Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt lip 31, 2020 2:24 am

Koniec Lucyfera zapowiadany od wieków
Nie może tak być by Lucyfer w ciele masonerii.
Narzucał zezwierzęcenie Narodom
Deptał i niszczył zaczątki uczłowieczenia
Jeszcze prowadził dialogi przewracając kota ogonem z słowa Boga naszego czynił szczępy niezrozumienia
A zwierzę wynosił ku światła.
Tłumacząc jej odwrotność
Mianowicie
Że doliny są wyżynami.
A przepaści Górami.
I to one stoją ponad Prawem.
To tak nie będzie.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tam gdzie miała być świętość stawia się ohydę.
Bestia 666 Która była fałszywym kościołem oddała władzę Lucyferowi.
A Narody poczuwały się jak by służyły Bogu najwyższemu
Zmieniając przykazanie które jest Fundamentem wiary.

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.
A ta Bestia Lucyfera kroczy swoim orężem krok po kroku państwo po państwie,
Muskuły naprężone.Pięści i zęby zaciśnięte pożerając plemię człowieka

Lecz mądrość nie na muskułach lecz na prawdzie stoi
Której filary Trzyma Bóg.

Oto upadek Babilonu niedaleki i przeminą jak zaraza szarańczy.
Co spustoszyła ziemię.
Czekająca na Novum jej odrodzenia.
Nie traćmy nadziei.
To Bóg trzyma jej filary
Nie lucyfer - to ostatnie jego ruchy
I nie może więcej co może.

rekin oceanu.

Święci w Niebie

Nie od dziś zapewne wołają do Boga
By się rozprawił z tymi co mają krew
Ich na rękach niewinną
Co zabijają ducha Narodów
A mają czelność pouczać
I stawać się pseudo doradcami.
Tam już nie będą.
Czeka ich śmierć w najgorszym wydaniu piekła
Jakiej świat sobie nie może wyobrazić.
To będzie oznaką i przestraszeniem.dla wielu pokoleń i świętych.
Dla tych co tę drogę by zechcieli przekroczyć.
Nie będą już zabijać ani ducha ani ciała.
Ani żerować jako pasożyty.
Wmawiając nam że to czynią
w imię dobra człowieka
Jak są gadami

Grom
rekin oceanu
Nie skończe aż nie zobaczę swoich wrogów na miejscu tam
Gdzie być powinni.
To co zapowiedziałem aż obaczą z kim zadarli.
Poruszę niebo i ziemię.
Wzruszą się morza i ląd.
Aż Narody obaczą swego oprawcę jako nikczemnika gdzie rozkłada się jego śmierdzący odór.
To wszystko dokona nasz Pan Którego ukrzyżowali
I ostanie wypluty i znienawidzony po wsze czasy jak zapowiedział nasz Bóg jako pierwszym rodzicom.
W księdze urodzaju.

rekin..

rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt lip 31, 2020 12:49 pm

Sąd Boga Prawda a życie.
Świat zmierza do oryginału stworzenia przez Stwórcę ale jeszcze bardziej wzmocniony darem Poznania i duchem mocniejszy.
Poznanie daje nam cel życia we wszechświecie
Siła ducha wznieca wiarę i umacnia cel.
Jesteśmy jedynymi istotami na ziemi którzy ten cel będą realizować.
Stwórca jest od tego by wykluczać tych co ten cel i materię marnotrawią.

Którzy są jak dzikie stworzenia w ocenie
Czekając co im z wyższych sfer skapnie.
Nie od pouczania.
Jeśli Tworzone jest prawo dla człowieka one powinno być dla człowieka.
A nie pod ideologię.
Które nas dzielą.
Od poczęcia tego nie było.
Człowiek nie był pasiasty.
Ale miał duszę i sumienie zdrowe ku jego wzrastaniu.
Nikt tego porządku świata nie przewróci do góry nogami.
Po to Mesjasz zwyciężył rózgę żelazną w starym testamencie zapisane a w nowym zwaną apokalipsę.
On dzisiaj trzyma te filary.swego zwycięstwa.
Nikt się temu nie sprzeciwi inaczej szykuje sobie śmierć..
NWO to mrzonki męka masonerii która jest kłamstwem klęsk ich celu.

Na górze dziś trzyma w ręku świat jego syn Jezus Chrystus.
I uczyni to co dostał według narzędzia wykonania swej misji.
O tym co wyrabia Masoneria jest opisem ze szczegółami.
Nauczmy się czytać. I jak mamy z nią walczyć.
Od użycia siłowego jest nasz zwycięzca Mesjasz Jezus Chrystus w Obliczu swego Ojca Stwórcy.

Nie ma innego proroctwa i celu uregulowania tego świata.
Wszystko jest mrzonkami utopi.
Marzeniami swego końca.
Nad celem utorowanym od poczęcia tego świata.
Przez naszego Stwórcę naszego Ojca Boga
Który tworzy syna swego Boga z wyjętego swego Ducha świętego.
Który wyleje na wszelkie stworzenie.
Po to byśmy się stali jego ciałem w Jezusie Chrystusie Stanowiąc Jednolite ciało święte Boże.
Tak nikt nie czysty nie może tam wejść.
Inaczej czeka go wykluczenie.
Kto walczy z jego sługami czeka go prawdziwy sąd wieczny i potępienie wieczne.
Nie wyobrażacie sobie gady co was czeka.
Nawet lucyfer się przed tym lęka.
A ty Reflex ja cię nie osadzam
Osadzi cię prawdziwy sąd.
Ile dusz zwiodłeś.
To już nie moja sprawa.
I tych co osądzają nieuczciwie.
Jezus Chrystus już dziś działa.
Co zechce to uczyni.
Suszę potop, śmierć,zaraza a swym wiernym życie
Co wypełniają jego wolę
W Ojcze nasz.
W tej modlitwie jest droga do niego.
Stary testament był i jest na opamiętanie
Nowy służy już do odnowy życia Ku życiu w Prawdzie.
Nikt tego nie zmieni.
Inaczej zostanie zmieciony z tego świata.
Masoneria ma czas a ma go bardzo mało.
Śmierć nie ma celu ani życia.
Gdyż jest śmiercią zagłady.
SH

rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

ERY CZASU

Post autor: rekin oceanu » wt sie 04, 2020 2:38 am

AGE TIME


AS TO ONE OBJECT AND dictates sharpen the imagination senses WHAT WYPROSIMY The understanding of our Creator OBJECTIVES AND WILL WE and what to ask him.

As the next topic of the development of time, otherwise the time before BC (BC).
Then the Christian Era. we have today.
In which the evolution of our civilization progressed.
Which will end with the Apocalypse to the evolution entering the growth of God's body, or raising the son of God himself.
Which may take several million years to survive. Then the ground will roll up.
Where the new God of man will enter a new Heavenly path of new processes.
This is the way of civilization calculated by God's time as a thousand years on earth, as one day with God.
Whose Plan of God and the knowledge of how our fate will turn out is predicted in millions of years, not as our senses tell us in the fern FRAGMENTS OF TIME.
Ideologies cannot survive even one century.
HS

ERY CZASY


JAKO TO ONE DYKTUJĄ NAM CEL I WYOSTRZAJĄ WYOBRAŹNIE ZMYSŁÓW W JAKIEJ WYPROSIMY TAK ZROZUMIEMY ZAMIERZENIA NASZEGO STWÓRCY I JEGO WOLĘ I O CO MOŻEMY GO PROSIĆ.

Jako następny temat rozwinięciem czasu inaczej czas przed jak przed naszą erą (p.n.e.)
Następnie Era Chrześcijańska. którą mamy dziś.
W której postępowały ewolucje naszej cywilizacji.
Która zakończy się Apokalipsą do ewolucji wkraczającej do wzrastania budowy ciała Bożego inaczej wznoszenie syna samego Boga.
Który może potrwać w przetrwaniu kilku milionów lat . Następnie ziemia się zwinie .
Gdzie nowy Bóg człowieczy wkroczy na nową ścieżkę Niebiańską nowych procesów.
To taka jest droga cywilizacji liczona czasem Bożym Naszego Stwórcy jako tysiąc lat na ziemi to jako jeden dzień u Boga.
Którego Plan Boga i wiedza jak się potoczą nasze losy przewidywana jest w milionach lat a nie jak nasze zmysły nam podpowiadają.w paprociowych UŁAMKACH CZASU.
Ideologie nie mogą przetrwać nawet jednego wieku.
HS

rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr sie 05, 2020 6:52 am

Obrazek
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

Prawda Światłem Narodów
Potęgi Poezji czas

Nie rozwadniając zmysłów
Aby zrozumienie wyprzedzało nas
A czystość umysłu
Wnosiło czas naszego bytu

Bo jakże zdrowa informacja
Bez Prawdy zakłamaniem stoi
Co nazywasz zdrowe mocno boli fałszem
Ból do korzeni wgryza cierpienie

Demagogia wije skojarzenie
Iluzji Narodów cierpień
Fałsz tysiąc razy powtórzony
Prawdą fałszywą ostoi
Którą oglądasz jako iluzja
Jako mgła poranna
Co się rozmyła
W obłokach słońca
Którego nie widziałeś

Choć to mocno boli
Cierpi człowiek
W imię racji dobra
Czyichś interesów
Przywary cierń niedoli

Zasnął człowiek okultystycznej
Nagonce
Zahipnotyzował się
W swej plątaninie
W której się uwił
I uwierzył

Ku swemu zatraceniu
Śmierć
Wina musującego gniewu cześć
Jaką to zapowiadał Stwórca.
W Apokalipsie.

Jakże z innego poziomu inaczej widać
Pojmować rozumieć
Medytować i układać prawdziwe
Skojarzenia spostrzeżeń.
Osłab człowiek w dolinie
Swej mętnej wody
Co wypłukała mu resztki pojęć
Chlupiąc językiem
Popierają wroga
A może da skarbnika

Niestety zdrady przyszłych pokoleń
Co im przyjdzie żyć w kłamstwie.

Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.

rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt sie 07, 2020 10:06 am

TRUTH

Only the TRUTH cannot be falsified, it has life processes and ascension evolution towards the Truth.
Whoever rises towards it receives knowledge - whoever strikes at it and on this huge stone will crush him.
And whoever stumbles will be smashed, and whoever seeks her is the Heavenly Father with him and his Son his son.
Who had overcome the processes of his Plan.

For some they are a victory and
for their enemies they are a tragedy.
Whoever digs the holes will fall into them himself.
And whoever snares, they will bind him.
What the villain thinks today.
If I back down, they'll accuse me.
And if I go further.
They will make me ash.
I have no opinion in this field.
And it doesn't belong to me.

Jesus Christ identified himself and made a circle of signs on earth, heaven and water.
And the sufferings of the Nations in what sufferings and ulcers they will die.
They have made the temple an abomination the final sign.
Which is the sign of righteous people.
This sign shows the Total victory of the Messiah.
And his body is otherwise faithful.
It is precisely these times that should be joy not to worry about.
When the whole world gets cold.
And the MESSIAH JESUS ​​CHRIST holds these pillars.
Where is our Faith where.

Didn't the Messiah Jesus Christ foretell these things?
He is with us.
While I was in mortal danger because of your decisions of your contractors.
The Creator has done terrible things to my enemies and has set me free.
In persecution, in the opinion of man and not God alone, I overcame this world.
I got mad as the greatest bastard.
They laughed as much as they could.
Yet they did not win.
The truth will not be won by anyone.
And you, Polish Catholic Hierarchs, tell the Polish Nation.
What you have done not only to the people but to the world, through the Second Vatican Council.
Someone and what kind of guest you introduced to your living rooms.
Where the temple of God was turned into a pigsty, they will
probably put a freemason goat there soon.
Not the Messiah. His no longer there
. Tragedy.
And today the whole world eats its fruit.
Tell it to the people yourself.
I don't want to judge you.

In the great split of the Second Vatican Council, the betrayal of the world was proceeding
.------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------

Who defended the faith and there were over a hundred from the east.
You can't hide this case under the Carpet.
SH.
You almost made me die.
And he is alive And the help was walking next to me.
My opinion is with the Creator, not with you.
You confess to the nation.
Then you can pray. About yourself.


PRAWDA

Tylko PRAWDY nie da się zakłamać ona ma procesy życia i ewolucje wznoszenia.ku Prawdzie.
Kto się wznosi ku niej otrzymuje poznanie - kto się targa na nią i na ten kamień ogromny to go zmiażdży.
A kto się potknie ten się roztrzaska a kto jej szuka Jest z nim Ojciec Niebiański a znim Syn jego jego syn.
Który mu zwyciężył procesy jego Planu.

Dla jednych są zwycięstwem i
Dla ich wrogów są tragedią.
Kto dołki pod kim kopie sam w nie wpadnie.
A kto zakłada sidła one go uwiążą.
Co dziś myśli złoczyńca dziś.
Jeśli się cofnę Oskarżą mnie.
A jeśli pójdę dalej.
Uczynią ze mnie popiół.
Ja na tym polu nie mam zdania.
I do mnie ono nie należny.

Jezus Chrystus się określił i zatoczył okręg znaków na ziemi niebie i wodzie.
I cierpień Narodów w jakich cierpieniach i wrzodów będą umierać.
Ze świątyni uczynili ohydę to ostateczny znak.
Który jest znakiem ludzi prawych.
Ten znak okazuje zwycięstwo Całkowite Mesjasza.
I jego ciała inaczej wiernych.
Właśnie te czasy powinny być radością nie zmartwieniom.
Gdy cały świat oziębnie.
A MESJASZ JEZUS CHRYSTUS te filary trzyma.
Gdzie nasza Wiara gdzie.

Czy te rzeczy nie przepowiedział Mesjasz Jezus Chrystus.
On jest z nami.
Gdy ja byłem w śmiertelnym niebezpieczeństwie.przez wasze decyzje swoich wykonawców.
Stwórca uczynił straszne rzeczy moim wrogom a mnie puścił wolnym.
W prześladowaniu sam jeden w ocenie człowieka nie Boga zwyciężałem ten świat.
Zeświniły mnie jak największego łajdaka.
Wyśmiewali jak mogli.
A jednak nie zwyciężyli.
Prawdy nikt nie zwycięży.
A wy Polscy Hierarchowie Katoliccy Powiedzcie Narodowi Polskiemu.
Coście Uczynili nie tylko Narodowi a światu.Przez drugi Sobór Watykański.
Kogoś i jakiego gościa wprowadziliście na swoje salony.
Gdzie ze świątyni Boga uczyniono Chlew
Zapewne Niebawem wstawią tam kozła masonerii.
Nie Mesjasza. Jego już tam nie ma
Tragedie .
A owoce jej dziś spożywa cały świat.
Powiedzcie to Narodowi sami.
Ja nie chcę was osądzać .

W wielkim rozłamie II SOBORU Watykańskiego Postępowała zdrada świata..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Którzy bronili wiary a była ich ponad setka ze wschodu.
Tej sprawy nie schowacie pod Dywan .
SH.
Doprawialiście mnie prawie o śmierć.
A żyje A pomoc szła koło mnie.
Moja opinia jest u Stwórcy nie u was.
Wy się wyspowiadajcie przed Narodem
Następnie możecie się modlić. O siebie.

rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Moja poezja

Post autor: rekin oceanu » pn sie 10, 2020 12:17 pm

https://sites.google.com/site/mojapoezja/
Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji
rajskich ogrodów
Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe
https://sites.google.com/site/salonpoezja/.

Polsko
Jesteś mi jak pieśń miła
Co obyś ty jako Ojczyzna moja
Wielka była w potędze swego ducha
Jako ziarno wśród
Narodów
https://sites.google.com/site/salonpoezja/.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
ttps://sites.google.com/site/sumieniecom/

rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn sie 10, 2020 12:20 pm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn sie 10, 2020 12:21 pm


rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt sie 11, 2020 11:45 am

News salon 24 poetry / TO TRUTH FOR A HEALTHY CONSCIENCE
Obrazek
https://sites.google.com/site/sumieniecom/Toward the Truth
Polish poets

Write poems
What will ignite
fire The fire of
Poles consciences the content of your
soul freedom to carry

Do not be afraid of the enemy
But do not believe him

Do not be afraid of the longing of God
But let your faith
to him break your pulse
As an anchor of the
Haven
It is your freedom that will give you freedom
From punishment of this world
What death brings
As a chameleon coils a serpent's seed
To kill conscience
And replace a flabby soul
For an icy rock
Reptiles destruction
In vermin the content of a
Pole, do not eat it
This is death
and food of ancient Lucifer
From Egypt
What ruined the rebellious
Jews in the desert
To what fate
their God our Father gave them
The same species, the same traitor to the Nation
And you, as a weapon of the Truth,
Conquer with your conscience
So that on your soul
No one would write
His poetry of Torture
And freedom of the path
To the Truth
To which You follow
This Weapon your Father
In your son
If you remain on the watchtower of conscience
And then the road and the world changes
What you will put in your hand is happiness
What you think is getting ready
It is not you, but your God,
The real world is building with you.
And if there is a light of doubt
Then they pray and sigh
It's your test
on a higher degree of
Faith, fight like a lion
About a bite of his perseverance
She did not come alone
her, you have to persevere and fight
his addiction
That bought us usidlały
In pomroku death
Unconscious.
We have to burn at the stake
To stay free
From the reptile soul
And to remain the man
Who made us the Creator
Hard work of perseverance
But only the fierce
Faithful
Persistent in this fight
Not how our enemy kills us
From him our Creator will protect us
But our weaknesses
It feeds on them
Lucifer in the body of Freemasonry.
Attacking our consciences
And then the soul is his prey
and submission.
Telling us enslavement of
his freedom
is the word hypnosis
Occult misrepresentations
and death
Which is the symbol
It is not life
Sami see in his eyes what happens
Sami hear
themselves are experiencing humiliation
But not everyone can see, hear, and experience.
Do not be surprised
, not all
are of God
We have lived times
where the world is experiencing prze ogromnych
Processes
As the wine is so crystallized and nations.
The coffee grounds sink to the bottom.
A ripe wine for consumption.
Yes and Some Nations to death,
Others to life.
SH

rekin oceanu
Posty: 4805
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

News poetry 24 site info times / GOLDEN THOUGHTS OF POLISH AND WORLD POETS AND THINKERS

Post autor: rekin oceanu » ndz sie 16, 2020 3:24 am

News poetry 24 site info times / GOLDEN THOUGHTS OF POLISH AND WORLD POETS AND THINKERS
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------
Obrazek
Golden thoughts of others
Chosen and worth considering

Home is not a place where you live, but a place where they understand you
J. Morgenstern

Do not hurt others so that you do not get hurt
Democritus

Who is right and patient, this time will come
Johann Wolfgang Goethe To

understand means to ask a lot questions
Fyodor Dostoyevsky

Real knowledge - knowledge of causes
Francis Bacon

There is nothing more painful in the state than when clever people are considered wise
Francis Bacon

In life you can only count on yourself. But I don't advise that either.
Tristan Bernard

God gives you nuts, but doesn't crack them
Johann Wolfgang Goethe

There is nothing more obnoxious than a fool who does well
; Marcus Tullius Cicero

dastardly deed can not hide beautiful words, and slander not dirty noble
Democritus

Imagination is more important than knowledge
Albert Einstein

fate of humanity as a whole will be that for which she deserves
Albert Einstein

Repentance comes from knowing the truth
, Thomas Stearns Elliot

not believed and does not criticize other people when you are full of doubts
Hermann Hesse

You cannot run away from yourself by moving from place to place
Ernest Hemingway


Patience is the basis of weakness, impatience - the ruin of the strong
Charles Caleb Colton

Only a fool has the answer to everything
Francois Thibault

Whoever is to act as a wake-up call to life must have life within himself
Eliza Orzeszkowa

Technically we live in the atomic age, still emotionally in the Stone Age
Erich Fromm

Wisdom you have to work with your own work
Adam Mickiewicz


Everything that is not has been suffered and dissolved to the end,
Hermann Hesse returns .


Poetry - Info goal
To speak with the
words of truth - not everyone can
speak with the language of God
Let those who do not understand let fear
What would they spoil the roads
For those who are poor people, fornication and the rich
In the knowledge of the ways of life
Where the river flows full of gold
Waters, the drink of understanding the
Truth . Getting to know the
ways of Poznań To
climb the rocks of hard rocks in the beliefs of victory
Where Masonic One-eyed Lucifer cannot
And his Fire is the sea of ​​the
blazing beast of the
Reptiles
You will not see the processes of life there.

SH
https://sites.google.com/site/infopoezja/

ODPOWIEDZ