01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy światopoglądy.
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Koalicja Obywatelska: Dolnośląski przekręt PiS - zawiadomienie do prokuratury
https://www.youtube.com/watch?v=CUF9O5a ... B3%C5%82ka | 16.12.2022 r.

Lista TYSIĄCA afer PiS – część 1. PODAJ DALEJ
https://gazetaplus.pl/lista-tysiaca-afe ... lej/46374/ | 02.2022 r.

Joński, Szczerba: Największe afery PiS w kontrolach poselskich #1000Spotkań
https://www.youtube.com/watch?v=vueJ0F- ... B3%C5%82ka | 07.2022 r.
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Afery za rządów PiS
https://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza ... C3%B3w+pis

Przekręty PiS
https://www.polityka.pl/tematy/afery-pis

Afery rządu PiS - Najnowsze wiadomości
https://www.bankier.pl/tag/afery-rzadu-pis | 16.12.2022 r.
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

wprost.pl/polityka/11000680/najnowszy-sondaz-topnieje-poparcie-dla-pis-ko-na-prowadzeniu.html | 12.12.2022 r.
Najnowszy sondaż
Grudniowe badanie przyniosło kolejne zmiany. Jak podaje pracownia Kantar Public, na pierwszym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32 proc., co oznacza wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do listopada. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem w wysokości 28 proc., co stanowi spadek o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Podium zamyka Lewica, która mogłaby liczyć na 10 proc. głosów (wzrost o 3 pkt proc.).

W ciągu miesiąca nie zmieniło się poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Oddanie głosu na formację zadeklarowało 9 proc. ankietowanych. Poselskie mandaty trafiłyby również do polityków Konfederacji, którą popiera obecnie 5 proc. respondentów. Poniżej progu wyborczego znalazło się PSL, na które chciałoby zagłosować 2 proc. badanych oraz ruch Kukiz'15 i AgroUnia (po 1 proc.)

Chęć pójścia do urn wyborczych zadeklarowało 67 proc. ankietowanych.
[Przecież wiecie, że nic się nie zmieni, tzn. dalej będzie pod każdym względem coraz gorzej, nie tylko w przypadku dalszego wybierania ich do zajmowania się szkodzeniem, niszczeniem, pogrążaniem, ale i stosowania systemu demokratycznego, który, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, jest absurdalny, szkodliwy...!!! - red.]


PODSTAWY ETYCZNE, PRAWNE DO DZIAŁAŃ USTROJOTWÓRCZYCH PRZEZ NARÓD I GŁÓWNE ROZWIĄZANIA/PODSTAWY PRAWNO-SYSTEMOWE SYSTEMU RACJONALNEGO

„Kiedy prawo jest w konflikcie ze sprawiedliwością, wypowiedzenie posłuszeństwa prawu staje się obywatelskim obowiązkiem”


portalwiedzy.onet.pl/6373,,,,trybun_ludowy,haslo.html
Trybun ludowy, tribunus plebis, w starożytnym Rzymie obrońca plebsu, urząd utworzony w 494 p.n.e. po secesji plebejuszy na Świętą Górę. Trybunem ludowym mógł zostać jedynie plebejusz. Patrycjusz, chcąc zdobyć to stanowisko, musiał przejść do stanu plebejskiego (Publiusz Klodiusz Pulcher).
Trybun ludowy miał prawo zwoływania zgromadzenia ludowego (comitia tributa), sprawował sądownictwo w sprawach politycznych w mieście, mógł zawiesić każdy akt senatu czy urzędnika zwyczajnego (nie wyłączając konsula), gdy uznał go za szkodliwy dla plebsu. Osoba trybuna ludowego była nietykalna. Winny naruszenia tej nietykalności tracił wszystkie prawa i mógł zostać bezkarnie zabity. Trybunów ludowych było początkowo 2, potem 5 i 10.
Encyklopedia WIEM została opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra http://www.fogra.com.pl/

wikipedia.org/wiki/Trybun_ludowy
Trybunat ludowy – urząd w republice rzymskiej utworzony w 494 roku p.n.e.[1], którego podstawowym zadaniem była ochrona interesów obywateli, a zwłaszcza plebejuszy przed arbitrażem patrycjuszy w senacie.
Trybuni ludowi (tribuni plebis), których na początku było dwóch lub czterech (dla każdej z 4 tribus urbanae), a od 457 r. p.n.e. dziesięciu, wybierani byli przez concilia plebis; mieli oni dość szerokie uprawnienia m.in. poprzez ingerencję w czynności wszystkich urzędników oprócz dyktatora i cenzorów. Mogli zwoływać comitia tributa i przeprowadzać na nich uchwały. Z czasem uzyskali prawo stosowania sprzeciwu (intercessio) na zgromadzeniu ludowym (concilium plebis) przeciw wnioskom senatu, jeśli uznali je za szkodliwe dla obywateli. Po zawetowaniu uchwały senatu, mającej moc uchwały obowiązującej (senatus consulltum), zmieniała ona kwalifikację na uchwałę opiniodawczą (senatus auctoritas). Zakres władzy trybunów ludowych stopniowo się zwiększał, szczególnie w późniejszym okresie republiki po intensywnych walkach stanowych plebejuszy z patrycjuszami. Ewoluowały ich uprawnienia wobec senatu: od prawa przysłuchiwania się jego obradom, poprzez prawo do przemawiania (referendi), aż do prawa jego zwoływania (ius agendi cum patribus). U schyłku republiki trybunowie ludowi w zasadzie nie byli już opozycją wobec nobilitas, ale wręcz ich narzędziem w rządach, a byli trybunowie (na mocy lex Atinia) wchodzili nawet w skład senatu. Osoba trybuna ludowego, w okresie jego rocznej kadencji, była święta i nietykalna (sacrosanctus), a naruszający ten przywilej stawał się przeklęty (sacer) i można go było bezkarnie zabić.

Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, 1776 r.: jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych [pozytywnych] celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla ich szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających; Doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni.

sejm.gov.pl (strona główna): [Konstytucja 3-go Maja, uchwalona w 1791 r.] „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”

Kancelaria Sejmu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.


Bo to jest nasz nadrzędny interes, nasza nadrzędna wola, nasze nadrzędne prawo, nasz kraj, nasza ojczyzna, nasze państwo! Więc my o wszystkim decydujemy!


PRAWO NADRZĘDNE – jest to prawo ponad wszystkie inne, które w razie potrzeby podporządkowuje się, w dalszym etapie, temu PIERWSZEMU!; jest to kierowanie się Najwyższe Dobrem; działanie dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne, dalekowzroczne, mające na celu RZECZYWISTE dobro WARTOŚCIOWYCH, a więc z punku widzenia NORMALNEGO społeczeństwa, biorąc pod uwagę stan środowiska, zasobów, możliwości ekosystemów, ISTNIEŃ, w tym naszych potomków; a więc jest to dbanie o jak najwyższą jakość m.in. naszego gatunku, o środowisko, o zasoby, o przyrodę.

GŁOS NADRZĘDNY – jest to głos osoby wybitnej, a więc dogłębnie, czyli rzeczywiście, etycznej, dalekowzrocznej, podejmującej decyzje po całościowej analizie, takim wnioskowaniu. Taki głos można podważyć wyłącznie merytorycznie (wówczas taka osoba traci status osoby wybitnej)!


Ja zajmuję się opisywaniem rzeczywistości, większość innych przedstawia o niej, wpojone, naśladowane, aprobowane, aktualne/jedynie słuszne, wyobrażenie, jej interpretację (osoby niemyślące, a więc nierozumiejące, niewnioskujące, nie posługują się rozumem, a więc nie opierają się w ocenach na analizie, czyli logicznym wnioskowaniu, faktach, rzeczywistości, tylko na wizerunku, deklaracjach, obiegowych, ocenach, kierują emocjami, głosem większości, naśladownictwem (instynktem stadnym))...


RACJONALIZM – jest to logiczne, rozumowe analizowanie danych (przyjmowanie do wiadomości i wykorzystywanie wyników badań, doświadczeń), dedukowanie, wyciąganie wniosków, rozsądne, przemyślane postępowanie; to chłodna, na ludzką miarę, logika (często inspirowana intuicją – wyćwiczonego w wyciąganiu trafnych wniosków umysłu)(a więc wolna od absurdalnych dogmatów, uprzedzeń, stadnych presji); dogłębna, dalekowzroczna (stąd dla pozostałych niezrozumiała, niepojęta...) etyka mająca na celu w maksymalnie szerokim aspekcie, a więc obejmującym całą przestrzeń i w dalekiej perspektywie czasowej, dobro wszelkich istnień (z zachowaniem rozsądku).
Jest to więc też zdolność do wyprowadzania w sposób obiektywny, niezależny, czyli rzeczywistej (ponad emocjonalnej, kulturowej itp.), hierarchii ważności, wartości, i konsekwentne do tego postępowanie.


Racjonalny system/racjonalny rząd
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Rząd planuje ekspansję fiskalną. 2 bln zł długu już w 2025 roku
Rząd planuje ekspansję fiskalną i wciąż rosnące zadłużenie nominalne – jak i w relacji do PKB – według metodologii UE, w okresie czterech lat.

https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art3 ... -2025-roku | 30.09.2022
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Powszechnie uznane za dobre wydatki/inwestycje PiS...:

koszt elektrowni atomowych w Polsce mld zł
https://www.google.com/search?client=fi ... ld+z%C5%82

Atom: kosztowny, przestarzały, niebezpieczny
Nieopłacalność ekonomiczna
Energia atomowa w porównaniu z energią ze źródeł odnawialnych (OZE) czy konwencjonalnymi elektrowniami cieplnymi jest najdroższa. Lobbyści na rzecz atomu, twierdząc, że jest to najtańsza energia, nie biorą pod uwagę wszystkich kosztów, „od kołyski po grób”. A zatem: kosztów finansowania (gwarancje, ubezpieczenia kredytu, odsetki), kosztów budowy i eksploatacji, kosztu wydobycia i transportu paliwa, składowania odpadów jądrowych oraz rozbiórki elektrowni po zakończeniu eksploatacji. Przy wzięciu pod uwagę wszystkich tych elementów (budowa, zarządzanie, paliwo) energia atomowa okazuje się zdecydowanie najdroższa. I tak – oszacowany przez ekspertów średni koszt wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wynosi około 200 zł, z odnawialnych źródeł energii – 400 do 540 zł, a z EJ – około 600 zł. Po katastrofie w Fukushimie koszt EJ jeszcze bardziej wzrośnie, ze względu na oczekiwane przez rynki radykalne podwyższenie standardów bezpieczeństwa i kontroli.

Realny koszt prądu z EJ to także koszty likwidacji skutków katastrofy. Proszę zwrócić uwagę, iż na energetyce atomowej wzbogacają się producenci, inwestorzy, operatorzy, dystrybutorzy, natomiast w razie katastrofy pieniądze są pobierane ze środków publicznych!
Już teraz TEPCO zbankrutowało i rząd japoński musi pokrywać odszkodowania z budżetu. Katastrofa w Czarnobylu pochłonęła w niektórych latach – w przypadku Białorusi – do 25% całego budżetu, w przypadku Ukrainy – do 5%, w przypadku Rosji – do 1%. W sumie „czarnobylskie” wydatki tylko tych krajów wyniosły w ciągu 25 lat ponad 550 mld dolarów.

Olbrzymie jawne i ukryte subsydia publiczne dla EJ są faktem. Szacuje się, że w Niemczech poziom dotychczasowych dotacji do budowy i eksploatacji EJ ze środków publicznych wyniósł 100 miliardów euro.

Można się domyślać, że w Polsce nie będzie inaczej.

Społeczności lokalne utracą potencjalne dochody z turystyki czy z rolnictwa, okoliczne własności gruntów stanieją, a społeczności i gminy lokalne nie będą mieć korzyści w postaci trwałych miejsc pracy. Np. w Japonii 88% wszystkich pracowników zatrudnionych przez firmę TEPCO to pracownicy tymczasowi (około 73 tysięcy), którzy wykonują najgorsze prace za najniższą stawkę, a dawka promieniowania pochłoniętego jest 16 razy wyższa niż w przypadku pracowników stałych (według badań przeprowadzonych przez japońską Agencję Bezpieczeństwa w Przemyśle i Energetyce Jądrowej).

Powiązane artykuły
https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ene ... ezpieczny/ | 4 sierpnia 2011
| Katarzyna Dmochowska

*O BEZPIECZNEJ, EKOLOGICZNEJ, TANIEJ ENERGETYCE NUKLEARNEJ...
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopi ... c&start=30

[Trzeba się też liczyć z powstawaniem, rozwojem nienuklearnych, tanich, nieemisyjnych źródeł energii. Więc zanim zostaną zbudowane, i to za ogromne pieniądze, elektrownie atomowe, może okazać się, że są już dużo korzystniejsze rozwiązania... - red.]


Problemy z energią znikną za 12 lat? Elektrownie termojądrowe: wielkie nadzieje i jeszcze większe pieniądze
focus.pl/artykul/wodne-swiaty-kepler-138c-i-kepler-138d | 12.04.2021
PiS będzie niepocieszony. Eksperci ostrzegają, że rządu nie stać już na zbrojenia
Do roku 2035 r. rząd zamierza wydać na zbrojenia ok. 600 mld zł.
Zdaniem specjalistów będzie to jednak 1,7 bln zł, choć nie wszystkie dane dotyczące finansów polskiej armii są znane.

Wartość zamawianego nowego sprzętu, konkretnego czołgu, haubicy, samolotu czy wyrzutni rakiet, to zaledwie jedna trzecia wszystkich wydatków. Kolejne dwie trzecie nakładów trzeba przeznaczyć na utrzymanie, modernizacje, remonty, konieczność dostosowania wojskowej infrastruktury do eksploatacji sprzętu i stworzenie sieci wsparcia – np. dostaw części, ale też technologii unowocześniania uzbrojenia przez co najmniej trzy dekady tzw. cyklu życia pojazdów, wyrzutni, statków powietrznych czy okrętów.
| Jerzy Reszczyński
analityk militarny, znawca broni artyleryjskiej
innpoland.pl/186928,wydatki-na-zbrojenia-czy-nas-na-to-stac | 14 listopada 2022


POLSKA ZNOWU SIĘ ZBROI !
youtube.com/watch?v=0SOFffbyjBU&ab_channel=DlaPieni%C4%99dzy | 30.07.2022 r.

ARMIA BĘDZIE UZBROJONA W NAJLEPSZY SPRZĘT - ile kosztuje uzbrojenie żołnierza?
youtube.com/watch?v=tdWI3v5QsqE&ab_channel=BIZNES | 14.12.2022 r.


[Zbrojenie się będzie prowokować potencjalnego przeciwnika do rewanżowania się tym samym, co spowoduje efekt potęgującej się wzajemności, i będzie prowokować do użycia tej broni...
Zakupy, jakby Polska była tuż przed lub w trakcie wojny... Potem będzie ogromna armia wojskowych emerytów, którzy dużo wcześniej, od ich utrzymujących podatników, otrzymują emeryturę... - Wydatki, kolejne długi pogrążą Polaków... Sprzęt wojskowy jest coraz szybciej rozwijany, więc poprzednio stosowany szybko staje się przestarzały. Taktyka także. Wtedy może okazać się, że jest agresor, ale my nie mamy nowoczesnego/skutecznego sprzętu, a wykorzystujący posiadany sprzęt polscy żołnierze giną (na współczesnym przykładzie tych, którzy stosują drony), więc szybko zabraknie i żołnierzy... I nie będzie także pieniędzy na modernizację, zakupy, za to będą ogromne odsetki od długów do spłacania...
A gdy zabraknie pieniędzy, to dojdzie do cięć wydatków na wojsko. Więc z powodu niskich zarobków, przestarzałego uzbrojenia, wyposażania, uposażenia, niskiego standardu nie będzie chętnych do służby wojskowej... Więc rynek pracy zaleje fala byłych wojskowych bez odpowiednich kwalifikacji... Reszta z powodu biedy wyjedzie… Czyli, łącznie, kolejne miliony młodych ludzi, w których zainwestowaliśmy mld zł...
Znaczna część sprzętu wojskowego będzie nieużywana i niszczeć...
Więc nie będzie miał kto odstraszać i w razie konfliktu walczyć...
Strategię zakupową, wojenną trzeba planować wiele lat naprzód. Według obecnej wiedzy, pojazdy opancerzone, które wymagają logistyki, wsparcia technicznego, bojowego innych wojsk, nawet z aktywną obroną przeciw pociskom, samoloty, które również wymagają ogromnego wsparcia i lotnisk, są łatwym celem do zniszczenia.
Na dzień dzisiejszy rozwiązaniem są sterowane i autonomicznie wykonujące zadania drony i takie bezzałogowe pojazdy naziemne, rakiety średniego i dalekiego zasięgu, oraz lasery (na lasery trzeba jeszcze poczekać, aż zostaną dopracowane*). W dodatku ten sprzęt nie wymaga dużego personelu i wielu żołnierzy do obsługi, którzy w dodatku znajdują się daleko od wroga.
*Stworzenie laserów zdolnych strącać rakiety dalekiego zasięgu może zakończyć odstraszanie bronią jądrową.

Należy szkolić wojskowo ewentualnych rekrutów. Robić umiarkowane zakupy nowoczesnego sprzętu. Utrzymywać sojusze (po to się je zawiera, aby samemu mniej wydawać na wojsko). Nie prowokować do ataku sąsiadów. Śledzić poczynania potencjalnych agresorów. A dopiero w razie zagrożenia robić odpowiednie dodatkowe zakupy, ruszać z odpowiednią produkcją, zapewniać na to środki i przygotować szlaki dla dostaw potrzebnego sprzętu. Co dodatkowo będzie odstraszać szykującego się do napaści agresora. - red.]


Ile zarabia żołnierz zawodowy po zmianach? Dodatki. Urlopy. Odprawy Mieszkania. Emerytura [Kompendium]
szeregowi – od 4560 do 4630 zł,
podoficerowie – od 5160 do 6250 zł,
oficerowie – od 6300 do 9240 zł,
generałowie – od 11 400 do 17 750 zł
Plus mnóstwo dodatków, darmówek i odpowiednio wyższe emerytury.
samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5471839,Ile-zarabia-zolnierz-zawodowy-po-zmianach-Dodatki-Urlopy-Odprawy-Mieszkania-Emerytura-Kompendium.html | 29 maja 2022
Redaktor1966
Posty: 823
Rejestracja: czw gru 30, 2010 9:46 am

Re: 01.05.2011 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju

Post autor: Redaktor1966 »

Kolejny program rządowy "Pierwsze mieszkanie"...
O TZW. BUDOWIE NOWYCH MIESZKAŃ...


Szokujące plany budżetowe Sejmu, Senatu i prezydenta. Chcą więcej pieniędzy
Plany budżetowe na rok 2023 Sejmu, Senatu, Prezydenta i innych instytucji zostały opublikowane. Według tych danych Kancelaria Sejmu zamierza zwiększyć wydatki o prawie 23%, Senat o niemal 29%, a Kancelaria Prezydenta o ponad 18%. Budżet tych trzech instytucji to koszt ponad miliarda złotych spoczywający na ramionach podatników.

Wyżej wspomniane instytucje wraz z sądami powszechnymi planują wydać niemal 16,8 mld złotych - o 21,3 % więcej niż zapisano w tegorocznej ustawie budżetowej.

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/szoku ... -BwzH.html | 2022-09-01
ODPOWIEDZ