Komunizm

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy światopoglądy.
izorys
Posty: 26
Rejestracja: sob paź 20, 2012 3:14 pm
Lokalizacja: Polska
Kontakt:

Komunizm

Post autor: izorys » pt maja 25, 2018 1:40 pm

Komunizm
Rewolucja przemysłowa zaczęła się w XVIII wieku w Anglii, a nieco później także w Prusach, Francji Rosji i innych krajach Europy. Spowodowała przeobrażenie społeczeństw feudalnych w kapitalistyczne.
Wynalazek maszyny parowej sprawił szybki rozwój przemysłu, transportu i handlu. Nadmierny wyzysk robotników przez kapitalistów powodował niezadowolenie i prowadził do coraz częstszych strajków. Klęski nieurodzaju w rolnictwie i kryzysy gospodarcze pociągały za sobą głód i wysoką śmiertelność w rodzinach robotniczych.
W tę atmosferę wpisali się łatwo dwaj niemieccy działacze rewolucyjni Karol Marks (1818-1883) i Fryderyk Engels (1820-1895) publikując w 1847 roku Manifest Komunistyczny.
Wstęp do owego manifestu zawierał wielce znaczące zdanie „Widmo krąży po Europie – Widmo Komunizmu”. Sam manifest zachęcał do przejęcia środków produkcji przez robotników drogą rewolucji i kończył się apelem:
„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się !”
Marks głosił hasła likwidacji nierówności społecznych i prywatnej własności na drodze rewolucyjnej.
Idee Marksa trafiły na podatny grunt nie w kraju najbardziej rozwiniętym gospodarczo i społecznie jakim była Anglia, tak jak oczekiwał Marks, lecz najbardziej zacofanej i wyniszczonej przez wojnę Rosji. Idee rewolucyjne Marksa przejął, rozwinął i zaczął wprowadzać w życie Włodzimierz Lenin, a w kilka lat po jego śmierci w 1924 roku Józef Stalin.
Wprawdzie umierający Lenin zostawił testament, w którym na swego następcę wyznaczył utalentowanego mówcę i organizatora Lwa Trockiego i jednocześnie przestrzegał przed Stalinem, lecz ten przebiegły i bezwzględny gracz nie dopuścił do opublikowania testamentu i potrzebował około 5 lat do wyeliminowania z życia politycznego Lwa Trockiego, a nieco później do jego uśmiercenia w dalekim Meksyku.
Wszystkie te zmiany, jakie zaczęto wprowadzać noszą nazwę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej , która wybuchła pod koniec 1917 roku. W wyniku tej rewolucji wprowadzono:
- nacjonalizację przemysłu
- kolektywizację rolnictwa (kołchozy i sowchozy)
- ekonomię oparto na centralnym panowaniu
- system obozów pracy niewolniczej tzw. Łagry.
W obozach tych pracowali zarówno kryminaliści jak i przeciwnicy polityczni
W wprowadzaniu tych zmian posługiwano się terrorem, donosicielstwem i kontrolą wszelkich form życia prywatnego i społecznego.
Wspierano też ruchy rewolucyjne w innych krajach, co miało prowadzić do ich podporządkowania Związkowi Sowieckiemu. I tak w 1920 roku narzucili ją Azerbejdżanowi, Armenii, Ukrainie, w 1921 Gruzji i Mongolii, 1940 Litwie, Łotwie i Estonii , a po II wojnie światowej Europie Środkowo-Wschodniej w tym także i Polsce.
Przewrót komunistyczny nastąpił też w kilku innych krajach: 1949 w Chinach i Korei Północnej, w 1954 w Wietnamie. A w 1959 roku na Kubie.
Okres rządów Stalina charakteryzował się szczególnym okrucieństwem.
Po jego śmierci w 1953 roku sekretarzem generalnym KPZR został Nikita Chruszczow. Prowadził on politykę odwilży. Po Chruszczowie przywództwo dzierżyło jeszcze kilku innych aparatczyków, aż w końcu władzę przejął człowiek nieszablonowy, jak na stosunki sowieckie możnaby go nazwać człowiekiem renesansu. Zastał on państwo w głębokim kryzysie i wprowadził politykę „Pierestrojki” , co właściwie oznaczało demontaż systemu komunistycznego, i rozpad Związku Radzieckiego. Powstała ponownie Rosja, a wiele innych narodów w tym Polacy odzyskali wolność.
Wielu Rosjan ma o to żal do Gorbaczowa mimo, że jego działania uchroniły Związek Sowiecki przed zapaścią.
Komunizm sowiecki spowodował śmierć 65-100 milionów ofiar w tym ok. 10 milionów w wyniku wielkiego głodu na Ukrainie.
Polacy będą pamiętać Stalinowi Katyń i Kilka milionów przesiedleń z obszarów Polski zajętych przez Armię Czerwoną.

ODPOWIEDZ