Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 5080
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz mar 28, 2021 9:37 am

]
Re: TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ

by rekin oceanu » Sun Mar 28, 2021 8:35 am

rekin oceanu wrote: ↑
Sun Mar 28, 2021 5:06 am
Image

TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ I KTO MOŻE NIECH GO POWIELA.

Polscy biskupi swojej zdrady nie schowacie pod dywan ona Boli Naród Polski i znosi pokłosie trupów Polski i świata
List nie tylko dla polskich biskupów i księży na Wielki Post 2021 r
sh.
oto TEN LIST BŁAGALNY NIE ŻAŁUJĄ UWIĘZIONYCH NARODÓW ŚWIATA SWOICH OWOCÓW. JAK PISZE LIST BŁAGALNY DO NICH.
NIE MAJĄ SUMIENIA LUDZIE PSEUDO ŚWIĘCI FAŁSZYWI KAPŁANI CO ZDRADZILI NARODY ŚWIATA.

Drodzy Biskupi i Kapłani Polski!
Polska znajduje się pod ogromną presją, aby przyjąć szczepionkę mRNA i przeprowadzić Wielki Reset, którego końcowym rezultatem będzie likwidacja chrześcijaństwa i narodu polskiego.
Stan, w jakim znajduje się obecnie Polska i prawie cały świat, nie mógłby mieć miejsca, gdyby Kościół był tym, czym ma być ‒ filarem prawdy, światłem świata i solą ziemi. Punktem zwrotnym był Sobór Watykański II. Władzę w Kościele przejął duch aggiornamenta ze światem. Dziś zbieramy owoce. Wielka wina spada nie tylko na soborowych, ale także na posoborowych papieży. Pierwsi dwaj poczęli przełom, a drudzy promowali go, każdy na swój sposób. To kpina, że trzech z nich zostało za to ogłoszonych świętymi przez apostatę Bergoglia. Gdyby ich urząd sprawował prawdziwy święty, taki jak św. Pius X, proces zniszczenia zostałby zatrzymany.
Niestety, w okresie posoborowym, polscy teolodzy chciwie przyglądali się fałszywemu poziomowi niemieckich heretyków, zadziwiali seminarzystów tymi „luminarzami teologicznymi” i próbowali przynajmniej częściowo im dorównać. Dziś owoce tak zwanej prestiżowej teologii niemieckiej upatrujemy w akceptacji największych herezji i dekadencji moralnej, choćby w postaci aprobaty małżeństw sodomitów w niemieckich kościołach. Przeciwko tej apostatycznej działalność biskupów niemieckich wystąpili polscy biskupi na Ukrainie, na czele z abp. Mokrzyckim.
Tragedią jest, że program legislacyjny sodomii jest promowany głównie przez obecnego tak zwanego „Ojca Świętego” Franciszka. Wykorzystał do tego Synod o Młodzieży (2018) i Synod Biskupów (2019). Również publicznym oświadczeniem, od którego nigdy się nie odwołał, bezpośrednio opowiadał się za legalizacją współżycia sodomitów (2020). Ten „Ojciec Święty” wyśmiał pierwsze przykazanie Dekalogu, kiedy intronizował demona Pachamamę w Watykanie i wziął udział w magicznej ceremonii. Wkrótce potem zaczął jednoznacznie promować ludobójcze szczepienia dla wszystkich. W ten sposób sprzeciwił się uczciwym ekspertom medycznym, którzy są głosem sumienia i biją na alarm przed niebezpieczną szczepionką, która zaburza ludzki genom, czyli naturę ludzką jako taką, a także jest częścią procesu chipowania. Bergoglio tworzy jedność z ludobójczym planem Gatesa i innymi, którzy promują Wielki Reset. Gates powiedział: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami (w pierwszym etapie) zmniejszymy populację o 10-15%”, czyli o 1 miliard. Klub Rzymski już publicznie mówi o planie ludobójstwa 6 miliardów. Światowa kampania szczepień, promowana przez apostatyczny Watykan, ma na celu nie tylko ludobójstwo, ale także chipowanie. Dlatego już dzisiaj się decyduje: albo jesteście po stronie Chrystusa, albo antychrysta. Biblia ostrzega, że karą za przyjęcie chipu jest jezioro ognia.
Niech każdy biskup na podstawie pilnego ostrzeżenia od uczciwych lekarzy, wezwie wiernych w swojej diecezji, aby nie przyjmowali niebezpiecznej szczepionki ale odwrotnie aby ostrzegali przed nią swoje otoczenie. Sami producenci przyznali, że szczepionka nie chroni organizmu przed infekcją ani nie zapobiega jej przenoszeniu. Katolicki świat zawstydziła Tanzania, gdzie katolicki prezydent radykalnie odrzuca lockdowny i szczepionki. On opiera się na Bogu i lokalnych zasobach, a nie na Gatesa i mu podobnych. Celem sztucznej pandemii nie jest zdrowie, ale zniewolenie i ludobójstwo.
Niech każdy polski ksiądz, zgodnie ze swoim sumieniem, przestrzega także przed niebezpieczną szczepionką przeciwko covidu, nie czekając na biskupa. Każdy musi zacząć nazywać kłamstwo kłamstwem, a prawdę prawdą, co jest podstawowym przejawem skruchy, jakiej wymaga od nas szczególnie ten historyczny czas Wielkiego Postu 2021 roku.
Jeśli chodzi o sodomię, słowo Boże nakłada na nią najsurowsze kary (por. 2 P 2,6, Jud 7). Arcybiskup Vigano odważnie wskazał na zbrodnie sieci homoseksualistów na najwyższych miejscach Kościoła oraz na to, że tak zwany Ojciec Święty ją ukrywa. Dlatego wezwał go do abdykacji.
Jaka jest prawdziwa diagnoza stanu Kościoła?
Czy „Ojciec Święty”, tak zwany Franciszek, jest odstępcą i heretykiem, ergo nieważnym papieżem? Albo jest prawdziwym papieżem, mimo to że promuje sodomię, bałwochwalstwo (Pachamama) i program ludobójstwa poprzez szczepienia mRNA? Odpowiedź jest bardzo jasna. Jako odstępca i heretyk jest nieważnym papieżem. Według słowa Bożego Gal 1: 8-9 i według bulli Pawła IV «Cum Ex Apostolatus Officio» zostaje wyrzucony z Kościoła, więc nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Jest zdrajcą i Judaszem. W tej rzeczywistości każdy biskup i ksiądz katolicki musi odpowiedzialnie stanąć przed Bogiem i Kościołem oraz wyciągnąć z tego jasne konsekwencje. Oznacza to, że temu zdrajcy Chrystusa nie może być posłuszny żaden katolicki biskup ani kapłan, ale musi się od niego oddzielić, w przeciwnym razie pozostanie z nim w duchowej ciemności i pod przekleństwem.
Kdyby znalazło się co najmniej dwóch lub trzech polskich biskupów, a wraz z nimi grupy odważnych księży, którzy zdystansują się od skandalicznej apostazji Watykanu! Jeśli Konferencja Episkopatu Polski zostanie podporządkowana arcyheretykowi Bergogliowi, to przekleństwo spada przez nią na całą Polskę. Jeśli oddzielą się od Bergoglia, błogosławieństwo spłynie nie tylko na Kościół polski, ale i na cały polski naród.
Z bolesnego spojrzenia na apostazję Bergoglia trzeba też dostrzec nieważność kanonizacji Jana Pawła II. Bergoglio jest heretykiem i dlatego wszystko, co robi, jest nieważne. Kanonizacja Jana Pawła II przez Bergoglia jest nieważną. Co więcej, kdyby Jan Paweł II był naprawdę święty, przeciwstawiłby się herezjom modernizmu. Jednak herezje te stały się najbardziej rozpowszechnione za jego pontyfikatu. Święty sprzeciwiłby się także szerzeniu neopogaństwa, jednak Jan Paweł II szeroko otworzył drzwi Kościoła dla pogaństwa, np. precedensowe działanie w Asyżu w 1986 roku.
Warunki duchowego przebudzenia i zbawienia Polski:
Każdy biskup i każdy kapłan, bez żadnych poleceń z góry, powinien pokutować za siebie i wezwać do pokuty wszystkich, za których jest odpowiedzialny. Tylko Bóg może uratować Polskę. Oprócz pokuty, warunkiem zbawienia jest modlitwa. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18:7).
W trudnych sytuacjach chrześcijanie modlili się straże modlitewne, aby modlitwa odbywała się nieprzerwanie. Jedna straż potrzebuje 23 osóby do obsadzenia jednej doby, bo jedna godzina jest wspólna dla wszystkich, od 20:00 do 21:00. To sprawdzona praktyka (http://vkpatriarhat.org/pl/?p=11481). Niech każdy biskup, każdy kapłan i każdy chrześcijanin przyłączy się do straży modlitewnej! Neich to będą rodzice i dzieci, emeryci i młodzież. Wypróbujcie Boga! On was nie zawstydzi. Polska zostanie uratowana!
Kościół pod przewodnictwem papieża Judasza do tej pory intensywnie pracuje nad duchowym i fizycznym samozniszczeniu. Jeśli Polska zacznie pokutować, nastąpi przebudzenie nie tylko w polskim Kościele, ale i w całym narodzie! Będzie to przykład dla całego Kościoła katolickiego i dla całego świata. Satanizacja, połączona z Wielkim Resetem, szczepieniami i chipowaniem, zostanie zatrzymana. Przede wszystkim chodzi tutaj o wieczne zbawienie milionów! Drodzy biskupi i księża polscy, czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem?

Wniosek: Jaką pokutę macie czynić wy, polscy biskupi i kapłani w okresie Wielkiego Postu 2021 r.?
1) Wezwać polską opinię publiczną do odrzucenia niebezpiecznej szczepionki mRNA.
2) Oddziel się od apostaty Bergoglia.
3) Uznać nieważność kanonizacji Jana Pawła II.
4) Organizować i uczestniczyć w tworzeniu ciągłych straży modlitewnych.
W Chrystusie

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze

09.03.2021

Tym to wezwaniem, poprzez nas, się nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwraca nie tylko do biskupów polskich, ale także do każdego biskupa i kapłana Kościoła katolickiego!


Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

Re: TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ

by rekin oceanu » Sun Mar 28, 2021 8:34 am

rekin oceanu wrote: ↑
Sun Mar 28, 2021 5:06 am
Image

TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ I KTO MOŻE NIECH GO POWIELA.

Polscy biskupi swojej zdrady nie schowacie pod dywan ona Boli Naród Polski i znosi pokłosie trupów Polski i świata
List nie tylko dla polskich biskupów i księży na Wielki Post 2021 r
sh.
oto TEN LIST BŁAGALNY NIE ŻAŁUJĄ UWIĘZIONYCH NARODÓW ŚWIATA SWOICH OWOCÓW. JAK PISZE LIST BŁAGALNY DO NICH.
NIE MAJĄ SUMIENIA LUDZIE PSEUDO ŚWIĘCI FAŁSZYWI KAPŁANI CO ZDRADZILI NARODY ŚWIATA.

Drodzy Biskupi i Kapłani Polski!
Polska znajduje się pod ogromną presją, aby przyjąć szczepionkę mRNA i przeprowadzić Wielki Reset, którego końcowym rezultatem będzie likwidacja chrześcijaństwa i narodu polskiego.
Stan, w jakim znajduje się obecnie Polska i prawie cały świat, nie mógłby mieć miejsca, gdyby Kościół był tym, czym ma być ‒ filarem prawdy, światłem świata i solą ziemi. Punktem zwrotnym był Sobór Watykański II. Władzę w Kościele przejął duch aggiornamenta ze światem. Dziś zbieramy owoce. Wielka wina spada nie tylko na soborowych, ale także na posoborowych papieży. Pierwsi dwaj poczęli przełom, a drudzy promowali go, każdy na swój sposób. To kpina, że trzech z nich zostało za to ogłoszonych świętymi przez apostatę Bergoglia. Gdyby ich urząd sprawował prawdziwy święty, taki jak św. Pius X, proces zniszczenia zostałby zatrzymany.
Niestety, w okresie posoborowym, polscy teolodzy chciwie przyglądali się fałszywemu poziomowi niemieckich heretyków, zadziwiali seminarzystów tymi „luminarzami teologicznymi” i próbowali przynajmniej częściowo im dorównać. Dziś owoce tak zwanej prestiżowej teologii niemieckiej upatrujemy w akceptacji największych herezji i dekadencji moralnej, choćby w postaci aprobaty małżeństw sodomitów w niemieckich kościołach. Przeciwko tej apostatycznej działalność biskupów niemieckich wystąpili polscy biskupi na Ukrainie, na czele z abp. Mokrzyckim.
Tragedią jest, że program legislacyjny sodomii jest promowany głównie przez obecnego tak zwanego „Ojca Świętego” Franciszka. Wykorzystał do tego Synod o Młodzieży (2018) i Synod Biskupów (2019). Również publicznym oświadczeniem, od którego nigdy się nie odwołał, bezpośrednio opowiadał się za legalizacją współżycia sodomitów (2020). Ten „Ojciec Święty” wyśmiał pierwsze przykazanie Dekalogu, kiedy intronizował demona Pachamamę w Watykanie i wziął udział w magicznej ceremonii. Wkrótce potem zaczął jednoznacznie promować ludobójcze szczepienia dla wszystkich. W ten sposób sprzeciwił się uczciwym ekspertom medycznym, którzy są głosem sumienia i biją na alarm przed niebezpieczną szczepionką, która zaburza ludzki genom, czyli naturę ludzką jako taką, a także jest częścią procesu chipowania. Bergoglio tworzy jedność z ludobójczym planem Gatesa i innymi, którzy promują Wielki Reset. Gates powiedział: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami (w pierwszym etapie) zmniejszymy populację o 10-15%”, czyli o 1 miliard. Klub Rzymski już publicznie mówi o planie ludobójstwa 6 miliardów. Światowa kampania szczepień, promowana przez apostatyczny Watykan, ma na celu nie tylko ludobójstwo, ale także chipowanie. Dlatego już dzisiaj się decyduje: albo jesteście po stronie Chrystusa, albo antychrysta. Biblia ostrzega, że karą za przyjęcie chipu jest jezioro ognia.
Niech każdy biskup na podstawie pilnego ostrzeżenia od uczciwych lekarzy, wezwie wiernych w swojej diecezji, aby nie przyjmowali niebezpiecznej szczepionki ale odwrotnie aby ostrzegali przed nią swoje otoczenie. Sami producenci przyznali, że szczepionka nie chroni organizmu przed infekcją ani nie zapobiega jej przenoszeniu. Katolicki świat zawstydziła Tanzania, gdzie katolicki prezydent radykalnie odrzuca lockdowny i szczepionki. On opiera się na Bogu i lokalnych zasobach, a nie na Gatesa i mu podobnych. Celem sztucznej pandemii nie jest zdrowie, ale zniewolenie i ludobójstwo.
Niech każdy polski ksiądz, zgodnie ze swoim sumieniem, przestrzega także przed niebezpieczną szczepionką przeciwko covidu, nie czekając na biskupa. Każdy musi zacząć nazywać kłamstwo kłamstwem, a prawdę prawdą, co jest podstawowym przejawem skruchy, jakiej wymaga od nas szczególnie ten historyczny czas Wielkiego Postu 2021 roku.
Jeśli chodzi o sodomię, słowo Boże nakłada na nią najsurowsze kary (por. 2 P 2,6, Jud 7). Arcybiskup Vigano odważnie wskazał na zbrodnie sieci homoseksualistów na najwyższych miejscach Kościoła oraz na to, że tak zwany Ojciec Święty ją ukrywa. Dlatego wezwał go do abdykacji.
Jaka jest prawdziwa diagnoza stanu Kościoła?
Czy „Ojciec Święty”, tak zwany Franciszek, jest odstępcą i heretykiem, ergo nieważnym papieżem? Albo jest prawdziwym papieżem, mimo to że promuje sodomię, bałwochwalstwo (Pachamama) i program ludobójstwa poprzez szczepienia mRNA? Odpowiedź jest bardzo jasna. Jako odstępca i heretyk jest nieważnym papieżem. Według słowa Bożego Gal 1: 8-9 i według bulli Pawła IV «Cum Ex Apostolatus Officio» zostaje wyrzucony z Kościoła, więc nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Jest zdrajcą i Judaszem. W tej rzeczywistości każdy biskup i ksiądz katolicki musi odpowiedzialnie stanąć przed Bogiem i Kościołem oraz wyciągnąć z tego jasne konsekwencje. Oznacza to, że temu zdrajcy Chrystusa nie może być posłuszny żaden katolicki biskup ani kapłan, ale musi się od niego oddzielić, w przeciwnym razie pozostanie z nim w duchowej ciemności i pod przekleństwem.
Kdyby znalazło się co najmniej dwóch lub trzech polskich biskupów, a wraz z nimi grupy odważnych księży, którzy zdystansują się od skandalicznej apostazji Watykanu! Jeśli Konferencja Episkopatu Polski zostanie podporządkowana arcyheretykowi Bergogliowi, to przekleństwo spada przez nią na całą Polskę. Jeśli oddzielą się od Bergoglia, błogosławieństwo spłynie nie tylko na Kościół polski, ale i na cały polski naród.
Z bolesnego spojrzenia na apostazję Bergoglia trzeba też dostrzec nieważność kanonizacji Jana Pawła II. Bergoglio jest heretykiem i dlatego wszystko, co robi, jest nieważne. Kanonizacja Jana Pawła II przez Bergoglia jest nieważną. Co więcej, kdyby Jan Paweł II był naprawdę święty, przeciwstawiłby się herezjom modernizmu. Jednak herezje te stały się najbardziej rozpowszechnione za jego pontyfikatu. Święty sprzeciwiłby się także szerzeniu neopogaństwa, jednak Jan Paweł II szeroko otworzył drzwi Kościoła dla pogaństwa, np. precedensowe działanie w Asyżu w 1986 roku.
Warunki duchowego przebudzenia i zbawienia Polski:
Każdy biskup i każdy kapłan, bez żadnych poleceń z góry, powinien pokutować za siebie i wezwać do pokuty wszystkich, za których jest odpowiedzialny. Tylko Bóg może uratować Polskę. Oprócz pokuty, warunkiem zbawienia jest modlitwa. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18:7).
W trudnych sytuacjach chrześcijanie modlili się straże modlitewne, aby modlitwa odbywała się nieprzerwanie. Jedna straż potrzebuje 23 osóby do obsadzenia jednej doby, bo jedna godzina jest wspólna dla wszystkich, od 20:00 do 21:00. To sprawdzona praktyka (http://vkpatriarhat.org/pl/?p=11481). Niech każdy biskup, każdy kapłan i każdy chrześcijanin przyłączy się do straży modlitewnej! Neich to będą rodzice i dzieci, emeryci i młodzież. Wypróbujcie Boga! On was nie zawstydzi. Polska zostanie uratowana!
Kościół pod przewodnictwem papieża Judasza do tej pory intensywnie pracuje nad duchowym i fizycznym samozniszczeniu. Jeśli Polska zacznie pokutować, nastąpi przebudzenie nie tylko w polskim Kościele, ale i w całym narodzie! Będzie to przykład dla całego Kościoła katolickiego i dla całego świata. Satanizacja, połączona z Wielkim Resetem, szczepieniami i chipowaniem, zostanie zatrzymana. Przede wszystkim chodzi tutaj o wieczne zbawienie milionów! Drodzy biskupi i księża polscy, czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem?

Wniosek: Jaką pokutę macie czynić wy, polscy biskupi i kapłani w okresie Wielkiego Postu 2021 r.?
1) Wezwać polską opinię publiczną do odrzucenia niebezpiecznej szczepionki mRNA.
2) Oddziel się od apostaty Bergoglia.
3) Uznać nieważność kanonizacji Jana Pawła II.
4) Organizować i uczestniczyć w tworzeniu ciągłych straży modlitewnych.
W Chrystusie

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze

09.03.2021

Tym to wezwaniem, poprzez nas, się nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwraca nie tylko do biskupów polskich, ale także do każdego biskupa i kapłana Kościoła katolickiego!


Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

Re: TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ

by rekin oceanu » Sun Mar 28, 2021 8:34 am

rekin oceanu wrote: ↑
Sun Mar 28, 2021 5:06 am
Image

TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ I KTO MOŻE NIECH GO POWIELA.

Polscy biskupi swojej zdrady nie schowacie pod dywan ona Boli Naród Polski i znosi pokłosie trupów Polski i świata
List nie tylko dla polskich biskupów i księży na Wielki Post 2021 r
sh.
oto TEN LIST BŁAGALNY NIE ŻAŁUJĄ UWIĘZIONYCH NARODÓW ŚWIATA SWOICH OWOCÓW. JAK PISZE LIST BŁAGALNY DO NICH.
NIE MAJĄ SUMIENIA LUDZIE PSEUDO ŚWIĘCI FAŁSZYWI KAPŁANI CO ZDRADZILI NARODY ŚWIATA.

Drodzy Biskupi i Kapłani Polski!
Polska znajduje się pod ogromną presją, aby przyjąć szczepionkę mRNA i przeprowadzić Wielki Reset, którego końcowym rezultatem będzie likwidacja chrześcijaństwa i narodu polskiego.
Stan, w jakim znajduje się obecnie Polska i prawie cały świat, nie mógłby mieć miejsca, gdyby Kościół był tym, czym ma być ‒ filarem prawdy, światłem świata i solą ziemi. Punktem zwrotnym był Sobór Watykański II. Władzę w Kościele przejął duch aggiornamenta ze światem. Dziś zbieramy owoce. Wielka wina spada nie tylko na soborowych, ale także na posoborowych papieży. Pierwsi dwaj poczęli przełom, a drudzy promowali go, każdy na swój sposób. To kpina, że trzech z nich zostało za to ogłoszonych świętymi przez apostatę Bergoglia. Gdyby ich urząd sprawował prawdziwy święty, taki jak św. Pius X, proces zniszczenia zostałby zatrzymany.
Niestety, w okresie posoborowym, polscy teolodzy chciwie przyglądali się fałszywemu poziomowi niemieckich heretyków, zadziwiali seminarzystów tymi „luminarzami teologicznymi” i próbowali przynajmniej częściowo im dorównać. Dziś owoce tak zwanej prestiżowej teologii niemieckiej upatrujemy w akceptacji największych herezji i dekadencji moralnej, choćby w postaci aprobaty małżeństw sodomitów w niemieckich kościołach. Przeciwko tej apostatycznej działalność biskupów niemieckich wystąpili polscy biskupi na Ukrainie, na czele z abp. Mokrzyckim.
Tragedią jest, że program legislacyjny sodomii jest promowany głównie przez obecnego tak zwanego „Ojca Świętego” Franciszka. Wykorzystał do tego Synod o Młodzieży (2018) i Synod Biskupów (2019). Również publicznym oświadczeniem, od którego nigdy się nie odwołał, bezpośrednio opowiadał się za legalizacją współżycia sodomitów (2020). Ten „Ojciec Święty” wyśmiał pierwsze przykazanie Dekalogu, kiedy intronizował demona Pachamamę w Watykanie i wziął udział w magicznej ceremonii. Wkrótce potem zaczął jednoznacznie promować ludobójcze szczepienia dla wszystkich. W ten sposób sprzeciwił się uczciwym ekspertom medycznym, którzy są głosem sumienia i biją na alarm przed niebezpieczną szczepionką, która zaburza ludzki genom, czyli naturę ludzką jako taką, a także jest częścią procesu chipowania. Bergoglio tworzy jedność z ludobójczym planem Gatesa i innymi, którzy promują Wielki Reset. Gates powiedział: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami (w pierwszym etapie) zmniejszymy populację o 10-15%”, czyli o 1 miliard. Klub Rzymski już publicznie mówi o planie ludobójstwa 6 miliardów. Światowa kampania szczepień, promowana przez apostatyczny Watykan, ma na celu nie tylko ludobójstwo, ale także chipowanie. Dlatego już dzisiaj się decyduje: albo jesteście po stronie Chrystusa, albo antychrysta. Biblia ostrzega, że karą za przyjęcie chipu jest jezioro ognia.
Niech każdy biskup na podstawie pilnego ostrzeżenia od uczciwych lekarzy, wezwie wiernych w swojej diecezji, aby nie przyjmowali niebezpiecznej szczepionki ale odwrotnie aby ostrzegali przed nią swoje otoczenie. Sami producenci przyznali, że szczepionka nie chroni organizmu przed infekcją ani nie zapobiega jej przenoszeniu. Katolicki świat zawstydziła Tanzania, gdzie katolicki prezydent radykalnie odrzuca lockdowny i szczepionki. On opiera się na Bogu i lokalnych zasobach, a nie na Gatesa i mu podobnych. Celem sztucznej pandemii nie jest zdrowie, ale zniewolenie i ludobójstwo.
Niech każdy polski ksiądz, zgodnie ze swoim sumieniem, przestrzega także przed niebezpieczną szczepionką przeciwko covidu, nie czekając na biskupa. Każdy musi zacząć nazywać kłamstwo kłamstwem, a prawdę prawdą, co jest podstawowym przejawem skruchy, jakiej wymaga od nas szczególnie ten historyczny czas Wielkiego Postu 2021 roku.
Jeśli chodzi o sodomię, słowo Boże nakłada na nią najsurowsze kary (por. 2 P 2,6, Jud 7). Arcybiskup Vigano odważnie wskazał na zbrodnie sieci homoseksualistów na najwyższych miejscach Kościoła oraz na to, że tak zwany Ojciec Święty ją ukrywa. Dlatego wezwał go do abdykacji.
Jaka jest prawdziwa diagnoza stanu Kościoła?
Czy „Ojciec Święty”, tak zwany Franciszek, jest odstępcą i heretykiem, ergo nieważnym papieżem? Albo jest prawdziwym papieżem, mimo to że promuje sodomię, bałwochwalstwo (Pachamama) i program ludobójstwa poprzez szczepienia mRNA? Odpowiedź jest bardzo jasna. Jako odstępca i heretyk jest nieważnym papieżem. Według słowa Bożego Gal 1: 8-9 i według bulli Pawła IV «Cum Ex Apostolatus Officio» zostaje wyrzucony z Kościoła, więc nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Jest zdrajcą i Judaszem. W tej rzeczywistości każdy biskup i ksiądz katolicki musi odpowiedzialnie stanąć przed Bogiem i Kościołem oraz wyciągnąć z tego jasne konsekwencje. Oznacza to, że temu zdrajcy Chrystusa nie może być posłuszny żaden katolicki biskup ani kapłan, ale musi się od niego oddzielić, w przeciwnym razie pozostanie z nim w duchowej ciemności i pod przekleństwem.
Kdyby znalazło się co najmniej dwóch lub trzech polskich biskupów, a wraz z nimi grupy odważnych księży, którzy zdystansują się od skandalicznej apostazji Watykanu! Jeśli Konferencja Episkopatu Polski zostanie podporządkowana arcyheretykowi Bergogliowi, to przekleństwo spada przez nią na całą Polskę. Jeśli oddzielą się od Bergoglia, błogosławieństwo spłynie nie tylko na Kościół polski, ale i na cały polski naród.
Z bolesnego spojrzenia na apostazję Bergoglia trzeba też dostrzec nieważność kanonizacji Jana Pawła II. Bergoglio jest heretykiem i dlatego wszystko, co robi, jest nieważne. Kanonizacja Jana Pawła II przez Bergoglia jest nieważną. Co więcej, kdyby Jan Paweł II był naprawdę święty, przeciwstawiłby się herezjom modernizmu. Jednak herezje te stały się najbardziej rozpowszechnione za jego pontyfikatu. Święty sprzeciwiłby się także szerzeniu neopogaństwa, jednak Jan Paweł II szeroko otworzył drzwi Kościoła dla pogaństwa, np. precedensowe działanie w Asyżu w 1986 roku.
Warunki duchowego przebudzenia i zbawienia Polski:
Każdy biskup i każdy kapłan, bez żadnych poleceń z góry, powinien pokutować za siebie i wezwać do pokuty wszystkich, za których jest odpowiedzialny. Tylko Bóg może uratować Polskę. Oprócz pokuty, warunkiem zbawienia jest modlitwa. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18:7).
W trudnych sytuacjach chrześcijanie modlili się straże modlitewne, aby modlitwa odbywała się nieprzerwanie. Jedna straż potrzebuje 23 osóby do obsadzenia jednej doby, bo jedna godzina jest wspólna dla wszystkich, od 20:00 do 21:00. To sprawdzona praktyka (http://vkpatriarhat.org/pl/?p=11481). Niech każdy biskup, każdy kapłan i każdy chrześcijanin przyłączy się do straży modlitewnej! Neich to będą rodzice i dzieci, emeryci i młodzież. Wypróbujcie Boga! On was nie zawstydzi. Polska zostanie uratowana!
Kościół pod przewodnictwem papieża Judasza do tej pory intensywnie pracuje nad duchowym i fizycznym samozniszczeniu. Jeśli Polska zacznie pokutować, nastąpi przebudzenie nie tylko w polskim Kościele, ale i w całym narodzie! Będzie to przykład dla całego Kościoła katolickiego i dla całego świata. Satanizacja, połączona z Wielkim Resetem, szczepieniami i chipowaniem, zostanie zatrzymana. Przede wszystkim chodzi tutaj o wieczne zbawienie milionów! Drodzy biskupi i księża polscy, czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem?

Wniosek: Jaką pokutę macie czynić wy, polscy biskupi i kapłani w okresie Wielkiego Postu 2021 r.?
1) Wezwać polską opinię publiczną do odrzucenia niebezpiecznej szczepionki mRNA.
2) Oddziel się od apostaty Bergoglia.
3) Uznać nieważność kanonizacji Jana Pawła II.
4) Organizować i uczestniczyć w tworzeniu ciągłych straży modlitewnych.
W Chrystusie

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze

09.03.2021

Tym to wezwaniem, poprzez nas, się nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwraca nie tylko do biskupów polskich, ale także do każdego biskupa i kapłana Kościoła katolickiego!


Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

rekin oceanu
Posty: 5080
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz mar 28, 2021 9:38 am

Re: TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ

by rekin oceanu » Sun Mar 28, 2021 8:35 am

rekin oceanu wrote: ↑
Sun Mar 28, 2021 5:06 am
Image

TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ I KTO MOŻE NIECH GO POWIELA.

Polscy biskupi swojej zdrady nie schowacie pod dywan ona Boli Naród Polski i znosi pokłosie trupów Polski i świata
List nie tylko dla polskich biskupów i księży na Wielki Post 2021 r
sh.
oto TEN LIST BŁAGALNY NIE ŻAŁUJĄ UWIĘZIONYCH NARODÓW ŚWIATA SWOICH OWOCÓW. JAK PISZE LIST BŁAGALNY DO NICH.
NIE MAJĄ SUMIENIA LUDZIE PSEUDO ŚWIĘCI FAŁSZYWI KAPŁANI CO ZDRADZILI NARODY ŚWIATA.

Drodzy Biskupi i Kapłani Polski!
Polska znajduje się pod ogromną presją, aby przyjąć szczepionkę mRNA i przeprowadzić Wielki Reset, którego końcowym rezultatem będzie likwidacja chrześcijaństwa i narodu polskiego.
Stan, w jakim znajduje się obecnie Polska i prawie cały świat, nie mógłby mieć miejsca, gdyby Kościół był tym, czym ma być ‒ filarem prawdy, światłem świata i solą ziemi. Punktem zwrotnym był Sobór Watykański II. Władzę w Kościele przejął duch aggiornamenta ze światem. Dziś zbieramy owoce. Wielka wina spada nie tylko na soborowych, ale także na posoborowych papieży. Pierwsi dwaj poczęli przełom, a drudzy promowali go, każdy na swój sposób. To kpina, że trzech z nich zostało za to ogłoszonych świętymi przez apostatę Bergoglia. Gdyby ich urząd sprawował prawdziwy święty, taki jak św. Pius X, proces zniszczenia zostałby zatrzymany.
Niestety, w okresie posoborowym, polscy teolodzy chciwie przyglądali się fałszywemu poziomowi niemieckich heretyków, zadziwiali seminarzystów tymi „luminarzami teologicznymi” i próbowali przynajmniej częściowo im dorównać. Dziś owoce tak zwanej prestiżowej teologii niemieckiej upatrujemy w akceptacji największych herezji i dekadencji moralnej, choćby w postaci aprobaty małżeństw sodomitów w niemieckich kościołach. Przeciwko tej apostatycznej działalność biskupów niemieckich wystąpili polscy biskupi na Ukrainie, na czele z abp. Mokrzyckim.
Tragedią jest, że program legislacyjny sodomii jest promowany głównie przez obecnego tak zwanego „Ojca Świętego” Franciszka. Wykorzystał do tego Synod o Młodzieży (2018) i Synod Biskupów (2019). Również publicznym oświadczeniem, od którego nigdy się nie odwołał, bezpośrednio opowiadał się za legalizacją współżycia sodomitów (2020). Ten „Ojciec Święty” wyśmiał pierwsze przykazanie Dekalogu, kiedy intronizował demona Pachamamę w Watykanie i wziął udział w magicznej ceremonii. Wkrótce potem zaczął jednoznacznie promować ludobójcze szczepienia dla wszystkich. W ten sposób sprzeciwił się uczciwym ekspertom medycznym, którzy są głosem sumienia i biją na alarm przed niebezpieczną szczepionką, która zaburza ludzki genom, czyli naturę ludzką jako taką, a także jest częścią procesu chipowania. Bergoglio tworzy jedność z ludobójczym planem Gatesa i innymi, którzy promują Wielki Reset. Gates powiedział: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami (w pierwszym etapie) zmniejszymy populację o 10-15%”, czyli o 1 miliard. Klub Rzymski już publicznie mówi o planie ludobójstwa 6 miliardów. Światowa kampania szczepień, promowana przez apostatyczny Watykan, ma na celu nie tylko ludobójstwo, ale także chipowanie. Dlatego już dzisiaj się decyduje: albo jesteście po stronie Chrystusa, albo antychrysta. Biblia ostrzega, że karą za przyjęcie chipu jest jezioro ognia.
Niech każdy biskup na podstawie pilnego ostrzeżenia od uczciwych lekarzy, wezwie wiernych w swojej diecezji, aby nie przyjmowali niebezpiecznej szczepionki ale odwrotnie aby ostrzegali przed nią swoje otoczenie. Sami producenci przyznali, że szczepionka nie chroni organizmu przed infekcją ani nie zapobiega jej przenoszeniu. Katolicki świat zawstydziła Tanzania, gdzie katolicki prezydent radykalnie odrzuca lockdowny i szczepionki. On opiera się na Bogu i lokalnych zasobach, a nie na Gatesa i mu podobnych. Celem sztucznej pandemii nie jest zdrowie, ale zniewolenie i ludobójstwo.
Niech każdy polski ksiądz, zgodnie ze swoim sumieniem, przestrzega także przed niebezpieczną szczepionką przeciwko covidu, nie czekając na biskupa. Każdy musi zacząć nazywać kłamstwo kłamstwem, a prawdę prawdą, co jest podstawowym przejawem skruchy, jakiej wymaga od nas szczególnie ten historyczny czas Wielkiego Postu 2021 roku.
Jeśli chodzi o sodomię, słowo Boże nakłada na nią najsurowsze kary (por. 2 P 2,6, Jud 7). Arcybiskup Vigano odważnie wskazał na zbrodnie sieci homoseksualistów na najwyższych miejscach Kościoła oraz na to, że tak zwany Ojciec Święty ją ukrywa. Dlatego wezwał go do abdykacji.
Jaka jest prawdziwa diagnoza stanu Kościoła?
Czy „Ojciec Święty”, tak zwany Franciszek, jest odstępcą i heretykiem, ergo nieważnym papieżem? Albo jest prawdziwym papieżem, mimo to że promuje sodomię, bałwochwalstwo (Pachamama) i program ludobójstwa poprzez szczepienia mRNA? Odpowiedź jest bardzo jasna. Jako odstępca i heretyk jest nieważnym papieżem. Według słowa Bożego Gal 1: 8-9 i według bulli Pawła IV «Cum Ex Apostolatus Officio» zostaje wyrzucony z Kościoła, więc nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Jest zdrajcą i Judaszem. W tej rzeczywistości każdy biskup i ksiądz katolicki musi odpowiedzialnie stanąć przed Bogiem i Kościołem oraz wyciągnąć z tego jasne konsekwencje. Oznacza to, że temu zdrajcy Chrystusa nie może być posłuszny żaden katolicki biskup ani kapłan, ale musi się od niego oddzielić, w przeciwnym razie pozostanie z nim w duchowej ciemności i pod przekleństwem.
Kdyby znalazło się co najmniej dwóch lub trzech polskich biskupów, a wraz z nimi grupy odważnych księży, którzy zdystansują się od skandalicznej apostazji Watykanu! Jeśli Konferencja Episkopatu Polski zostanie podporządkowana arcyheretykowi Bergogliowi, to przekleństwo spada przez nią na całą Polskę. Jeśli oddzielą się od Bergoglia, błogosławieństwo spłynie nie tylko na Kościół polski, ale i na cały polski naród.
Z bolesnego spojrzenia na apostazję Bergoglia trzeba też dostrzec nieważność kanonizacji Jana Pawła II. Bergoglio jest heretykiem i dlatego wszystko, co robi, jest nieważne. Kanonizacja Jana Pawła II przez Bergoglia jest nieważną. Co więcej, kdyby Jan Paweł II był naprawdę święty, przeciwstawiłby się herezjom modernizmu. Jednak herezje te stały się najbardziej rozpowszechnione za jego pontyfikatu. Święty sprzeciwiłby się także szerzeniu neopogaństwa, jednak Jan Paweł II szeroko otworzył drzwi Kościoła dla pogaństwa, np. precedensowe działanie w Asyżu w 1986 roku.
Warunki duchowego przebudzenia i zbawienia Polski:
Każdy biskup i każdy kapłan, bez żadnych poleceń z góry, powinien pokutować za siebie i wezwać do pokuty wszystkich, za których jest odpowiedzialny. Tylko Bóg może uratować Polskę. Oprócz pokuty, warunkiem zbawienia jest modlitwa. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18:7).
W trudnych sytuacjach chrześcijanie modlili się straże modlitewne, aby modlitwa odbywała się nieprzerwanie. Jedna straż potrzebuje 23 osóby do obsadzenia jednej doby, bo jedna godzina jest wspólna dla wszystkich, od 20:00 do 21:00. To sprawdzona praktyka (http://vkpatriarhat.org/pl/?p=11481). Niech każdy biskup, każdy kapłan i każdy chrześcijanin przyłączy się do straży modlitewnej! Neich to będą rodzice i dzieci, emeryci i młodzież. Wypróbujcie Boga! On was nie zawstydzi. Polska zostanie uratowana!
Kościół pod przewodnictwem papieża Judasza do tej pory intensywnie pracuje nad duchowym i fizycznym samozniszczeniu. Jeśli Polska zacznie pokutować, nastąpi przebudzenie nie tylko w polskim Kościele, ale i w całym narodzie! Będzie to przykład dla całego Kościoła katolickiego i dla całego świata. Satanizacja, połączona z Wielkim Resetem, szczepieniami i chipowaniem, zostanie zatrzymana. Przede wszystkim chodzi tutaj o wieczne zbawienie milionów! Drodzy biskupi i księża polscy, czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem?

Wniosek: Jaką pokutę macie czynić wy, polscy biskupi i kapłani w okresie Wielkiego Postu 2021 r.?
1) Wezwać polską opinię publiczną do odrzucenia niebezpiecznej szczepionki mRNA.
2) Oddziel się od apostaty Bergoglia.
3) Uznać nieważność kanonizacji Jana Pawła II.
4) Organizować i uczestniczyć w tworzeniu ciągłych straży modlitewnych.
W Chrystusie

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze

09.03.2021

Tym to wezwaniem, poprzez nas, się nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwraca nie tylko do biskupów polskich, ale także do każdego biskupa i kapłana Kościoła katolickiego!


Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

Re: TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ

by rekin oceanu » Sun Mar 28, 2021 8:34 am

rekin oceanu wrote: ↑
Sun Mar 28, 2021 5:06 am
Image

TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ I KTO MOŻE NIECH GO POWIELA.

Polscy biskupi swojej zdrady nie schowacie pod dywan ona Boli Naród Polski i znosi pokłosie trupów Polski i świata
List nie tylko dla polskich biskupów i księży na Wielki Post 2021 r
sh.
oto TEN LIST BŁAGALNY NIE ŻAŁUJĄ UWIĘZIONYCH NARODÓW ŚWIATA SWOICH OWOCÓW. JAK PISZE LIST BŁAGALNY DO NICH.
NIE MAJĄ SUMIENIA LUDZIE PSEUDO ŚWIĘCI FAŁSZYWI KAPŁANI CO ZDRADZILI NARODY ŚWIATA.

Drodzy Biskupi i Kapłani Polski!
Polska znajduje się pod ogromną presją, aby przyjąć szczepionkę mRNA i przeprowadzić Wielki Reset, którego końcowym rezultatem będzie likwidacja chrześcijaństwa i narodu polskiego.
Stan, w jakim znajduje się obecnie Polska i prawie cały świat, nie mógłby mieć miejsca, gdyby Kościół był tym, czym ma być ‒ filarem prawdy, światłem świata i solą ziemi. Punktem zwrotnym był Sobór Watykański II. Władzę w Kościele przejął duch aggiornamenta ze światem. Dziś zbieramy owoce. Wielka wina spada nie tylko na soborowych, ale także na posoborowych papieży. Pierwsi dwaj poczęli przełom, a drudzy promowali go, każdy na swój sposób. To kpina, że trzech z nich zostało za to ogłoszonych świętymi przez apostatę Bergoglia. Gdyby ich urząd sprawował prawdziwy święty, taki jak św. Pius X, proces zniszczenia zostałby zatrzymany.
Niestety, w okresie posoborowym, polscy teolodzy chciwie przyglądali się fałszywemu poziomowi niemieckich heretyków, zadziwiali seminarzystów tymi „luminarzami teologicznymi” i próbowali przynajmniej częściowo im dorównać. Dziś owoce tak zwanej prestiżowej teologii niemieckiej upatrujemy w akceptacji największych herezji i dekadencji moralnej, choćby w postaci aprobaty małżeństw sodomitów w niemieckich kościołach. Przeciwko tej apostatycznej działalność biskupów niemieckich wystąpili polscy biskupi na Ukrainie, na czele z abp. Mokrzyckim.
Tragedią jest, że program legislacyjny sodomii jest promowany głównie przez obecnego tak zwanego „Ojca Świętego” Franciszka. Wykorzystał do tego Synod o Młodzieży (2018) i Synod Biskupów (2019). Również publicznym oświadczeniem, od którego nigdy się nie odwołał, bezpośrednio opowiadał się za legalizacją współżycia sodomitów (2020). Ten „Ojciec Święty” wyśmiał pierwsze przykazanie Dekalogu, kiedy intronizował demona Pachamamę w Watykanie i wziął udział w magicznej ceremonii. Wkrótce potem zaczął jednoznacznie promować ludobójcze szczepienia dla wszystkich. W ten sposób sprzeciwił się uczciwym ekspertom medycznym, którzy są głosem sumienia i biją na alarm przed niebezpieczną szczepionką, która zaburza ludzki genom, czyli naturę ludzką jako taką, a także jest częścią procesu chipowania. Bergoglio tworzy jedność z ludobójczym planem Gatesa i innymi, którzy promują Wielki Reset. Gates powiedział: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami (w pierwszym etapie) zmniejszymy populację o 10-15%”, czyli o 1 miliard. Klub Rzymski już publicznie mówi o planie ludobójstwa 6 miliardów. Światowa kampania szczepień, promowana przez apostatyczny Watykan, ma na celu nie tylko ludobójstwo, ale także chipowanie. Dlatego już dzisiaj się decyduje: albo jesteście po stronie Chrystusa, albo antychrysta. Biblia ostrzega, że karą za przyjęcie chipu jest jezioro ognia.
Niech każdy biskup na podstawie pilnego ostrzeżenia od uczciwych lekarzy, wezwie wiernych w swojej diecezji, aby nie przyjmowali niebezpiecznej szczepionki ale odwrotnie aby ostrzegali przed nią swoje otoczenie. Sami producenci przyznali, że szczepionka nie chroni organizmu przed infekcją ani nie zapobiega jej przenoszeniu. Katolicki świat zawstydziła Tanzania, gdzie katolicki prezydent radykalnie odrzuca lockdowny i szczepionki. On opiera się na Bogu i lokalnych zasobach, a nie na Gatesa i mu podobnych. Celem sztucznej pandemii nie jest zdrowie, ale zniewolenie i ludobójstwo.
Niech każdy polski ksiądz, zgodnie ze swoim sumieniem, przestrzega także przed niebezpieczną szczepionką przeciwko covidu, nie czekając na biskupa. Każdy musi zacząć nazywać kłamstwo kłamstwem, a prawdę prawdą, co jest podstawowym przejawem skruchy, jakiej wymaga od nas szczególnie ten historyczny czas Wielkiego Postu 2021 roku.
Jeśli chodzi o sodomię, słowo Boże nakłada na nią najsurowsze kary (por. 2 P 2,6, Jud 7). Arcybiskup Vigano odważnie wskazał na zbrodnie sieci homoseksualistów na najwyższych miejscach Kościoła oraz na to, że tak zwany Ojciec Święty ją ukrywa. Dlatego wezwał go do abdykacji.
Jaka jest prawdziwa diagnoza stanu Kościoła?
Czy „Ojciec Święty”, tak zwany Franciszek, jest odstępcą i heretykiem, ergo nieważnym papieżem? Albo jest prawdziwym papieżem, mimo to że promuje sodomię, bałwochwalstwo (Pachamama) i program ludobójstwa poprzez szczepienia mRNA? Odpowiedź jest bardzo jasna. Jako odstępca i heretyk jest nieważnym papieżem. Według słowa Bożego Gal 1: 8-9 i według bulli Pawła IV «Cum Ex Apostolatus Officio» zostaje wyrzucony z Kościoła, więc nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Jest zdrajcą i Judaszem. W tej rzeczywistości każdy biskup i ksiądz katolicki musi odpowiedzialnie stanąć przed Bogiem i Kościołem oraz wyciągnąć z tego jasne konsekwencje. Oznacza to, że temu zdrajcy Chrystusa nie może być posłuszny żaden katolicki biskup ani kapłan, ale musi się od niego oddzielić, w przeciwnym razie pozostanie z nim w duchowej ciemności i pod przekleństwem.
Kdyby znalazło się co najmniej dwóch lub trzech polskich biskupów, a wraz z nimi grupy odważnych księży, którzy zdystansują się od skandalicznej apostazji Watykanu! Jeśli Konferencja Episkopatu Polski zostanie podporządkowana arcyheretykowi Bergogliowi, to przekleństwo spada przez nią na całą Polskę. Jeśli oddzielą się od Bergoglia, błogosławieństwo spłynie nie tylko na Kościół polski, ale i na cały polski naród.
Z bolesnego spojrzenia na apostazję Bergoglia trzeba też dostrzec nieważność kanonizacji Jana Pawła II. Bergoglio jest heretykiem i dlatego wszystko, co robi, jest nieważne. Kanonizacja Jana Pawła II przez Bergoglia jest nieważną. Co więcej, kdyby Jan Paweł II był naprawdę święty, przeciwstawiłby się herezjom modernizmu. Jednak herezje te stały się najbardziej rozpowszechnione za jego pontyfikatu. Święty sprzeciwiłby się także szerzeniu neopogaństwa, jednak Jan Paweł II szeroko otworzył drzwi Kościoła dla pogaństwa, np. precedensowe działanie w Asyżu w 1986 roku.
Warunki duchowego przebudzenia i zbawienia Polski:
Każdy biskup i każdy kapłan, bez żadnych poleceń z góry, powinien pokutować za siebie i wezwać do pokuty wszystkich, za których jest odpowiedzialny. Tylko Bóg może uratować Polskę. Oprócz pokuty, warunkiem zbawienia jest modlitwa. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18:7).
W trudnych sytuacjach chrześcijanie modlili się straże modlitewne, aby modlitwa odbywała się nieprzerwanie. Jedna straż potrzebuje 23 osóby do obsadzenia jednej doby, bo jedna godzina jest wspólna dla wszystkich, od 20:00 do 21:00. To sprawdzona praktyka (http://vkpatriarhat.org/pl/?p=11481). Niech każdy biskup, każdy kapłan i każdy chrześcijanin przyłączy się do straży modlitewnej! Neich to będą rodzice i dzieci, emeryci i młodzież. Wypróbujcie Boga! On was nie zawstydzi. Polska zostanie uratowana!
Kościół pod przewodnictwem papieża Judasza do tej pory intensywnie pracuje nad duchowym i fizycznym samozniszczeniu. Jeśli Polska zacznie pokutować, nastąpi przebudzenie nie tylko w polskim Kościele, ale i w całym narodzie! Będzie to przykład dla całego Kościoła katolickiego i dla całego świata. Satanizacja, połączona z Wielkim Resetem, szczepieniami i chipowaniem, zostanie zatrzymana. Przede wszystkim chodzi tutaj o wieczne zbawienie milionów! Drodzy biskupi i księża polscy, czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem?

Wniosek: Jaką pokutę macie czynić wy, polscy biskupi i kapłani w okresie Wielkiego Postu 2021 r.?
1) Wezwać polską opinię publiczną do odrzucenia niebezpiecznej szczepionki mRNA.
2) Oddziel się od apostaty Bergoglia.
3) Uznać nieważność kanonizacji Jana Pawła II.
4) Organizować i uczestniczyć w tworzeniu ciągłych straży modlitewnych.
W Chrystusie

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze

09.03.2021

Tym to wezwaniem, poprzez nas, się nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwraca nie tylko do biskupów polskich, ale także do każdego biskupa i kapłana Kościoła katolickiego!


Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

Re: TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ

by rekin oceanu » Sun Mar 28, 2021 8:34 am

rekin oceanu wrote: ↑
Sun Mar 28, 2021 5:06 am
Image

TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ I KTO MOŻE NIECH GO POWIELA.

Polscy biskupi swojej zdrady nie schowacie pod dywan ona Boli Naród Polski i znosi pokłosie trupów Polski i świata
List nie tylko dla polskich biskupów i księży na Wielki Post 2021 r
sh.
oto TEN LIST BŁAGALNY NIE ŻAŁUJĄ UWIĘZIONYCH NARODÓW ŚWIATA SWOICH OWOCÓW. JAK PISZE LIST BŁAGALNY DO NICH.
NIE MAJĄ SUMIENIA LUDZIE PSEUDO ŚWIĘCI FAŁSZYWI KAPŁANI CO ZDRADZILI NARODY ŚWIATA.

Drodzy Biskupi i Kapłani Polski!
Polska znajduje się pod ogromną presją, aby przyjąć szczepionkę mRNA i przeprowadzić Wielki Reset, którego końcowym rezultatem będzie likwidacja chrześcijaństwa i narodu polskiego.
Stan, w jakim znajduje się obecnie Polska i prawie cały świat, nie mógłby mieć miejsca, gdyby Kościół był tym, czym ma być ‒ filarem prawdy, światłem świata i solą ziemi. Punktem zwrotnym był Sobór Watykański II. Władzę w Kościele przejął duch aggiornamenta ze światem. Dziś zbieramy owoce. Wielka wina spada nie tylko na soborowych, ale także na posoborowych papieży. Pierwsi dwaj poczęli przełom, a drudzy promowali go, każdy na swój sposób. To kpina, że trzech z nich zostało za to ogłoszonych świętymi przez apostatę Bergoglia. Gdyby ich urząd sprawował prawdziwy święty, taki jak św. Pius X, proces zniszczenia zostałby zatrzymany.
Niestety, w okresie posoborowym, polscy teolodzy chciwie przyglądali się fałszywemu poziomowi niemieckich heretyków, zadziwiali seminarzystów tymi „luminarzami teologicznymi” i próbowali przynajmniej częściowo im dorównać. Dziś owoce tak zwanej prestiżowej teologii niemieckiej upatrujemy w akceptacji największych herezji i dekadencji moralnej, choćby w postaci aprobaty małżeństw sodomitów w niemieckich kościołach. Przeciwko tej apostatycznej działalność biskupów niemieckich wystąpili polscy biskupi na Ukrainie, na czele z abp. Mokrzyckim.
Tragedią jest, że program legislacyjny sodomii jest promowany głównie przez obecnego tak zwanego „Ojca Świętego” Franciszka. Wykorzystał do tego Synod o Młodzieży (2018) i Synod Biskupów (2019). Również publicznym oświadczeniem, od którego nigdy się nie odwołał, bezpośrednio opowiadał się za legalizacją współżycia sodomitów (2020). Ten „Ojciec Święty” wyśmiał pierwsze przykazanie Dekalogu, kiedy intronizował demona Pachamamę w Watykanie i wziął udział w magicznej ceremonii. Wkrótce potem zaczął jednoznacznie promować ludobójcze szczepienia dla wszystkich. W ten sposób sprzeciwił się uczciwym ekspertom medycznym, którzy są głosem sumienia i biją na alarm przed niebezpieczną szczepionką, która zaburza ludzki genom, czyli naturę ludzką jako taką, a także jest częścią procesu chipowania. Bergoglio tworzy jedność z ludobójczym planem Gatesa i innymi, którzy promują Wielki Reset. Gates powiedział: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami (w pierwszym etapie) zmniejszymy populację o 10-15%”, czyli o 1 miliard. Klub Rzymski już publicznie mówi o planie ludobójstwa 6 miliardów. Światowa kampania szczepień, promowana przez apostatyczny Watykan, ma na celu nie tylko ludobójstwo, ale także chipowanie. Dlatego już dzisiaj się decyduje: albo jesteście po stronie Chrystusa, albo antychrysta. Biblia ostrzega, że karą za przyjęcie chipu jest jezioro ognia.
Niech każdy biskup na podstawie pilnego ostrzeżenia od uczciwych lekarzy, wezwie wiernych w swojej diecezji, aby nie przyjmowali niebezpiecznej szczepionki ale odwrotnie aby ostrzegali przed nią swoje otoczenie. Sami producenci przyznali, że szczepionka nie chroni organizmu przed infekcją ani nie zapobiega jej przenoszeniu. Katolicki świat zawstydziła Tanzania, gdzie katolicki prezydent radykalnie odrzuca lockdowny i szczepionki. On opiera się na Bogu i lokalnych zasobach, a nie na Gatesa i mu podobnych. Celem sztucznej pandemii nie jest zdrowie, ale zniewolenie i ludobójstwo.
Niech każdy polski ksiądz, zgodnie ze swoim sumieniem, przestrzega także przed niebezpieczną szczepionką przeciwko covidu, nie czekając na biskupa. Każdy musi zacząć nazywać kłamstwo kłamstwem, a prawdę prawdą, co jest podstawowym przejawem skruchy, jakiej wymaga od nas szczególnie ten historyczny czas Wielkiego Postu 2021 roku.
Jeśli chodzi o sodomię, słowo Boże nakłada na nią najsurowsze kary (por. 2 P 2,6, Jud 7). Arcybiskup Vigano odważnie wskazał na zbrodnie sieci homoseksualistów na najwyższych miejscach Kościoła oraz na to, że tak zwany Ojciec Święty ją ukrywa. Dlatego wezwał go do abdykacji.
Jaka jest prawdziwa diagnoza stanu Kościoła?
Czy „Ojciec Święty”, tak zwany Franciszek, jest odstępcą i heretykiem, ergo nieważnym papieżem? Albo jest prawdziwym papieżem, mimo to że promuje sodomię, bałwochwalstwo (Pachamama) i program ludobójstwa poprzez szczepienia mRNA? Odpowiedź jest bardzo jasna. Jako odstępca i heretyk jest nieważnym papieżem. Według słowa Bożego Gal 1: 8-9 i według bulli Pawła IV «Cum Ex Apostolatus Officio» zostaje wyrzucony z Kościoła, więc nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Jest zdrajcą i Judaszem. W tej rzeczywistości każdy biskup i ksiądz katolicki musi odpowiedzialnie stanąć przed Bogiem i Kościołem oraz wyciągnąć z tego jasne konsekwencje. Oznacza to, że temu zdrajcy Chrystusa nie może być posłuszny żaden katolicki biskup ani kapłan, ale musi się od niego oddzielić, w przeciwnym razie pozostanie z nim w duchowej ciemności i pod przekleństwem.
Kdyby znalazło się co najmniej dwóch lub trzech polskich biskupów, a wraz z nimi grupy odważnych księży, którzy zdystansują się od skandalicznej apostazji Watykanu! Jeśli Konferencja Episkopatu Polski zostanie podporządkowana arcyheretykowi Bergogliowi, to przekleństwo spada przez nią na całą Polskę. Jeśli oddzielą się od Bergoglia, błogosławieństwo spłynie nie tylko na Kościół polski, ale i na cały polski naród.
Z bolesnego spojrzenia na apostazję Bergoglia trzeba też dostrzec nieważność kanonizacji Jana Pawła II. Bergoglio jest heretykiem i dlatego wszystko, co robi, jest nieważne. Kanonizacja Jana Pawła II przez Bergoglia jest nieważną. Co więcej, kdyby Jan Paweł II był naprawdę święty, przeciwstawiłby się herezjom modernizmu. Jednak herezje te stały się najbardziej rozpowszechnione za jego pontyfikatu. Święty sprzeciwiłby się także szerzeniu neopogaństwa, jednak Jan Paweł II szeroko otworzył drzwi Kościoła dla pogaństwa, np. precedensowe działanie w Asyżu w 1986 roku.
Warunki duchowego przebudzenia i zbawienia Polski:
Każdy biskup i każdy kapłan, bez żadnych poleceń z góry, powinien pokutować za siebie i wezwać do pokuty wszystkich, za których jest odpowiedzialny. Tylko Bóg może uratować Polskę. Oprócz pokuty, warunkiem zbawienia jest modlitwa. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18:7).
W trudnych sytuacjach chrześcijanie modlili się straże modlitewne, aby modlitwa odbywała się nieprzerwanie. Jedna straż potrzebuje 23 osóby do obsadzenia jednej doby, bo jedna godzina jest wspólna dla wszystkich, od 20:00 do 21:00. To sprawdzona praktyka (http://vkpatriarhat.org/pl/?p=11481). Niech każdy biskup, każdy kapłan i każdy chrześcijanin przyłączy się do straży modlitewnej! Neich to będą rodzice i dzieci, emeryci i młodzież. Wypróbujcie Boga! On was nie zawstydzi. Polska zostanie uratowana!
Kościół pod przewodnictwem papieża Judasza do tej pory intensywnie pracuje nad duchowym i fizycznym samozniszczeniu. Jeśli Polska zacznie pokutować, nastąpi przebudzenie nie tylko w polskim Kościele, ale i w całym narodzie! Będzie to przykład dla całego Kościoła katolickiego i dla całego świata. Satanizacja, połączona z Wielkim Resetem, szczepieniami i chipowaniem, zostanie zatrzymana. Przede wszystkim chodzi tutaj o wieczne zbawienie milionów! Drodzy biskupi i księża polscy, czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem?

Wniosek: Jaką pokutę macie czynić wy, polscy biskupi i kapłani w okresie Wielkiego Postu 2021 r.?
1) Wezwać polską opinię publiczną do odrzucenia niebezpiecznej szczepionki mRNA.
2) Oddziel się od apostaty Bergoglia.
3) Uznać nieważność kanonizacji Jana Pawła II.
4) Organizować i uczestniczyć w tworzeniu ciągłych straży modlitewnych.
W Chrystusie

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze

09.03.2021

Tym to wezwaniem, poprzez nas, się nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwraca nie tylko do biskupów polskich, ale także do każdego biskupa i kapłana Kościoła katolickiego!


Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9000
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » ndz mar 28, 2021 10:07 am

Oto odpowiedz rekina na rzeczowy wyjaśniający i spokojny post.

"by rekin oceanu » Sun Mar 28, 2021 1:59 am

Troll
Faktów nie zmienisz Bandyto.
Taka mowa to już bandytyzm dezorientacji.
Zatykanie ust szmatą. to zatykanie powietrza do organizmu.
zatkaj sobie nią kran a będziesz zdrowy..
To jest żywy okultyzm sekty masonów.
SH""


Trzeba by zawiadomić odpowiednią instytucje w Polsce, żeby się zainteresowali tym typem, zanim nie jest za pózno.
Wyglada na czlowieka niespelna rozumu, może być grozny dla otoczenia.

Pieprzony tchórz, powyższy post zaslonil 6-ma kopiami swoich bredni.

rekin oceanu
Posty: 5080
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz mar 28, 2021 12:23 pm

Obrazek

To się dzieje dziś
Gut!

Protokoły Mędrców Syjonu - 1897r. - Fragmenty
--------------------------------------------------- ---------------------------------------

-- O zawładnięciu opinią publiczną --

"Aby owładnąć opinia społeczna, należy ją doprowadzić do dezorientacji, głosząc z rożnych stron tyle poglądów sprzecznych i tak długo, dopóki goje nie zbłądzą w tym labiryncie i nie zrozumieją, ze najlepiej jest nie mieć żadnych przekonań, co do spraw politycznych, których społeczeństwo nie może być świadome, bowiem świadomy jest ich tylko ten, kto kieruje społeczeństwem ! Oto tajemnica pierwsza.

Druga, której posiadanie jest niezbędne dla sprawowania z powodzeniem rządów, polega na tym, by o tyle rozplenic wady narodowe, przyzwyczajenia, namiętności, warunki współżycia, aby nikt nie mógł zrozumieć tego chaosu oraz żeby ludzie przestali pojmować się wzajemnie. Środek ten posłuży jeszcze do zasiania waśni wśród wszystkich partii, do rozczłonkowania sil zbrojnych, które nie chcą jeszcze ukorzyć się przed nami, do wyzucia z odwagi wszelkiej inicjatywy osobistej, zdolnej choć trochę szkodzić sprawie naszej."

-- O waśniach międzynarodowych --

"Chwilowo mogłaby dać sobie rade z nami wszechświatowa koalicja gojów, lecz przed zjawiskiem podobnym jesteśmy zabezpieczeni przez owe ziarna waśni międzypaństwowej, które już z gruntu wyrwać się nie dają. Przeciwstawiliśmy wzajemne wyrachowania osobiste i narodowe gojów, nienawiści religijne i plemienne, hodowane przez nas w sercach gojów w ciągu 20 wieków. Dzięki temu wszystkiemu, żadne państwo wyciągające dłoń nie spotka się z uściskiem życzliwym, bowiem każdy człowiek musi myśleć, ze porozumienie się przeciwko nam jest dla niego niekorzystne. Jesteśmy zbyt silni, trzeba się liczyć z nami. nawet nielicznego przymierza państwa stworzyć nie mogą bez tego, żebyśmy nie brali w tym udziału tajnego."

"W całej Europie, a przy jej stosunkach i na innych ladach również winniśmy wywołać ferment, waśnie i niezgodę. Wypływa z tego zysk podwójny: po pierwsze utrzymujemy w respekcie wszystkie kraje. Wiadome, ze od woli naszej zależy wywołać zaburzenia, lub zaprowadzić ład. Wszystkie te kraje już przyzwyczaiły się do uważania nas za ucisk niezbędny. Po drugie:- przy pomocy intryg splączemy nici łączące nas z rządami wszystkich państw za pomocą polityki, traktatów ekonomicznych lub zobowiązań pieniężnych. .... "

-- O terrorze --

"My jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego. Mamy na usługach ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów, komunistów oraz wszelkich utopistów.

Wszystkich zaprzęgaliśmy do pracy. Każdy z nich na swoja rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony układ. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek tych działań: wzywają do pokoju, gotowe dla niego poświecić wszystko: lecz my im spokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego Nad rządu Międzynarodowego.
Ludy wołają, ze niezbędne jest rozstrzygniecie kwestii socjalnej w drodze porozumienia międzynarodowego. Rozczłonkowanie na partie oddało je wszystkie do dyspozycji naszej, bowiem chcąc prowadzić walkę konkurencyjna, należy mieć pieniądze, które całkowicie są w posiadaniu naszym."
Fragmenty tajnego nauczania - vol.8 - O fałszywej ekonomii
Autor | ~Fight The NWO [202.81.162.*] 2009-06-26 23:06
Motto: Prawdziwa historia cywilizacji jest zakazana. Potężne spiski pozwalają jedynie na publikowanie wersji zniekształconej. Ludzie, którzy sądzą, że są wolni od zaprogramowanych poglądów, ponieważ uważają się za wolnomyślicieli, anarchistów lub masonów, są w rzeczywistości sterowani przez potężną dyktaturę, która warunkuje ich działalność i zachowania.
Robert Charroux

rekin oceanu
Posty: 5080
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz mar 28, 2021 12:27 pm

Obrazek

TEN LIST POWINIEN ZNAĆ CAŁY ŚWIAT BY ZROZUMIEĆ FAŁSZYWĄ PANDEMIĘ I KTO MOŻE NIECH GO POWIELA.

Polscy biskupi swojej zdrady nie schowacie pod dywan ona Boli Naród Polski i znosi pokłosie trupów Polski i świata
List nie tylko dla polskich biskupów i księży na Wielki Post 2021 r
sh.
oto TEN LIST BŁAGALNY NIE ŻAŁUJĄ UWIĘZIONYCH NARODÓW ŚWIATA SWOICH OWOCÓW. JAK PISZE LIST BŁAGALNY DO NICH.
NIE MAJĄ SUMIENIA LUDZIE PSEUDO ŚWIĘCI FAŁSZYWI KAPŁANI CO ZDRADZILI NARODY ŚWIATA.

Drodzy Biskupi i Kapłani Polski!
Polska znajduje się pod ogromną presją, aby przyjąć szczepionkę mRNA i przeprowadzić Wielki Reset, którego końcowym rezultatem będzie likwidacja chrześcijaństwa i narodu polskiego.
Stan, w jakim znajduje się obecnie Polska i prawie cały świat, nie mógłby mieć miejsca, gdyby Kościół był tym, czym ma być ‒ filarem prawdy, światłem świata i solą ziemi. Punktem zwrotnym był Sobór Watykański II. Władzę w Kościele przejął duch aggiornamenta ze światem. Dziś zbieramy owoce. Wielka wina spada nie tylko na soborowych, ale także na posoborowych papieży. Pierwsi dwaj poczęli przełom, a drudzy promowali go, każdy na swój sposób. To kpina, że trzech z nich zostało za to ogłoszonych świętymi przez apostatę Bergoglia. Gdyby ich urząd sprawował prawdziwy święty, taki jak św. Pius X, proces zniszczenia zostałby zatrzymany.
Niestety, w okresie posoborowym, polscy teolodzy chciwie przyglądali się fałszywemu poziomowi niemieckich heretyków, zadziwiali seminarzystów tymi „luminarzami teologicznymi” i próbowali przynajmniej częściowo im dorównać. Dziś owoce tak zwanej prestiżowej teologii niemieckiej upatrujemy w akceptacji największych herezji i dekadencji moralnej, choćby w postaci aprobaty małżeństw sodomitów w niemieckich kościołach. Przeciwko tej apostatycznej działalność biskupów niemieckich wystąpili polscy biskupi na Ukrainie, na czele z abp. Mokrzyckim.
Tragedią jest, że program legislacyjny sodomii jest promowany głównie przez obecnego tak zwanego „Ojca Świętego” Franciszka. Wykorzystał do tego Synod o Młodzieży (2018) i Synod Biskupów (2019). Również publicznym oświadczeniem, od którego nigdy się nie odwołał, bezpośrednio opowiadał się za legalizacją współżycia sodomitów (2020). Ten „Ojciec Święty” wyśmiał pierwsze przykazanie Dekalogu, kiedy intronizował demona Pachamamę w Watykanie i wziął udział w magicznej ceremonii. Wkrótce potem zaczął jednoznacznie promować ludobójcze szczepienia dla wszystkich. W ten sposób sprzeciwił się uczciwym ekspertom medycznym, którzy są głosem sumienia i biją na alarm przed niebezpieczną szczepionką, która zaburza ludzki genom, czyli naturę ludzką jako taką, a także jest częścią procesu chipowania. Bergoglio tworzy jedność z ludobójczym planem Gatesa i innymi, którzy promują Wielki Reset. Gates powiedział: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami (w pierwszym etapie) zmniejszymy populację o 10-15%”, czyli o 1 miliard. Klub Rzymski już publicznie mówi o planie ludobójstwa 6 miliardów. Światowa kampania szczepień, promowana przez apostatyczny Watykan, ma na celu nie tylko ludobójstwo, ale także chipowanie. Dlatego już dzisiaj się decyduje: albo jesteście po stronie Chrystusa, albo antychrysta. Biblia ostrzega, że karą za przyjęcie chipu jest jezioro ognia.
Niech każdy biskup na podstawie pilnego ostrzeżenia od uczciwych lekarzy, wezwie wiernych w swojej diecezji, aby nie przyjmowali niebezpiecznej szczepionki ale odwrotnie aby ostrzegali przed nią swoje otoczenie. Sami producenci przyznali, że szczepionka nie chroni organizmu przed infekcją ani nie zapobiega jej przenoszeniu. Katolicki świat zawstydziła Tanzania, gdzie katolicki prezydent radykalnie odrzuca lockdowny i szczepionki. On opiera się na Bogu i lokalnych zasobach, a nie na Gatesa i mu podobnych. Celem sztucznej pandemii nie jest zdrowie, ale zniewolenie i ludobójstwo.
Niech każdy polski ksiądz, zgodnie ze swoim sumieniem, przestrzega także przed niebezpieczną szczepionką przeciwko covidu, nie czekając na biskupa. Każdy musi zacząć nazywać kłamstwo kłamstwem, a prawdę prawdą, co jest podstawowym przejawem skruchy, jakiej wymaga od nas szczególnie ten historyczny czas Wielkiego Postu 2021 roku.
Jeśli chodzi o sodomię, słowo Boże nakłada na nią najsurowsze kary (por. 2 P 2,6, Jud 7). Arcybiskup Vigano odważnie wskazał na zbrodnie sieci homoseksualistów na najwyższych miejscach Kościoła oraz na to, że tak zwany Ojciec Święty ją ukrywa. Dlatego wezwał go do abdykacji.
Jaka jest prawdziwa diagnoza stanu Kościoła?
Czy „Ojciec Święty”, tak zwany Franciszek, jest odstępcą i heretykiem, ergo nieważnym papieżem? Albo jest prawdziwym papieżem, mimo to że promuje sodomię, bałwochwalstwo (Pachamama) i program ludobójstwa poprzez szczepienia mRNA? Odpowiedź jest bardzo jasna. Jako odstępca i heretyk jest nieważnym papieżem. Według słowa Bożego Gal 1: 8-9 i według bulli Pawła IV «Cum Ex Apostolatus Officio» zostaje wyrzucony z Kościoła, więc nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Jest zdrajcą i Judaszem. W tej rzeczywistości każdy biskup i ksiądz katolicki musi odpowiedzialnie stanąć przed Bogiem i Kościołem oraz wyciągnąć z tego jasne konsekwencje. Oznacza to, że temu zdrajcy Chrystusa nie może być posłuszny żaden katolicki biskup ani kapłan, ale musi się od niego oddzielić, w przeciwnym razie pozostanie z nim w duchowej ciemności i pod przekleństwem.
Kdyby znalazło się co najmniej dwóch lub trzech polskich biskupów, a wraz z nimi grupy odważnych księży, którzy zdystansują się od skandalicznej apostazji Watykanu! Jeśli Konferencja Episkopatu Polski zostanie podporządkowana arcyheretykowi Bergogliowi, to przekleństwo spada przez nią na całą Polskę. Jeśli oddzielą się od Bergoglia, błogosławieństwo spłynie nie tylko na Kościół polski, ale i na cały polski naród.
Z bolesnego spojrzenia na apostazję Bergoglia trzeba też dostrzec nieważność kanonizacji Jana Pawła II. Bergoglio jest heretykiem i dlatego wszystko, co robi, jest nieważne. Kanonizacja Jana Pawła II przez Bergoglia jest nieważną. Co więcej, kdyby Jan Paweł II był naprawdę święty, przeciwstawiłby się herezjom modernizmu. Jednak herezje te stały się najbardziej rozpowszechnione za jego pontyfikatu. Święty sprzeciwiłby się także szerzeniu neopogaństwa, jednak Jan Paweł II szeroko otworzył drzwi Kościoła dla pogaństwa, np. precedensowe działanie w Asyżu w 1986 roku.
Warunki duchowego przebudzenia i zbawienia Polski:
Każdy biskup i każdy kapłan, bez żadnych poleceń z góry, powinien pokutować za siebie i wezwać do pokuty wszystkich, za których jest odpowiedzialny. Tylko Bóg może uratować Polskę. Oprócz pokuty, warunkiem zbawienia jest modlitwa. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18:7).
W trudnych sytuacjach chrześcijanie modlili się straże modlitewne, aby modlitwa odbywała się nieprzerwanie. Jedna straż potrzebuje 23 osóby do obsadzenia jednej doby, bo jedna godzina jest wspólna dla wszystkich, od 20:00 do 21:00. To sprawdzona praktyka (http://vkpatriarhat.org/pl/?p=11481). Niech każdy biskup, każdy kapłan i każdy chrześcijanin przyłączy się do straży modlitewnej! Neich to będą rodzice i dzieci, emeryci i młodzież. Wypróbujcie Boga! On was nie zawstydzi. Polska zostanie uratowana!
Kościół pod przewodnictwem papieża Judasza do tej pory intensywnie pracuje nad duchowym i fizycznym samozniszczeniu. Jeśli Polska zacznie pokutować, nastąpi przebudzenie nie tylko w polskim Kościele, ale i w całym narodzie! Będzie to przykład dla całego Kościoła katolickiego i dla całego świata. Satanizacja, połączona z Wielkim Resetem, szczepieniami i chipowaniem, zostanie zatrzymana. Przede wszystkim chodzi tutaj o wieczne zbawienie milionów! Drodzy biskupi i księża polscy, czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem?

Wniosek: Jaką pokutę macie czynić wy, polscy biskupi i kapłani w okresie Wielkiego Postu 2021 r.?
1) Wezwać polską opinię publiczną do odrzucenia niebezpiecznej szczepionki mRNA.
2) Oddziel się od apostaty Bergoglia.
3) Uznać nieważność kanonizacji Jana Pawła II.
4) Organizować i uczestniczyć w tworzeniu ciągłych straży modlitewnych.
W Chrystusie

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze

09.03.2021

Tym to wezwaniem, poprzez nas, się nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwraca nie tylko do biskupów polskich, ale także do każdego biskupa i kapłana Kościoła katolickiego!


Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

rekin oceanu
Posty: 5080
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz mar 28, 2021 12:31 pm

Obrazek
To się dzieje dziś
Gut!

Protokoły Mędrców Syjonu - 1897r. - Fragmenty
--------------------------------------------------- ---------------------------------------

-- O zawładnięciu opinią publiczną --

"Aby owładnąć opinia społeczna, należy ją doprowadzić do dezorientacji, głosząc z rożnych stron tyle poglądów sprzecznych i tak długo, dopóki goje nie zbłądzą w tym labiryncie i nie zrozumieją, ze najlepiej jest nie mieć żadnych przekonań, co do spraw politycznych, których społeczeństwo nie może być świadome, bowiem świadomy jest ich tylko ten, kto kieruje społeczeństwem ! Oto tajemnica pierwsza.

Druga, której posiadanie jest niezbędne dla sprawowania z powodzeniem rządów, polega na tym, by o tyle rozplenic wady narodowe, przyzwyczajenia, namiętności, warunki współżycia, aby nikt nie mógł zrozumieć tego chaosu oraz żeby ludzie przestali pojmować się wzajemnie. Środek ten posłuży jeszcze do zasiania waśni wśród wszystkich partii, do rozczłonkowania sil zbrojnych, które nie chcą jeszcze ukorzyć się przed nami, do wyzucia z odwagi wszelkiej inicjatywy osobistej, zdolnej choć trochę szkodzić sprawie naszej."

-- O waśniach międzynarodowych --

"Chwilowo mogłaby dać sobie rade z nami wszechświatowa koalicja gojów, lecz przed zjawiskiem podobnym jesteśmy zabezpieczeni przez owe ziarna waśni międzypaństwowej, które już z gruntu wyrwać się nie dają. Przeciwstawiliśmy wzajemne wyrachowania osobiste i narodowe gojów, nienawiści religijne i plemienne, hodowane przez nas w sercach gojów w ciągu 20 wieków. Dzięki temu wszystkiemu, żadne państwo wyciągające dłoń nie spotka się z uściskiem życzliwym, bowiem każdy człowiek musi myśleć, ze porozumienie się przeciwko nam jest dla niego niekorzystne. Jesteśmy zbyt silni, trzeba się liczyć z nami. nawet nielicznego przymierza państwa stworzyć nie mogą bez tego, żebyśmy nie brali w tym udziału tajnego."

"W całej Europie, a przy jej stosunkach i na innych ladach również winniśmy wywołać ferment, waśnie i niezgodę. Wypływa z tego zysk podwójny: po pierwsze utrzymujemy w respekcie wszystkie kraje. Wiadome, ze od woli naszej zależy wywołać zaburzenia, lub zaprowadzić ład. Wszystkie te kraje już przyzwyczaiły się do uważania nas za ucisk niezbędny. Po drugie:- przy pomocy intryg splączemy nici łączące nas z rządami wszystkich państw za pomocą polityki, traktatów ekonomicznych lub zobowiązań pieniężnych. .... "

-- O terrorze --

"My jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego. Mamy na usługach ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów, komunistów oraz wszelkich utopistów.

Wszystkich zaprzęgaliśmy do pracy. Każdy z nich na swoja rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony układ. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek tych działań: wzywają do pokoju, gotowe dla niego poświecić wszystko: lecz my im spokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego Nad rządu Międzynarodowego.
Ludy wołają, ze niezbędne jest rozstrzygniecie kwestii socjalnej w drodze porozumienia międzynarodowego. Rozczłonkowanie na partie oddało je wszystkie do dyspozycji naszej, bowiem chcąc prowadzić walkę konkurencyjna, należy mieć pieniądze, które całkowicie są w posiadaniu naszym."
Fragmenty tajnego nauczania - vol.8 - O fałszywej ekonomii
Autor | ~Fight The NWO [202.81.162.*] 2009-06-26 23:06
Motto: Prawdziwa historia cywilizacji jest zakazana. Potężne spiski pozwalają jedynie na publikowanie wersji zniekształconej. Ludzie, którzy sądzą, że są wolni od zaprogramowanych poglądów, ponieważ uważają się za wolnomyślicieli, anarchistów lub masonów, są w rzeczywistości sterowani przez potężną dyktaturę, która warunkuje ich działalność i zachowania.
Robert Charroux

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9000
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » ndz mar 28, 2021 3:00 pm

To juz dzisiaj dziesięć tych samych kopii rekina - post juz dwa razy zasloniety.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Oto odpowiedz rekina na rzeczowy wyjaśniający i spokojny post.

"by rekin oceanu » Sun Mar 28, 2021 1:59 am

Troll
Faktów nie zmienisz Bandyto.
Taka mowa to już bandytyzm dezorientacji.
Zatykanie ust szmatą. to zatykanie powietrza do organizmu.
zatkaj sobie nią kran a będziesz zdrowy..
To jest żywy okultyzm sekty masonów.
SH""


Trzeba by zawiadomić odpowiednią instytucje w Polsce, żeby się zainteresowali tym typem, zanim nie jest za pózno.
Wyglada na czlowieka niespelna rozumu, może być grozny dla otoczenia.

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9000
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » ndz mar 28, 2021 5:27 pm

I na koniec: O co poszlo? Na klamstwa rekina o powodowaniu kwasicy przez maski, zamiescilem informacje z naukowego pisma, czym jest kwasica i że nie ma nic wspolnego z maskami. Zeby byla jasność, zamieszczam ten post jeszcze raz. Pierwsze nazwał mnie bandytą, potem zamiescił ponad 10 dluugich zabobnnych bzdur, żeby zakryć swoj kretynizm i chamstwo. :D
------------------------------------------------------------
Oto przyczyna Zakwaszenia organizmu
Maski które nie można nazwać maskami a hamulcami niedotlenienia organizmu
brak ruchu pisze REKiN.
Totalna zmyślona przez rekina bzdura!!!

Zakwaszenie organizmu to stan, w którym dochodzi do pewnych dysfunkcji w równowadze kwasowo-zasadowej. Jego główną przyczyną jest nieprawidłowa dieta złożona z żywności wysoko przetworzonej, nadmiernej ilości mięsa, zbóż i nabiału, a niedoborowa w warzywa i owoce. Stosowanie diety alkalicznej może chronić organizm przed zakwaszeniem i różnymi chorobami.

Zakwaszenie organizmu to modny od kilku lat termin (dlugo przed pandemią), który przewija się często w reklamach suplementów diety. Zakwaszenie organizmu wynika przede wszystkim z nieprawidłowej diety!!!
Nie ma w prasie żadnego kraju informacji i pojawieniu się kwaśnicy w czasie pandemii coronavirusa.
...............

rekin oceanu
Posty: 5080
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

TROLLU Jak cały świat został odurzony Kłamstwem

Post autor: rekin oceanu » pn mar 29, 2021 1:55 am

TROLLU Jak cały świat został odurzony Kłamstwem to nie znaczy że wszyscy.
Wiedz że bierzesz udział w powolnym Hybrydowym morderstwie Narodów.
Odpowiesz za to odpowiesz Chamie.
Zostałeś sam Morderco jak strzelec jak wilk na polanie.
Człowiek bez oddychania zdrowym powietrzem znaczy nasyconym od 19% do 21% tlenu nie może przeżyć kilku minut.
Dalej powstają procesy nieodwracane inaczej śmierć.
Maski to spowalniają a i ograniczają wydech dwutlenku węgla który jest śmiercionośnym gazem w nadmiarze.
Maska inaczej szmata ogranicza tlen do organizmu i ogranicza wydech dwutlenku węgla.
Tak dopuszcza się zatruwanie organizmu hybrydowo.
Kwarantanna ogranicza ruch dodatkowo co w człowieku są spowalniane procesy dodatkowo Oczyszczanie.Całego organizmu z gazów spalania. Tak człowiek nadwyrężony chorobami umiera a zdrowy staje się osłabiony
Jako hasłem lekarzy jest nogami uciekniesz od zawału.
Co tu wciskasz Gadzie.to mało powiedziane a Mord który powielasz.
Gadzie Nierozumny.Jesteś Mordercą. Mordercą świadomie i jeszcze próbujesz fikać.
Nie bez przyczyny tysiące lekarzy z całego świata złożyło pismo do procesu w tej sprawie.Do Norymbergi.
Jako masowe Morderstwo Narodów.
Na równi z Mordercami z drugiej wojny światowej.
Siła mięśni Masonów zatrzyma tą sprawę.
Ale to drugorzędna sprawa.

Dam ci łyżwy i Zjeżdżaj Lucyferze okultysto przerabiając kłamstwo na kłamliwy fałsz w przebraniu dobrodzieja.
Rodem z piekła zapłacisz za to.
Jeszcze próbujesz grozić krwawym palcem umaczanym w mordzie nakłaniania do niego.
SH

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9000
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » pn mar 29, 2021 1:20 pm

Po pierwsze; debilny gupcze, ja nie napisalem ani jednego slowa o maskach. Pisalem skąd się bierze kwaśnica. Ale taki tuman jak ty do teraz tego nie rozumie.

Po drugie; jak dlugo istnieje świat w użyciu byly maski: zakładane na twarz (lub całą głowę) ze względów religijnych, artystycznych, bezpieczeństwa lub w celu uniemożliwienia rozpoznania noszącego o znaczeniu magicznym lub rytualnym i stanowią jedną z charakterystycznych cech tzw. kultur pierwotnych. W szpitalach chirurdzy przy wielogodzinnych operacjach pracuja w maskach tysiace godzin cale życie i nigdy żadnemu maska nie zaszkodzila. Dzisiaj maski nas chronia przed śmiertelną zarazą.

Po trzecie, jestes tuman, nawiekszy prostak, cham i glupek jakiego widzial świat. Szkoda dla ciebie slowa, nie warto cię traktowć jak czlowieka.

ODPOWIEDZ