Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
Awatar użytkownika
pomorzak
Posty: 7815
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:30 pm
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: pomorzak » ndz kwie 26, 2015 1:53 pm

Księga Rodzaju

7
1 A potem Pan rzekł do Noego: «Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. 2 Z wszelkich zwierząt czystych1 weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; 3 również i z ptactwa - po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. 4 Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem».
5 I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił.

Potop

6 Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
7 Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu. 8 Ze zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co pełza po ziemi, 9 po dwie sztuki, samiec i samica, weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
10 A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. 11 W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba; 12 przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię. 13 I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, 14 a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa [i istot ze skrzydłami]. 15 Wszelkie istoty, w których było tchnienie życia2, weszły po parze do Noego do arki. 16 Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi].
17 A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę ponad ziemię. 18 Kiedy przybywało coraz więcej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad ziemią, arka płynęła po powierzchni wód. 19 Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. 20 Wody się więc podniosły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je. 21 Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. 22 Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. 23 I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. 24 A wody stale się podnosiły na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni3.
Księga Rodzaju

8
1 Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opadać. 2 Zamknęły się bowiem zbiorniki Wielkiej Otchłani tak, że deszcz przestał padać z nieba. 3 Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie, i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły. 4 Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat. 5 Woda wciąż opadała aż do miesiąca dziesiątego. W pierwszym dniu miesiąca dziesiątego ukazały się szczyty gór. 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. 8 Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. 9 Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi; Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. 10 Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z arki gołębicę 11 i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. 12 I czekał jeszcze siedem dni, po czym wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie powróciła do niego.
13 W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca wody wyschły na ziemi, i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha.
14 A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia wyschła, 15 Bóg przemówił do Noego tymi słowami: 16 «Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. 17 Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają».
18 Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na ziemi.

Przymierze Boga z Noem

20 Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. 21 Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: «Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości1. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. 22 Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc».

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=8

rekin oceanu
Posty: 4782
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 27, 2015 12:00 am

Piszesz o sobie co.
To samo czynili Noemu wyśmiewali i kpili z jego arki.
To samo dzisiaj
Aż nadejdzie ten dzień.
rekin

A są znaki na niebie ziemi i morzu.
Czas nie jest czasem dla przestępców.
Nic nie uczynicie co nie uczynicie
Grom!!!

Awatar użytkownika
pomorzak
Posty: 7815
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:30 pm
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: pomorzak » pn kwie 27, 2015 5:36 am

1 Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. 2 Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. 3 Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. 4 Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia1. 5 Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie2 - upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata.
6 [Jeśli] kto przeleje krew ludzką,
przez ludzi ma być przelana krew jego,
bo człowiek został stworzony na obraz Boga3.
7 Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę».
8 Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: 9 «Ja, Ja zawieram przymierze4 z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. 11 Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię». 12 Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: 13 Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. 14 A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, 15 wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. 16 Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi».
17 Rzekł Bóg do Noego: «To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi».

Noe przeklina Kanaana, a błogosławi Sema

18 Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cham był ojcem Kanaana. 19 Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludniła się cała ziemia.
20 Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. 21 Gdy potem napił się wina, odurzył się [nim] i leżał nagi w swym namiocie. 22 Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca.
24 Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, 25 rzekł: «Niech będzie przeklęty Kanaan!5 Niech będzie najniższym sługą swych braci!» 26 A potem dodał: «Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan będzie sługą Sema! 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie mu sługą».
28 Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat. 29 I umarł Noe w wieku lat dziewięciuset pięćdziesięciu.


http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=9

Awatar użytkownika
pomorzak
Posty: 7815
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:30 pm
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: pomorzak » pn kwie 27, 2015 5:37 am

Pochodzenie ludzkości popotopowej1

10
1 Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie:
2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 3 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. 5 Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów.
6 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 7 Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba2 i Dedan.
8 Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. 9 Był on też najsławniejszym na ziemi3 myśliwym. Stąd powstało przysłowie: «Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy». 10 On to pierwszy panował w Babelu4, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear. 11 Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach 12 i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach.
13 Misraim5 miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, 14 Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
15 Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta. 16 A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, 17 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów, 18 Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się. 19 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim - aż do Leszy. 20 Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów. 21 Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie]. 22 Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.
23 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.
24 Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.
25 Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła6, imię zaś jego brata - Joktan.
26 Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, 27 Hadorama, Uzala, Dikli, 28 Obala, Abimaela, Saby, 29 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana. 30 Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej. 31 Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów.
32 Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=10

zoskicyc
Posty: 9817
Rejestracja: ndz sty 29, 2012 1:22 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: zoskicyc » pn kwie 27, 2015 10:59 am

ZNAMY - znamy
ale po co?

CYC

rekin oceanu
Posty: 4782
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 28, 2015 7:52 am

Jako nazywacie mnie Schizofrenikiem
A jednak grzebiecie w temacie.
To jako ja bym wszedł na stronę ćpunów.
To jest ohydne.
Jako mesjasz nam mówił jako t takie osądy będziemy narażeni.
To są fakty i normalność.

Wasza wiara to tradycja za którą on ją wypomniał
Wasze Ojcowie go ukrzyżowali.
Za wypowiedzenie wypaczeń.
Jako ostrzegł jako kwas faryzeuszy jest mocno toksyczny w zrozumieniu dogłębnym.
Ja nie jestem by was opiniować.
Jeśli was temat brzydzi i nie jesteście w temacie.
Jak możecie dobrze o tym pisać.
Mnie to brzydzi a ty bardziej was powinno.
Jesteście bez honoru i ambicji.
A co was czeka.
Jestem według was fałszywy człowiek
'Dla was,
Tak lepiej będzie dla was nieświadomość
Od początku brzydzę się waszych wypowiedzi są mi one obce i obrzydliwe.
Jeśli wchodziłem na wasze wątki to
W obronie mojej i waszej bezczelności.
Nie jesteście Bogami.
A jako Naród wybrany misyjnej sprawy.
Na ten temat się wypowiedział Jezus Chrystus
Umiecie czytać.
To powinno być upokorzeniem waszym nie chwała.
Ona jest w Narodach Co ich umiłowaliście.
Pętami.
Po za tym nic nie mam do was.
I daleka mi dyskusja z wami

rekin.

rekin oceanu
Posty: 4782
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 28, 2015 12:33 pm

Co nam daje gimnastyka ruch.
Aby się nie przesilać. a wszystko w normie.
Przez ruch i wysiłek wydalamy z organizmu
Dwutlenek węgla który w zakątkach naszego organizmu się zadamawia.
Nie usuwany zamienia się zakwaszanie naszego organizmu..
Co stajemy się senni i apatyczni leniwi.
Co czynię rano wypijam sok z cytryny i dwa nasiona goździka.
Cytryna jest dobry antyoksydant goździki to silny antyutleniacz i wróg robaków jelit i pasożytów.
Dając świeżość ust.
Wzmagając apetyt i przyswajalność śniadania.
To na tyle na dobre samopoczucie.
rekin

alohilani
Posty: 2550
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:34 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: alohilani » śr kwie 29, 2015 2:37 am

Jak te dwa gozdziki trzeba zjesc panie Rekin? Czy je rozgryzc i polknnac? Chyba tak.
Godziki znane byly jeszcze w tej socjalistycznej Polsce jako dobry srodek na zapach alkoholu w ustach. Panowie, ktorzy po pracy wstapili z kolegami na wodke, powinny byli uzyc gozdziki, aby zona nie poczula;)

rekin oceanu
Posty: 4782
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 29, 2015 3:14 am

aloha pisze:Jak te dwa gozdziki trzeba zjesc panie Rekin?
Ja to po prostu rozgryzam. Nie wolno przesadzać.
Najlepiej zaciągnąć informacji w internecie.. Wszystko co w nadmiarze szkodzi.
Za te informacje nie odpowiadam nie mam do tego uprawnień.
Piszę z moich obserwacji. Jeśli to ktoś to zechce używać to na własną odpowiedzialność.

Śniadanie moje to sałatka.
Posiekana cebula ,pora,papryka,papryka chilli, pietruszka nać,kukurydza,groszek zielony.oliwki.
przyprawione olejem i octem.
Z boku dwie łyżki stołowe musu z sezamu,groch cieciorki,czosnku i limonki.
do tego zasadnicze śniadanie zmienne.
po śniadaniu kurkuma z czarnuszką siewną pieprzem czarnym z wymieszanym olejem.
Malutką łyżeczkę od herbaty nie jest to smaczne a i nie najgorsze.

Zaznaczam moje środowisko w którym przebywałem było ekstremalnie niebezpieczne
Po prostu byłem mocno potruty.
Nie pytać mnie o dalsze informacje są one poufne.

Kosztowało mnie trzy lata kuracji gdzie moje zdrowie zmieniło wymiar.
I potrzebuje dalszego procesu.
Te wszystkie informacje wybierałem i sprawdzałem z fachowych źródeł internetu przyznam działa.
Dalej opiszę jeśli mi złośliwcy nie przeszkodzą.
Mnie to uzdrawia innym nie musi dlaczego.
W zależności od stanu organów,
Znaczy od zdrowia wszyscy nie mogą jeść ostrych rzeczy itd.
Np,znajomy chory na raka jelita nie mógł jeść kurkumy z pieprzem/
Lekarz o dużym doświadczeniu przepisywał mu kurkuminę w tabletkach gdyż był po operacji.
Ależ taka kuracja dwu tygodniowa kosztuje 600 zł minimum same lekarstwa plus wizyta.


rekin

rekin oceanu
Posty: 4782
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 29, 2015 12:35 pm

Jeśli poczułem mięso wstręt,metaliczny smak,anomalia w gospodarce jelitowej.
słabość organizmu to już alarm.
Obiad bez mięsny wszystko jarskie jedynie co ryby,jajka,masło.
Twaróg.
Witamina B12 w zamian mięsa nać Pietruszki do sałatek.
To było dwa lata . wiadomo brak wit B 12 grozi anemia która jest karwio twórcza.
Idąc nad jeziorem gdzie smażyli Pieczonki dym mnie cofał uciekałem jak mogłem.
Pomału się to cofało.
pestek śliwek zwykłych polskich brałem 16 dziennie. i z umiarem
Nieraz się cofałem.
Jeśli mi brakowało korzystałem z dzikich importowanych.
Tu trzeba uważać.
Pomału próbowałem organizm.
Jeśli czułem się nieswojo cofałem się .
Wszystko działa.
Ale nie wierzcie że można pestki brać bezkarnie.
Jak piszą tak jest komórki rakowe przyjmują amigdalinę która zamienia się na cyjanek i ona zabija komórki.
Niestety organizm to musi oczyścić przez wątrobę.
Guzek który budował się na ciele się zmniejszał.
Tak naprawdę ta kuracja działa na pograniczu zdrowia a życia.
I nie jest bezkarna.
Jeżeli posunęlibyśmy się do bezmyślności.
Ja to używałem
to na tyle.
Dzisiaj potrafię się sfobodnie podnosić na drążku co niejeden
Trzydziestolatek mi nie dorówna.
Czując się młody.
Żona co pogrążona w reumatyzmie też ją podniosłem.
Co wieczorem lało się z niej jak z cebra.
A kilometr drogi stanowił dla niej koszmar.
Dzisiaj ona mnie nagania do ćwiczeń i biegania.
Leczyłem ją capsigel N.
Po prostu guzki na rękach się rozmywały.
Z tym że na każdego ta maść działa inaczej.
Inni mogą się leczyć rozgrzewająco inni terapią zimna.
Tak reumatyzm reumatyzmowi nie równy.
Tak nie chciał bym komuś doradzać.
Mogę powiedzieć co nam pomagało.
rekin

ODPOWIEDZ