Niektórzy działacze reżimu komunistycznego w Polsce.

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy światopoglądy.
krzysztom123
Posty: 429
Rejestracja: śr lis 21, 2012 5:43 pm

Niektórzy działacze reżimu komunistycznego w Polsce.

Post autor: krzysztom123 » sob lut 10, 2018 12:53 pm

Salomon Morel ur. 15 listopada 1919 w Garbowie, zm. 14 lutego 2007 w Tel Awiwie – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa w PRL, oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości.
Pochodził z rodziny żydowskiej. Po wybuchu wojny wrócił do rodziców do Garbowa. W czasie wojny Salomon wraz z bratem ukrywał się w gospodarstwie Józefa Tkaczyka, w Garbowie Józef Tkaczyk został w 1983 r. uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Organizował wraz z bratem Izaakiem i grupą innych napady rabunkowe na mieszkańców wiosek. Grupa została schwytana przez GL. Morel całą odpowiedzialność zrzucił na swojego brata i uniknął w ten sposób ukarania. W 1943 r.
W 1944 roku, po zajęciu Lublina przez Armię Czerwoną, został strażnikiem więziennym na Zamku w Lublinie. Formalnie mianowanie go strażnikiem nastąpiło dopiero 9 listopada 1944. Naczelnik więzienia Antoni Stolarz w raporcie z 30 listopada 1944.
Od lutego 1945 był komendantem Obozu Zgoda w Świętochłowicach, gdzie, w całym okresie istnienia obozu, zginęło 1855 osób przypadki udokumentowane przez IPN, domniemana liczba ofiar jest większa. Występowały przypadki, że do obozu wraz z rodzicami kierowano dzieci. Obóz został zlikwidowany 16 listopada1945 roku, zaś Salomon Morel został przeniesiony na stanowisko komendanta do innego obozu. Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 17 września 1946 podporucznik Salomon Morel został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Józef Różański, także Jacek Różański, pierwotnie Józef Goldberg ur. 13 lipca 1907 w Warszawie, zm. 21 sierpnia 1981 tamże– polski prawnik, oficer NKWD i MBP, poseł na Sejm Ustawodawczy, zbrodniarz stalinowski.
Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, jako syn działacza syjonistycznego i redaktora Abrahama Goldberga.

Jakub Berman ur. 23 grudnia 1901 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 1984 tamże – polski działacz komunistyczny żydowskiego pochodzenia, członek prezydium tajnego Centralnego Biura Komunistów Polskich przy KC WKPstyczeń-sierpień 1944, wiceprezes Rady Ministrów, poseł na Sejm Ustawodawczy i na Sejm PRL I kadencji, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR, nadzorującej Ludowe Wojsko Polskie od maja 1949.
Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, jako syn Isera (Izydora) i Guty (Gustawy) w 1950 wyjechał do Izraela.

Hilary Minc ur. 24 sierpnia 1905 w Kazimierzu Dolnym, zm. 26 listopada 1974 w Warszawie – polski działacz komunistyczny, ekonomista, od 1921 członek KPP. W początkowym okresie rządów PPR i PZPR był osobą faktycznie kierującą polityką gospodarczą państwa. Pełnił szereg funkcji państwowych kierownik resortu przemysłu PKWN, minister przemysłu i handlu, wicepremier ds. gospodarczych. Był członkiem Krajowej Rady Narodowej (od lipca 1944), członkiem tajnego Centralnego Biura Komunistów Polskich przy KC WKP(b) (od 11 lipca 1944), posłem na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji. Od 1949 członek Komisji Bezpieczeństwa KC PZPR, nadzorującej aparat represji komunistycznych w Polsce. W latach 1949–1956 w najściślejszym kierownictwie PZPR obok Bolesława Bieruta i Jakuba Bermana.
Urodził się w żydowskiej rodzinie Oskara Minca i Stefanii z domu Fajersztajn.

Anatol Fejgin ur. 25 września 1909 w Warszawie, zm. 28 lipca 2002 tamże)– członek KPP, PPR i PZPR, funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa Informacji Wojskowej i Urzędu Bezpieczeństwa PRL, zwolniony ze służby po ucieczce Józefa Światły.
Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, jako syn Mojżesza i Marii z domu Kacenelebogen.

To tylko nieliczni z setek osób zbrodniczego systemu działającego w tamtych latach.

krzysztom123
Posty: 429
Rejestracja: śr lis 21, 2012 5:43 pm

Re: Niektórzy działacze reżimu komunistycznego w Polsce.

Post autor: krzysztom123 » sob lut 10, 2018 4:08 pm

Mieczysław Mietkowski, pierwotnie Mojżesz Bobrowicki ur. 15 lub 25 listopada 1903 w Białymstoku, zm. 27 kwietnia 1990 w Warszawie – polski polityk i żołnierz, generał brygady bezpieczeństwa publicznego i wiceminister bezpieczeństwa publicznego.
Urodził się w rodzinie żydowskiej, jako syn Zachariasza i Estery, brat Chona. W latach 1922–1938 członek Komunistycznej Partii Polski. Od 1929 przebywał w ZSRR. W latach 1931–1934 studiował w Instytucie Czerwonej Profesury w Moskwie.
Członek Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Od 16 października 1944 do 9 grudnia 1954 wiceminister Bezpieczeństwa Publicznego. Od 24 lutego 1949 był członkiem Komisji Bezpieczeństwa KC PZPR, nadzorującej aparat represji stalinowskich w Polsce.

Juliusz Hibner . Dawid Szwarc ur. 12 października 1912 w Grzymałowie, zm. 13 listopada 1994 w Warszawie – działacz komunistyczny, uczestnik hiszpańskiej wojny domowej, generał brygady Ludowego Wojska Polskiego, od stycznia 1949 r dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), w latach 1951-1956 dowódca Wojsk Wewnętrznych, w latach 1950-1960 podsekretarz stanu w MSW PRL, doktor fizyki, Bohater Związku Radzieckiego.
Urodził się w niezamożnej rodzinie żydowskiego sklepikarza i najemnego robotnika; jego ojciec w czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił do organizowanej przez bolszewików Rady Regionu Zarudzia, czynnie opowiadając się za władzą sowiecką.

Wacław Komar ( Mendel Kossoj, ur. 4 maja 1909 w Warszawie, zm. 26 stycznia 1972 w Warszawie – generał brygady Wojska Polskiego, wieloletni funkcjonariusz komunistycznych służb specjalnych, szef wywiadu wojskowego (Oddziału II Sztabu Generalnego LWP) i wywiadu cywilnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ojciec Michała Komara.
Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, jako syn rymarza Dawida (1883-1956) i Fejgi (1884-1965).
W 1924 roku został członkiem międzynarodowej żydowskiej organizacji młodzieżowej Ha-Szomer Ha-Cair. W 1925 wstąpił do Związku Młodzieży Komunistycznej ZMK, później Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej, a w 1926 do Komunistycznej Partii Polski (KPP). Jako kilkunastoletni chłopak brał udział w zabójstwach tajnych współpracowników polskiej policji politycznej na polecenie Komunistycznej Partii Polski. W czerwcu 1927 został przerzucony do Związku Radzieckiego, gdzie przebywał do lipca 1933, szkolony na kursach dywersyjnych pod nazwą podgatowka komandnogo sostawa pri sztabie RKKA Armii Czerwonej, potem skierowany do OGPU/NKWD.

krzysztom123
Posty: 429
Rejestracja: śr lis 21, 2012 5:43 pm

Re: Niektórzy działacze reżimu komunistycznego w Polsce.

Post autor: krzysztom123 » sob lut 10, 2018 4:15 pm

Instrumentem komunistycznego terroru było również ludowe Wojsko „Polskie”. Armia Berlinga tuszowała Żydowskie pochodzenie kadry dowódczej służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polsko brzmiące. Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania Żydów i wykluczania Polaków. Sam Zygmunt Berling jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą judaizmu.
Zarządem Politycznym Wojska Polskiego dowodził Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowiecki). Zarząd składał się z 44 osób w tym z 34 Żydów. Stanowiska dowódcze obsadzone były przez Żydów udających katolików, co budziło w wojsku zgorszenie. Wychowawcami politycznymi w Wojsku Polskim byli Żydzi. Na 28 odpowiedzialnych pracowników w wydziałach politycznych dywizji 17 było Żydami, na szczeblu pułku na 43 pracowników 31 było Żydami. Na 89 zastępców dowódców batalionów do spraw politycznych 57 było Żydami.
Szefem gabinetu wojskowego Bieruta i pełnomocnikiem ds pobytu Armii Czerwonej w Polsce był Maksymilian Wolff. Żydem był też minister obrony narodowej Marian Spychalski. Żyd Karol Świerczewski dowodził II Armią WP. Dawid Hubner vel Juliusz Hibner był szefem wojsk wewnętrznych. Mendel Rossoj vel Wacław Komar wraz Henrykiem Toruńczykiem nadzorowali wywiad wojskowy. Samuel Lewin był dowódcą Jednostek Zastępczych Służby Wojskowej czyli niewolniczych zmilitaryzowanych batalionów dzieci polskich patriotów. Dzieci te były przez okupanta wykorzystywane do niewolniczej pracy w kopalniach węgla i uranu.

krzysztom123
Posty: 429
Rejestracja: śr lis 21, 2012 5:43 pm

Re: Niektórzy działacze reżimu komunistycznego w Polsce.

Post autor: krzysztom123 » sob lut 10, 2018 4:34 pm

Współpraca Żydów komunistycznych podległa była Centralnej Komisji Specjalnej przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich. Formalnie od 1946 roku z bezpieką współpracowało 2500 Żydów z 200 miejscowości. Żydowskie bojówki były uzbrojone i niezależne od polskojęzycznych władz, zajmowały się sianiem terroru wśród Polaków, Dysponowały rozbudowanym wywiadem infiltrującym Polaków. Ofiarami Żydów padło tysiące Polaków. Społeczność Żydowska kolaborowała z UB, MBP, MO, ORMO. Żydzi tworzyli dla komunistycznego aparatu zbrodni siatkę agenturalną w fabrykach, bazarach, szkołach, uniwersytetach, kościołach i podziemiu antykomunistycznym. Nieumundurowane bandy Żydowskie podporządkowane NKWD mordowały i szpiegowały Polaków.
Komuniści i Żydzi, prześladowali, aresztowali, deportowali w głąb ZSRR, torturowali, mordowali, dziesiątki tysięcy żołnierzy polskiego podziemia którzy często w czasie wojny pomagali Żydom, prowadziło to do upowszechnia niechęci wobec Żydów. Żydzi z UB pacyfikowali całe wsie. Polacy zazwyczaj byli aresztowani bez powodu.
Elementem komunistycznego aparatu terrory było też „sądownictwo”. Jego pracownikiem była stalinowska „prokurator” żydowskiego pochodzenia współpracownik UB Helena Wolińska czyli Fajga Mindla Danielak żona Włodzimierza Brusa.
Przykładem roli Żydów w komunistycznym aparacie terroru była Łódź. Żydzi łódzcy aktywnie włączyli się w tworzenie komunistycznego aparatu terroru. Szefem wojskowego sądu rejonowego w Łodzi został Leo Holhberger, jego zastępcą był Michał Salpeter (Mordka Meilech). W procesach polskich patriotów oskarżał Feliks Apis. W UB pracowali: Józef Czaplicki, Józef Krakowski, Bolesław Krzywiński (Bernard Schildhau), Mieczysław Baumac, Edward Szejnfeld, Aleksander Rozenblum, Michał Jachimowicz, Aleksander Dyrak, Tomasz Lampart (Dawid Fischer) późniejszy szef cenzury, Helena Rozmaryn, Dawid Międzyrzecki, Leonard Wojciechowski (Jakub Szmulowicz), Mieczysław Broniatowski, Józef Arski.

ODPOWIEDZ