Strona 251 z 374

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 4:41 am
autor: rekin oceanu
Aby to zmienić to jest problem globalny.
Nie tylko Polski.
Powstają uzależnienia komputerowe.
Które zniekształcają psyche ludzką.
Ci ludzie mogą mieć trudności w odnajdywaniu się w świecie realnym
Poważny problem nie tylko nasz.
Toteż to Tusk walczył o tą przestrzeń dla młodzieży.
Polacy nie dali sobie odebrać władzy.
W Niemczech tak jest.
Ale to już nie mój wóz nie moja działka. ich kraj.
rekin

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 4:56 am
autor: pomorzak
Choroby psychiczne - rodzaje, objawy, przyczyny

Choroby psychiczne - czym są?

Choroby psychiczne to zaburzenia czynności psychicznych oraz zachowań. Najczęściej wiążą się z odczuwaniem ogromnego dyskomfortu, znacznie utrudniają lub nawet uniemożliwiają funkcjonowanie społeczne. Choroby psychiczne dzieli się na kilka grup.

Rodzaje chorób psychicznych

Według tradycyjnego podziału zaburzenia psychiczne dzieli się na:

zaburzenia psychotyczne (psychozy)
zaburzenia niepsychotyczne (nerwice, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia osobowości, nałogi, dewiacje seksualne)

Według innego podziału wyróżniamy:

zaburzenia lękowe: fobie, lęk uogólniony, zaburzenia paniczne, lękliwość społeczna
zaburzenia psychotyczne: schizofrenia, psychoza
zaburzenia nastroju: choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, cyklotymia
zaburzenia łaknienia: bulimia, anoreksja
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne: nerwica natręctw
zaburzenia osobowości: zaburzenia paranoiczne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia antyspołeczne
uzależnienia: kleptomania, pornografia, seks, alkohol, narkotyki, nikotyna

Za mniej typowe zaburzenia psychiczne uważa się:

zaburzenia pozorowane
zaburzenia płciowe
zaburzenia adaptacyjne
zaburzenia dysocjacyjne
zaburzenia somatoformiczne
tiki nerwowe

Choroby psychiczne - objawy

Choroby psychiczne różnorodnie się objawiają. W przypadku chorób takich jak schizofrenia oraz psychoza charakterystyczne są urojenia oraz omamy. Zachowania osób cierpiących na te zaburzenia są postrzegane przez otoczenie jako nietypowe. Do innych objawów chorób psychicznych należą:

niska samoocena
brak poczucia sensu w życiu
derealizacja
depersonalizacja
pesymizm
autoagresja
nagłe zmiany zachowań
nieuzasadnione stany euforii, depresji
zmienny apetyt
zmiana trybu życia, np. z dziennego na nocny
gonitwy myśli
lęk, apatia
problemy w kontaktach społecznych
problemy ze spożywaniem posiłków w przypadku bulimii lub anoreksji

Choroby psychiczne - przyczyny

Przyczyny występowania chorób psychicznych mogą być rozmaite. Mogą one mieć podłoże genetyczne, psychologiczne, biologiczne lub środowiskowe. Duży wpływ na pojawienie się choroby psychicznej ma trudne dzieciństwo: wychowywanie w rodzinie patologicznej, w atmosferze braku miłości, chłodu emocjonalnego.

Prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa się również u tych, którzy mają za sobą jakieś traumatyczne doświadczenie: śmierć kogoś bliskiego, poważny wypadek, nagła utrata pracy, rozwód rodziców, gwałt itp. Ryzyko zachorowania wzrasta również u tych, których rodzic lub dwoje rodziców także cierpiało na jakąś chorobę psychiczną.

Występowanie chorób psychicznych może także nastąpić jako skutek zażywania substancji psychoaktywnych, nadmiaru lub niedoboru serotoniny, zażywania narkotyków, tkwienia w długotrwałym, przewlekłym stresie.
Najczęstsze choroby psychiczne

Do najczęściej występujących chorób psychicznych współcześnie należą: zaburzenia osobowości, depresje, nerwice. Nieco rzadziej występują choroby takie jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, choć zauważa się coraz większy wzrost zachorowań na te choroby. Diagnozę na temat choroby psychicznej stawia wyłącznie specjalista psychiatra.

Depresja

Depresja to wyjątkowo uciążliwa choroba, która pozbawia człowieka sił do życia. Niestety ignorowanie objawów depresji może prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji. Dowiedz się, czym jest depresja, jakie są rodzaje depresji, jej objawy somatyczne oraz przyczyny, a także jak ją skutecznie wyleczyć.

Czym jest depresja?

Depresja jest dzisiaj słowem często nadużywanym. Sezonowe obniżenie nastroju bądź też pogorszenie nastroju związane z jakimś trudnym wydarzeniem nazywamy potocznie depresją. W rzeczywistości to bardzo poważna choroba, które może prowadzić do groźnych powikłań. Często bowiem prowadzi do myśli samobójczych, odbiera choremu jakąkolwiek nadzieję. Główna różnica pomiędzy depresją, a naturalną emocją (smutkiem, chandrą) jest taka, że depresja się przedłuża, a z czasem również pogłębia.

Ogólne objawy depresji

Do najbardziej ogólnych objawów depresji zaliczamy przede wszystkim: znaczne pogorszenie stanu emocjonalnego (dominują uczucia smutku i przygnębienia; pojawia się ogólny pesymizm). Chorzy uskarżają się również utratę wiary we własną wartość, silną samokrytykę, czarne myśli na temat własnej przyszłości, silną koncentrację na sobie (która notabene ma znaczenie we wszystkich chorobach afektywnych).

Somatyczne objawy depresji

Głównymi objawami somatycznymi depresji są:

problemy ze snem. Może to być zarówno całkowita bezsenność, a z czasem idące za tym wyczerpanie, jak i ciągły niedosyt snu, powodujący, że cierpiący na depresję przesypia większość czasu. Zdarza się również, że udaje się spokojnie zasnąć, ale chory zrywa się bardzo wcześnie i nie jest w stanie kontynuować snu, (tzw. niedosypianie)
wahania wagi. Osoba chora może tracić na wadze, ponieważ podczas trwania choroby jej apetyt gwałtownie spada. Zdarza się również (rzadziej), że jego apetyt jest nasilony i zaczyna przybierać na wadze
ogólne zmęczenie i osłabienie. W przypadku ciężkiej, zaawansowanej depresji może dojść do nieumiejętności podniesienia się z łóżka z powodu uczucia wyczerpania
różnego rodzaju dolegliwości bólowe (m.in. głowy, szyi, pleców)
nieumiejętność przeżywania przyjemności. Wiąże się z tym zmniejszenie libido lub jego całkowity zanik
nadmierna ruchliwość (u osób, które poza depresją cierpią również na rozmaite stany lękowe) lub swoiste spowolnienie
problemy z miesiączką u kobiet (może dochodzić do jej całkowitego zaniku)

Schizofrenia

Schizofrenia (inaczej "psychoza schizofreniczna" lub choroba Bleurera; termin "schizofrenia" pochodzi od słów schizis i phren, tłumaczonych odpowiednio jako: "rozszczepić" i "umysł") to przewlekła choroba, którą można i trzeba leczyć. Należy do tzw. zaburzeń psychotycznych (psychoz), czyli stanów charakteryzujących się zmienionym chorobowo, nieadekwatnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Chory cierpiący na psychozę ma poważnie upośledzoną (lub nie jest do niej zdolny) umiejętność krytycznej, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia i relacji z innymi. Występuje kilka postaci schizofrenii. W zależności od przeważających objawów wyróżnia się schizofrenię paranoidalną, hebefreniczną, katatoniczną, prostą, rezydualną i niezróżnicowaną. W Polsce najczęściej rozpoznawana jest postać paranoidalna.

Schizofrenia - kto choruje

Ryzyko zachorowania na schizofrenię w ciągu całego życia wynosi około 1 proc. Równie często chorują kobiety, jak i mężczyźni. Jest to choroba ludzi młodych - ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia. Mężczyźni zaczynają chorować średnio w nieco młodszym wieku (15.-24. rok życia) niż kobiety (25.–34. rok życia).

Schizofrenia to choroba przewlekła, jej leczenie trwa kilka-, kilkanaście lat, a najczęściej - do końca życia. Przebieg schizofrenii może być liniowy (ciągły, stopniowo i powoli postępujący) albo tzw. falujący (epizodyczny), z okresami nasilenia objawów chorobowych/epizodów choroby i powrotów do pełnego lub częściowego zdrowia (remisja pełna, niepełna). W okresach remisji objawy chorobowe nie występują (remisja pełna) lub ich nasilenie jest nieznaczne (remisja niepełna). Niezależnie od przebiegu choroby osoba nią dotknięta wymaga stałego leczenia, a także postępowania profilaktycznego w okresach remisji.

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,1015 ... czyny.html

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 5:14 am
autor: rekin oceanu
Aby to zmienić to jest problem globalny.
Nie tylko Polski.
Powstają uzależnienia komputerowe.
Które zniekształcają psyche ludzką.
Ci ludzie mogą mieć trudności w odnajdywaniu się w świecie realnym
Poważny problem nie tylko nasz.
Toteż to Tusk walczył o tą przestrzeń dla młodzieży.
Polacy nie dali sobie odebrać władzy.
W Niemczech tak jest.
Ale to już nie mój wóz nie moja działka. ich kraj.
rekin

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 5:19 am
autor: pomorzak
Najczęstsze przyczyny zaburzeń psychicznych

Międzynarodowe konsorcjum badawcze dało nadzieję tysiącom pacjentów z zaburzeniami psychicznymi dzięki identyfikacji częstych przyczyn szeregu zaburzeń poznawczych oraz ułatwieniu diagnozy i leczenia.

Zaburzenia kognitywne, takie jak upośledzenie umysłowe, autyzm, choroba Alzheimera oraz choroby psychiczne, są znacznym obciążeniem dla systemów służby zdrowia, pacjentów i ich rodzin. Naukowcy zidentyfikowali setki genów leżących u podstaw takich zaburzeń, lecz większość przyczyn pozostaje nieznana.

Finansowana przez UE inicjatywa GENCODYS (Genetic and epigenetic networks in cognitive dysfunction) miała na celu odkrycie, jak mutacje genetyczne powodują nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu. Dzięki tej wiedzy członkowie konsorcjum mają nadzieję na stworzenie leków na wiele zaburzeń poznawczych.

Naukowcy z Iranu, Pakistanu i siedmiu krajów członkowskich UE pracowali wraz z siecią zrzeszającą pacjentów nad identyfikacją powszechnych mechanizmów powstawania upośledzenia poznawczego. Oprócz poznanych wcześniej 400 genów odkryto dalszych 150, związanych z wczesnym (przed 18 rokiem życia) pojawieniem się zaburzeń poznawczych.

Do końca projektu GENCODYS, jego uczestnicy stworzyli biobank i bazę danych zawierającą próbki DNA i dane kliniczne od ponad 13 000 osób z zaburzeniami poznawczymi. Po poznaniu przyczyn zaburzeń u wielu pacjentów badacze stworzyli diagnostyczny test genetyczny, który wraz z doradztwem genetycznym natychmiastowo zapewni ulgę pacjentom.

Aby wyjaśnić skomplikowane szlaki neurologiczne, które są zaburzone poprzez mutacje nowo zidentyfikowanych genów związanych z zaburzeniami poznawczymi, badacze stworzyli również modele zwierzęce. Aby zmierzyć stopień upośledzenia rozwoju neurologicznego, uczenia się, pamięci i innych zachowań, użyto dobrze scharakteryzowanych genetycznie modeli muszki owocowej i myszy.

Reasumując, badacze stworzyli cele lecznicze do naprawy funkcji poznawczych, co może ostatecznie prowadzić do otrzymania leków dla ludzi. Jak do tej pory użyli modelu ssaczych komórek neuronalnych, jak również scharakteryzowali modele zwierzęce do dalszych badań na rzecz nowych interwencji terapeutycznych.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/94690/brief/pl

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 5:23 am
autor: rekin oceanu
Nie masz co pisać jesteś spalony kwiczysz
to wziąłeś się za trelowanie wątków.
I tak się błaźnisz.
Nie piszesz nic z siebie.
Gdyż jesteś pusty.
Jako balon na wysokości który pękł.

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 5:24 am
autor: pomorzak
Obrazek

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 5:26 am
autor: rekin oceanu
Nie masz co pisać jesteś spalony kwiczysz
to wziąłeś się za trelowanie wątków.
I tak się błaźnisz.
Nie piszesz nic z siebie.
Gdyż jesteś pusty.
Jako balon na wysokości który pękł.

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 6:47 am
autor: pomorzak
Aby cieszyc sie zdrowiem
Luka w psychiatrii
Renata Kołton

Wciąż łatwiej nam się jest przyznać, że przeszliśmy zabieg chirurgiczny niż do pobytu w szpitalu z powodu leczenia depresji. Boimy się społecznych skutków postawionej diagnozy. Szacuje się, że w Europie mniej niż połowa osób, które potrzebują leczenia psychiatrycznego otrzymuje stosowną pomoc - opowiada dr n. med. Marcin Siwek.

Renata Kołton: Badania pokazują, że różnego rodzaju zaburzeń psychicznych doświadcza nawet co czwarty dorosły Polak. Co sprawia, że są one tak powszechne?

Marcin Siwek: W Polsce, podobnie jak na całym świecie, liczba rozpoznań psychiatrycznych rośnie. Dotyczy to głównie zaburzeń afektywnych, czyli depresji bądź choroby dwubiegunowej, ale odnosi się także do uzależnień, zaburzeń nerwicowych czy zaburzeń osobowości. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone.
Z jednej strony powszechny dostęp do informacji sprawia, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, iż cierpienie, które przeżywa, może być związane z konkretną jednostką chorobową. To, że ciągle się zamartwiamy, czujemy napięcie i lęk, nie potrafimy odpoczywać, cieszyć się i odczuwać przyjemności albo mamy problemy ze snem, przestaje być tylko dowodem na to, że życie jest ciężkie. Staje się w naszej świadomości oznaką np. zaburzeń lękowych czy depresji, o których wiemy, że można je leczyć. Uważniej obserwujemy siebie i coraz częściej nie zgadzamy się na życie z dolegliwościami psychicznymi. To sprawia, że pacjenci chętniej sami zgłaszają się do psychologa bądź psychiatry, nierzadko już z jakąś koncepcją diagnostyczną na temat swoich problemów.

Z drugiej strony na wzrost liczby rozpoznań wpływa rozwój samej psychiatrii, która coraz dokładniej opisuje i definiuje jednostki chorobowe oraz kładzie nacisk na wczesną diagnozę. Przykład może stanowić spektrum zaburzeń dwubiegunowych – w ciągu ostatnich lat zakres tego pojęcia znacząco się poszerzył, obejmując stany różnorodne, nietypowe i często lżejsze od klasycznej choroby maniakalno-depresyjnej. Opracowano również kwestionariusze przesiewowe ułatwiające wykrywanie dwubiegunowości.

Nie należy pomijać także czynników cywilizacyjnych, które mogą sprzyjać rozwojowi zaburzeń psychiatrycznych: coraz szybsze tempo życia, rosnący poziomu stresu, choroby cywilizacyjne, zanieczyszczenia, problemy z używkami, medykalizacja, a przede wszystkim starzenie się społeczeństw. W związku ze zmniejszonym przyrostem naturalnym oraz wydłużaniem się średniej życia, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie rośnie odsetek osób w wieku emerytalnym. U osób w podeszłym wieku ryzyko zaburzeń psychicznych, np. depresyjnych, bezsenności czy zespołów otępiennych, znacznie wzrasta. Wynika to zarówno ze starzenia się ośrodkowego układu nerwowego, licznych chorób somatycznych, jak i czynników socjoekonomicznych, takich jak samotność czy trudna sytuacja materialna.

Biorąc pod uwagę skalę potrzeb, leczenie psychiatryczne jest w Polsce mało popularne. W 2015 r. z powodu różnych zaburzeń psychicznych leczono tylko około 4% Polaków.

W odniesieniu do pacjentów psychiatrycznych szacuje się, że w Europie niecałe 50% osób, które potrzebują leczenia, otrzymuje stosowną pomoc. Skala niezaspokojenia potrzeb pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne w porównaniu z potencjalnymi, ale nie realizowanymi możliwościami udzielenia pomocy zwana jest „luką w leczeniu” (ang. treatment gap). Jak podaje WHO, w odniesieniu do rozpoznań psychiatrycznych, waha się ona w granicach między 32 a 78%. Dzieje się tak pomimo że opieka psychiatryczna, zarówno w sferze farmakoterapii, psychoterapii, jak i oddziaływania środowiskowego, jest często znacznie tańsza niż terapie stosowane w innych dziedzinach medycyny.

Lekceważenie problemu zaburzeń psychicznych powoduje natomiast olbrzymie koszty społeczne. Jak wynika z analiz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, depresja i pokrewne zaburzenia nastroju stanowią w Polsce podstawę 35-40% zaświadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy, tzw. druków ZLA, wydawanych z powodu zaburzeń psychicznych, co daje liczbę ponad 280 tys. takich zaświadczeń na rok.

W Polsce od lat podejmowane są próby wdrożenia nowoczesnego systemu opieki psychiatrycznej, ale niestety bez efektów.....

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/w ... sychiatrii

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 7:25 am
autor: rekin oceanu
Nie masz co pisać jesteś spalony kwiczysz
to wziąłeś się za trelowanie wątków.
I tak się błaźnisz.
Nie piszesz nic z siebie.
Gdyż jesteś pusty.
Jako balon na wysokości który pękł.

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

: śr sie 21, 2019 7:50 am
autor: pomorzak
mam zasade jak Mark Twain

Obrazek