Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4661
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 25, 2019 3:03 am

https://sites.google.com/site/poezjanews/
News - Poetry 24

Polish

As you
Polish
Raise the banner of your spirit
Let me find the warmth of the home of this one
I run away from my enemies
In such cruel times
Cold and gloomy
Received to us what is in the first need
You have to live
One thing I want you to know the language of the Father of our Heaven
That you may shout in his voice
That he would listen to us
But not in our interest of fornication
And in his will
We promised our first parents
What filling should be in us.
Yes, my fatherland, nobody will stand in our way
Who could cross out this plan of completion.
His Spirit will raise the oceans of the earth
Sea of ​​the mountains
And we are our servitude
We will stand alongside his fight against evil
His beloved son and our God taught otherwise
I with another mission przydę /
As an apostolic and servant church
Not the priest
Which he changed
This Spirit of Truth will lead you to the whole Truth.
And no one will teach about the Father
Everyone will know me.
We do not know this science.
Someone stole it
Strength over us
Which no one knows
shark
Peace with us. True

The power of Truth
Polish
Like an avalanche of fire
Volcano eruption is thrown away
Hot fire bites
rocks

Yes, our love
Hot
What to move in Polish
What will move Poland
And the world of renewal
https://sites.google.com/site/formacjapoezja/
Truth

It's from rocks
Hard and strong
Create a Polish soul
Polish land
Like a volcano ejaculating
From the inside of the earth
It creates it
rocky
Subsoil
Our Truth
It will arrange one whole
Poland
Truth is our Teacher
Wisdom, her way
And her love
Our intercourse
Forever
Who can interrupt us
When huge forces
I will close my eyelids
Our enemies
And what scares
Make the right one
He was not born.
Who thinks to kill
The soul of a man.
He will not avoid the hand
righteous
Our God
Let our soul do not get tormented
The greater the oppression
The closer to us
What can everything
May you, Pole
And we were clean
In its integrity
To his fellow men
Brothers and sisters
Polish

shark

rekin oceanu
Posty: 4661
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Salon poetry 24

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 27, 2019 3:32 am

Salon poetry 24

Freedom is not given to us
Freedom is coming
It is a heavy pain
Work of battle victories
For the peace of generations
Where it will be created
Our home
Nations
Where on her
aisle
The banner will hang
souls of Poles
Which
They captured the
Her name
Famous

https://sites.google.com/site/poezjash/

Salon poetry 24

Wolność nie jest nam dana
Wolność się dobywa
Ciężkim mozołem
Pracy boju zwycięstw
Dla pokoju pokoleń
Na którym powstanie
Nasz dom ojczysty
Narodów
Gdzie na jej
Nawie
Zawiśnie sztandar
dusz polaków
Której
Dobyli
Jej imię
Sławne

rekin oceanu
Posty: 4661
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 27, 2019 10:07 am

Poetry of Nature

which makes us think
To arrange life without a shadow in it.
Yes, to kindle the fire of love,
who perseveres the time of nothingness.
Looking at cataclysms and falls of fate.
They teach us not to fall off the wagon.
Where we're going,
by fate given to us.
We're going, shackles.
Even without knowing it.
Being a slave to death,

https://sites.google.com/site/gazetapoezja/

Poezja Natury

co skłania nas do myślenia
By w niej poukładać życie bez cienia.
Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
przez los nam dany.
Jedziemy, zakuci w kajdany.
Nawet o tym nie wiedząc.
Będąc niewolnikiem śmierci,

rekin

rekin oceanu
Posty: 4661
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 27, 2019 10:18 am

Info poetry

Not in the Thoughts
Power of Poetry
And as a renewal in the Truth
As this love
To the homeland
In Truth
It was not a man who invented it
To fill it
Because how she
The pearl should stand
For nations.
Not in differences
Spirit
Truth

It's from rocks
Hard and strong
Create a Polish soul
Polish land
Like a volcano ejaculating
From the inside of the earth
It creates it
rocky
Subsoil
Our Truth
It will arrange one whole
Poland
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfopl/

Info poezja

Nie w różnicach Myśli
Potęga Poezji
A jako w Prawdzie odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Prawda

To ze skał
Twardych i mocnych
Twórz Polską duszę
Polskiej ziemi
Jak wulkan wytryskujący
Z jej wnętrza ziemi
Ją tworzy
skaliste
Podłoże
Naszej Prawdy
Ułoży jedną całość
Polska

rekin

rekin oceanu
Posty: 4661
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz kwie 28, 2019 8:11 am

Salon 24 Poetry


The power of Truth

Where your homeland
Your energy of life there
Where yours
House
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
There and spirit and conscience
Life is pulsing
Your pulse
The heart beats time
What about the supply of living water
In your interior
He marks the time
life
What allows you
Forget
about worries
Calm of silence
https://sites.google.com/site/poezjapolskanet/

Polish mine

Raise the power of your speech
This is what the truth
Her streets
In your soul, conscience
Contents
That's all for the country for her
have a heart
May you be full of your beauty
Poland is free
https://sites.google.com/site/poezjisalon/

Potęga Prawdy

Tam gdzie ojczyzna twoja
Tam twa energia życia
Tam gdzie twój
Dom


Tam i duch i sumienie
Życiem tętni
Twój puls
Tętna bije czas
Co jak zapas wody żywej
We wnętrzu twoim
Zaznacza czas
Życia
Co ci pozwala
Zapomnieć
o zmartwieniach
Spokój ciszy


Polsko moja

Wznoś potęgę swojej mowy
Ta co prawdy
Jej ulice
W twojej duszy sumień
Treść
To wszystko dla Ojczyzny dla niej
serce miej
Obyś była pełnej swej urody
Polska wolna

rekin oceanu
Posty: 4661
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Oczom swoim nie wierzę - zwierzęta zaczynają mówić ludzką mową.

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 29, 2019 6:04 am

do not believe my eyes - animals begin to speak with human speech.
It could be called a miracle in the direction of finding one Europe.
One direction.
Strengthening the economy, strengthening national cults towards national welfare.
Because there is no healthy economy without understanding civilization processes that instead of rising to understanding.
They were constantly grinding with incomprehension and the fall of dignity and the appropriation of his being.
Is this process going in this direction?
Welfare of understanding and national respect.
Without pulling out pigs that hurt us with all suffering.
in all directions.

I do not believe.
May it be a fact.
Poles do not know what it would mean for us.
Prosperity and the whole of Europe that we have never experienced.
How these words are true.
Shark.

Oczom swoim nie wierzę - zwierzęta zaczynają mówić ludzką mową.
To można nazwać by cud w kierunku znajdywania jednej Europy.
Jednego kierunku
.

Wzmocnienia gospodarki , wzmocnienia kultów Narodowych w kierunku dobrobytu Narodowego.
Gdyż nie ma zdrowej gospodarki bez zrozumienia procesów cywilizacyjnych które zamiast się wznosić ku zrozumieniu.
Ciągle zgrzytały niezrozumieniem i upadkiem godności i uwłaszczaniem jego bytu.
Czy to ten proces idzie w tym kierunku.
Dobrobytu zrozumienia i poszanowania Narodowego.
Bez wyciągania sobie świństw które godzą w nas wszystkim cierpieniem.
we wszystkich kierunkach.

Nie dowierzam.
Oby stało się to faktem.
Polacy nie wiecie co by to znaczyło dla nas.
Dobrobyt i całej Europy jakiej nigdy nie doznaliśmy.
Jak słowa te są prawdziwe.
Rekin.

https://wpolityce.pl/polityka/444481-na ... zi-polexit

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 8439
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » pn kwie 29, 2019 11:21 am

To powiedzial Juncker. Nie powiedzial tego ani Kaczynski ani jego zlodziejskie sługusy.
Calusieńki czas PiS podkłada miny pod Unie, Polska pod jego rzadami kilka razy musiala sie na interwencje Unii wycofac z lamania prawa. Rekin plul na Unie i jej czlonków. Nagle sie nawrócil? Pieprzony, zaklamany oszust.

Polska otrzymala juz z Unii 175 milardow Euro, to jest około 700 miliardow zlotych!!! Tego blazen nigdy "nie widzial". Jego zdaniem Polske zbudowal Kaczyński... za dwa lata.
Rząd Kaczora przesrywa miliony na lapówki dla polskich nierobów i rekinow a nie ma pieniędzy dla nauczycieli i zdrowie społeczeństwa, olewając sluzbe zdrowia.

Do Unii Europejskiej dzisiaj pchaja sie PiS-dzielce którzy caly czas na nia pluli. Kiedy 27 państw Unii glosowalo na Tuska, jedyna falszywa Szydlo glosowala przeciwko. I zeby bylo smiesznie, po powrocie do Polski powiedziala że wygrala w glosowaniu a Kaczynski jej wreczyl kwiaty. Kiedy jako premier przemawiala w TV, usunela z wizji flagi Unii Europejskiej.

Z tej części kandydatów Unia nie bedzie miala pożytku. Niestety bedzie musiala rozrabiakom i nierobom wypłacać wysokie wynagrodzenie, kiedy w Polsce nauczyciel i lekarz, bedzie zarabial grosze a ludzie będą umierać w kolejce do lekarza.

rekin oceanu
Posty: 4661
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 29, 2019 12:14 pm

Reflex pisze:
pn kwie 29, 2019 11:21 am
To powiedzial Juncker. Nie powiedzial tego ani Kaczynski ani jego zlodziejskie sługusy.
Calusieńki czas PiS podkłada miny pod Unie, Polska pod jego rzadami kilka razy musiala sie na interwencje Unii wycofac z lamania prawa. Rekin plul na Unie i jej czlonków. Nagle sie nawrócil? Pieprzony, zaklamany oszust.
Piszesz a nie znasz się na ekonomi Tuska.
On podchodził do sprawy na zasadach Liberała Całkowitej wolności rynku.
Tak za jego przyzwolenia Banki doprowadziły do ogromnego obciążenia Polskich biednych rodzin. A i Bogaci znaleźli się w tej grupie.
Głęboko zapożyczonych.
Doprowadzili w ten kraj do wysokiej deflacji.
Co skutkowało to tym że.
Zatrzymał się popyt wewnętrzny
Na tyle zwolnił import i produkcja dla tej grupy.
Zwiększały się produkty do utylizacji.
Polska stawała się rajem podatkowym itd.
Kapitulowały banki z zaniżoną ściągalnością.
Sądy kierowały się własną wolą widzimisię.
W rozwodnionym prawie.
O czym ty mówisz.
Rozdawnictwo musiało nastąpić by doprowadzić do lekkiej inflacji.
Która jest niezbędna w ryzach bezpieczeństwa.
Takimi narzędziami kierowała się dawniejsza NRF.
A stawała się najbogatszym regionem nie tylko Europejskim.


Wrogowie nasi klaskali Tuskowi.
Gdyż taką Polskę widzieli.
Bez zwięzłości państw kultowi prawdziwej cywilizacji jak i duchowej tak i
Gospodarczej nie będzie prawdziwej cywilizacji.
Rosję gryzie Twardogłowy rząd.
Nawet Putin niewiele może.
Rosjanie są bliżej polaków.
Tak i Niemcy.
Tłuką się u góry.
A zwykłych ludzi chcą odmóżdżyć by ich zmysł był podobny zwierząt.
Tak Kaczyński upiekł z pięć pieczeni przy jednym ognisku.

Także Bruksela wie w co się wkopała.
Zmuszona jest tak czynić.
Tak nie jest w stanie i nie ma Narzędzi Państwa jakie ma Polska.
Nic samo nie powstaje.
Każdy dobrobyt powstaje ciężką pracą.
Tusk chciał pokazać inaczej.
Lecz kij wyciągnięty na Polskę i Węgry.zjełczał.
I mógł stać się groźnym na tego kto go trzymał.
rekin

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 8439
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » pn kwie 29, 2019 1:46 pm

Ty ciezki tumanie. Na to czym jest dzisiaj Polska, pracowalo kilka rzadów a jeden Tusk byl wybrany na dwie kadencje i on ma w odbudowie najwiekszy udział. Z zadluzonej i zrujnowanej Polski (45% bezrobocia) zrobil tętniący i nowoczesny kraj, ktory teraz rujnuje Kaczyński.
I juz tutaj można by zakończyć pisanie. Jednak ten dureń znowu zrobil żalosny unik, pisze bzdury o Tusku, chcac ukryć wstyd i swoja glupote którą tu miesiącami zapaskudzal forum. Jego odpowiedz jest daleka od mojego tematu, wlasciwie swoja glupia odpowiedzią, chcial ukryć moj post. Niestety PiS-owska ciemnota, zawsze ciemnotą i oszustem będzie.

rekin oceanu
Posty: 4661
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 30, 2019 2:04 am

https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/

Głos Gazety Polskiej

Polsko

Unoś swe orędzie swego ducha
Jak ptak nad swym gniazdem
Wij swoje miejsce
Przystań
Byś mogła się rozwijać
Jakie to talenty ci dał
Stwórca

Nie wyrzucaj
Brylantów
Nie oddawaj ich jako bezcen
To twój skarb ci dany
Jako masz się rozwijać
I dzielić
Jako wkład swego Narodu

Pamiętając że kamień
Rodzinny
Z milionów takich jak ty
To ogrom skarbnicy
Z jakiej to nas wyzuli
Nasi pasożyt-nicy

Wymieszali
Nasz ogrom naszego ducha
Ze swymi wymiocinami
Którymi się opili
Swym ślizgarstwem

Polsko to ty i ja
Oni i my
Stanowimy Polskę
Tak nas widzi Stwórca
A nasze wyrobnictwo to nasz spichlerz ducha
I materii której
To on tylko nam poszczęści
Jako nasz Stwórca
Nie ma innej drogi.

Jako ja i ty u Boga niczym nie znaczysz
Jeśli
Nie jesteś
Związany z organem żywym.

Dzisiaj te organy są związane cieniutką nitką
Prawa
Które i tak nam nie służy

Tak daleko jesteśmy w otchłani
Przez naszą naiwność
Ale i tam jest nasz Stwórca
A z nim jego Duch
Prawdy
Który nas może sprowadzić do całej Prawdy
A wrogów rozgoni w otchłań wieczystą
A nie znajdą odpocznienia

Gdyż ich żer stanie się nicość i śmierć
Prawdziwa nie wy.
Gdzie ukoicie się jego Prawdą
W odpocznieniu
Naszego zwycięstwa.

rekin

ODPOWIEDZ