Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4774
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw lis 07, 2019 5:15 am

Obrazek

Wszyscy chcielibyśmy mieć poznanie i poznawać owoce z daru Prawdy.
Niestety nie wszystkim jest to dane.

To jest fakt a nie jako Prawda.
Prawdą jest Stwórca nasz i jako nasz Ojciec.
My jesteśmy tylko czasem.
Albo będziemy podążać ku jego wielkości czasu.
Albo ?
A diabeł w swoim nie wytrwał.
To jak może być życiem.
Tak jest czarnym upadłym aniołem.

Jako cywilizacja tego czasu nie szuka.
A powinna.
A tyle mamy do powiedzenia.
Jako rośliny przenikamy i przemijamy.
A przecież dany nam czas go do wypełniania.

rekin oceanu
Posty: 4774
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob lis 09, 2019 1:20 am

https://sites.google.com/site/poezjapol ... e/znak.png
Podziel się
Udostęnij
Wykop
Skomentuj

Salon 24 SH


POETRY NEWS _SALON Info. News user site -Poezja USA -Polska

Poetry is a tool of communication with a contoured talent of showing the word. In a beautiful color of absorbability. An attitude that receives our spirit
It can be rhymed to songs with different mentalities
Cults.
Is it to praise and show the spirit and to show the world in a different perspective.
For a better understanding of association and imagination. concepts.
Rated poetry is a very difficult task.
Due to the different mentality and its directions of communication.
Eg.
The message of truth which can not be conveyed.
For a time that is more perfect.
As the Messiah he speaks to the apostles coming down from this world.
I do not leave you alone.
Because he speaks to them. I will send you the Spirit of Truth which will lead you to the whole Truth.
Otherwise, knowledge.
And here the poets have to say what God's gifts have.
The purpose of targeting is not to teach.
The true messenger is God's messenger.
Which stirs up the talents God gives us.
Complicated would be this science and what simple.
When finalizing the case, it boils down to simplicity.
And invaluable honesty.

For example: Focusing and filling us belongs.
When we love such a world and we see our place there.

Poetry Poland
Poetry
Where the eyes of the Nation are leading
It is not always Poland
Poland is there
Where is soul and conscience
You raise
Her sovereignty
And her foundation
There is a stone of truth.
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
shark POETRY NEWS _SALON Info News user site -Poezja USA -Polska

Poezja jest narzędziem przekazu wyprofilowanym talentem okazywania słowa.W pięknej barwie przyswajalności.Ucha który odbiera nasz duch
Może to być w formie rymowanym do piosenek o różnej mentalności
Kultów.
Czy to wysławiania i okazywania ducha i okazywanie świata w innej strony spojrzenia.
Dla doskonalszego zrozumienia skojarzenia i wyobraźni. pojęć.
Oceniane poezji to bardzo trudne zadanie.
Ze względu na różne mentalności i jej kierunki przekazu.
Np.
Przekazu Prawdy której się nie da przekazać.
Dla czasu który jest doskonalszy.
Jako Mesjasz mówi do apostołów schodząc z tego świata.
Nie zostawiam was samych.
Ponieważ mówi do nich .Poślę wam Ducha Prawdy który was doprowadzi do całej Prawdy.
Inaczej poznania.
I tu mają do powiedzenia poeci co mają dary Boże.
Celem nakierowania nie pouczenia.
Nauczycielem prawdziwym jest wysłannik Boga.
Który wznieca talenty jakie daje nam Bóg Ojciec.
Skomplikowana byłaby się zdawała ta nauka a jaka prosta.
Przy sfinalizowaniu sprawy sprowadza się to do prostoty.
I bezcennej uczciwości.

Np:Ukierunkowanie a wypełnienie do do odbiorcy należy. jego wolnej woli.
Gdy taki świat kochamy i widzimy tam swoje miejsce.

Poezja Polska
Poezja
Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.
sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
rekin

rekin oceanu
Posty: 4774
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob lis 09, 2019 8:13 am

jako już słychać głosy buntu coraz głośniej co zaczynają dostrzegać
Przyczynę naszych chorób.
Jako cukier buraczany biała śmierć.
Od dawna była tak nazywana - zapomnieliśmy poszło koło ucha.
Jajka jako winne cholesterolu i chorób serca.
Mięso i tłuszcz zwierzęcy i Ptasi.

A zapomnieliśmy spojrzeć w tabelę od jakiego roku nasz organizm przestaje nam je produkować. wit z grupy BBBB
To właśnie dietetycy przed tymi pokarmami ostrzegają w których mamy życie.
Trucizny spalin są jako pięść do oka chociaż są szkodliwe.
Ale nie tak by nam skrócić tak mocno życie.
Ten adres do tych statystyk i tabel podałem wcześniej.

Tracimy kilkadziesiąt lat życia na tym padole a jeszcze więcej dodając
Sobie męki z Kłamstwa albo niedojrzałej informacji czytanej a nie sprawdzonej.

Niestety nie można tej sytuacji odwrócić od razu ludzi schorowanych.
Gdy już ich organy gniją.
A spożywanie wit B kompleks jest już niemożliwy z natury.
Nie mówiąc o zwierzynie pasionej z dodatkiem chemii potrzebnej do
przyrostu wagi Osiąganej w krótkim czasie.
A przetwórstwo daje dodatkowy splot chemicznych niespodzianek.

rekin
rekin

rekin oceanu
Posty: 4774
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn lis 11, 2019 1:33 am

Obrazek
Nie ci co dobywają pięść tej ziemi a co pięść zaciskana zamiera i na niej zwietrzała pleśń po robactwach.
To wszystko przemija.
A Prawda co pnie do człowieczego ciała a w niej duch naszego Pana prowadząca do prawdziwego żywota do nieograniczonych procesów wszechświata.
To nam jest dane do poznania.
Tak co nazywamy złotem tej ziemi przemija.
Ale niezbędne jest by w niej wytrwać .
Ale biada tym co zniekształciły jej wymiar poznania.
Biada im oby lepiej się nie narodzili.
lepiej dla nich.
Jakoby lepiej dla nich by sobie uwiązali kamień u nogi i się utopili.
Tak powiedział Mesjasz swoim wiernym.

Który dziś trzyma rózgę żelazną.
Zapowiadaną starego testamentu.
A zwyciężoną w nowym.
Kto walczy z nim walczy z Niebiosami jego.
Niech wezmą sobie do serca ci co wojują z nim.
Jako ci co z nim są siły niepojące.
A jego wierni są w garści jego.
Jako napisałem.
Kto targał się na moje życie nie ma ich wśród żywych.
Ale na spowiedzi jego.
A gniew jego ogromny.
Smok
https://www.salon24.pl/u/iskra-poezji/9 ... usa-polska

Poezja

Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.

Polsko

Bądź naszym spichlerzem

Ciała i ducha

Posłuchaj w spokoju

Rymu Prawd

To ona cię pouczy

W ciepłej atmosferze

Poruszając lawinę szczęść

Płynących

Z drzewa życia

Z którego to mamy kosztować

Dla naszej nadziei szczęścia

Jaki to obdarzy nas

Stwórca.Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
Ale tylko na tej warstwie
której istniejemy
Procesy którą toczone są we wszechświecie
Są nieograniczone,
Te procesy które są nam przekazane
Przez naszego mesjasza
Nazwane są białym kamieniem
A jądrem jego rozwoju
Jest Duch Prawdy.
Który nas sprowadza do całej prawdy.
Wydłużając nasz czas w nieskończoność.
Kto te procesy niszczy
Lepiej by było
Dla niego by założył by sobie kamień
Młyński i się utopił.
By miał iść na sąd Najwyższego.
Niech nikt się nie waży niszczyć dzieła Bożego i dołować
Nie znając go.
Bo może narazić na to czego nie zna
Na jaką siłę i energię Targa się
rekin oceanu

Tak czy masom czy ktokolwiek by to nie był.
Także i lucyfer podlega władzy Stwórcy.
Nie może przekroczyć swego obrębu.
Jak to Jezus Chrystus powiedział.
Diabeł sobie wyprosił by nas przesiać.
Dlaczego?
Sami sobie odpowiedzcie.
Kto szuka ten znajduje
Kto kołacze temu otwierają.
Kto prosi ten otrzymuje
Ducha Prawdy
Który go poprowadzi do całej prawdy
Nie ja ani kapłan.
To już są sprawy wyższe.
Jako ludzie możemy się tylko wspomagać.
I nikt tego nie może zabijać.
A przede wszystkim ducha naszego.
Tak niech się Tusk osobiście zastanowi co robi.
Homoseksualizm jest zwyrodnieniem.
I obrzydzeniem chorobliwym naszego wynaturzenia.
Jest on procesem ale zatracenia
Sprowadzający do ciemności.
I czeluści robaczka który ginie jako paproch w nicość.
Ci którzy do tego sprowadzili się i innych
Idą pod okrucieństwo sądu jakiego sobie świat nie wyobraża.
Nawet nie można tego porównywać
Do holokaustu Hitlera.
Gdyż bezkres cierpienia nie ma opinii.
Hitlera cierpienie miało czas okrucieństwa.
W ten okrucieństwo kary nie ma czasu.
Na tamtym świecie
Co nam wiadomo o upraszaniu sądnym w piekle.
rekin oceanu
Czas rzeczywisty
A nad nim miał panowanie człowiek
Nie wchodząc w zwątpienia
Jakie świat niesie zarazy cień
Tak by człowiek nie dał się zjeść z uciśnień niefortunnych
Słowom jakie na niego czyhają
Niosąc masę zwątpień.
Gdyż prawda ma owoc piękna
Która uszlachetnia każdego
Kto w niej się zakochał
Do puku miłości nieograniczonej


Trudno szukać prawdy w tłumie. Prawda jest priorytetem tych, którzy szukają jej własnymi siłami ponosząc duże trudności.
Kłamstwo i nie zdrowe poglądy są mylne i gorzkie w owocach
Lepiej 1000 000 podeprzeć tych co szukają prawdy niżeli jednego przekonać gdyż tylko na podatnym gruncie owoce prawdziwej pracy są obwite

Prawda
Wznoś jej ciężar oblicza
W świecie wzmagań zepsucia
To boli przestępców
Wierzgają
mową
Zastawiając sidła
Które w nie wpadają
A ty chodża z głową uniesioną
Nie bój się tej zarazy
Ona boli
Nękaniami swymi
Walcz
mieczem słowa


By dotrzeć do prawdy
Trzeba nam poznać drogi tych co nią zacierają
Jak co niektórzy mówią - najciemniej pod latarnią.
Antychryst posługuję się wysoko wyspecjalizowaną sztuką pozorów które nad wyraz mają nam dać pełnie przekonań upozorowanych prawd którymi nie są.
Są to wyspecjalizowane triki o bardzo dużej prawdomówności które odciągają Narody od ich źródeł misyjnych Które świat ma wypełnić.
A jest złudnie namawiany do drogi do donikąd.
O wysokim może nawet o bardzo wysokim ilorazie demagogicznych spustoszeń ich dusz.
A następstwem są tylko kłody i dyby gdzie człowiek staje się bezradny swemu zniewoleniu.
Czując bul ucisku bez świadomości kto te sznureczki zniewolenia pociąga.


Polsko
Gdzież twoje oręże zwycięstwa
Owocni zwycięstw
Jakie nam Wmawiano
Gdzież twoje poselstwo
Co nam obiecano
Gdzie są ich słowa
Nic nie znaczące
Uciekając z kraju
Przed zemstą
Tych co nie polakami
W naszym kraju
Jako wyrobnikami
Nic nie znaczących
Pomniejszając
Patriotyzmu słowa
Polsko
między tułaczami świata
Czy taką Polskę nam
Obiecywano
Zdrada


Nie płacz moja perełko
Polsko
Drogą mi jesteś
I wielką miłością cię darzę
Co dzień rozmyślam
Kto cię tak karze
I co dzień ci dyby zniewolenia zakłada
Pamiętaj
To nie on panem twojej duszy ani Wolności naszej
Zatrzęsie się już niedługo nasz kraj
I wielkie moce się uniosą
A obaczycie
Wolność swoją
A wrogów naszych chodzących nocą
Co nas upodlali
W mocy Bożej nasze odkupienie.


Pamiętając o jednym
Złotem Narodu jest uczciwość
Szacunek i miłość poszanowania
Względem swego rodu
I swych korzeni
Jakimi są Słowianie.

Nie zapominając w jakim
zagrożeniu żyjemy
Z jakiego nasiona
Wyrośliśmy
Kim i czym powinniśmy
Być
Byśmy żyli bezpiecznie.
Co jest naszą ujmą
A co celem
Byśmy istnieli
Między Narodami.

Talent
Człowieka nie jest mu dany raz na zawsze
Jeśli nie jest on pielęgnowany i szlifowany rdzewieje.
Prawdziwy piosenkarz dryfuje tonami nut od niskich po wysokie
Im bardziej jest on odległy od swych biegunów
I zręczna ich tonacja
Daje znać fachowość tego warsztatu.
Podobnie poeta
Wchodząc w świat czystości i dolin
Poróżniając je


Kim i czym jest Masoneria
Zapewne odwrotnością naszego Stwórcy
Ich procesy żywotności idą w przeciwnym biegunie
Znaczy śmierci

Duchem wznosisz
swej nadziei Ojczyste słowa
Polsko Co Wróg
Zabierając ci rodzinność
Mowie abyś upadła w niepamięć
Swych żywotnych
Słowem myśli
Co tworzy ci
Ojczysty duch Narodu
Ku twojej wolności
Czystych
Słów które stworzysz
ku nowych odrodzeń
Naszych
Zwycięstw

Czas otworzyć oczy
Wszystko na opak
Wszystko do góry nogami
Lekarze niszczą zdrowie
Prawnicy niszczą sprawiedliwość
Uniwersytety niszczą wiedzę
Rządy niszczą wolność
Religie niszczą duchowość.

Któż może mieszać między nami
- Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem


Poezja
- Z Mądrości Kopalin Skał - kujesz swój skarb -Któż ci zamąci- Nie znając ich rad -
Tam gdzie Prawdy poczęcia dnia- Pokrywa twą ranę -Byś ozdrowiał od ducha I miękki owinął cię wiatr -Rysując nowe sumienie -Twych szat Nowych pouczeń.- Któż to zrozumie w ciemności -Ile jest warta Prawda Której nie szuka


Nie płacz Polko - Polaku
Wolność ci aniołowie przyniosą
Abyś w to uwierzyła
Na którym to posadzimy przyszłe pokolenie
Nowej Polski

Czasy
No nie są to czasy
Które Oazą ostoi
A Polak się boi
Czym ostanie się jutrzejszy dzień
Niech wola w tym padole się
nie lęka
Powiedział nasz Bóg i mesjasz
Gdy ujrzysz znaki czasu
Których nie było
Na co dzień się nie lękaj
To twój czas
Czas zwycięstwa
rekin oceanu

Wiara
Która Wyryta znakami Co Osnową ducha nadziei
Wznosi nam siły witalne Ku prawd Które rysują nam iloraz Ducha tak
Byśmy mogli zrozumieć jej treść
Co nam życie weseli
Gdy cierń Zasłania jej noc
A życie podnosi się z cieni
Byśmy mogli istnieć.
A duch nas mógł rozrywać
Rzeczy niemożliwe
Ku drodze Prawd
rekin oceanuPolska

Prawda

Nie o podaż Prawda
Co mądrością ostoi
Co skłania nas do prawdziwej refleksji wyznań
Tak by sumienie nasze - umiało czytać
Czas rzeczywisty
A nad nim miał panowanie człowiek
Nie wchodząc w zwątpienia
Jakie świat niesie zarazy cień
Tak by człowiek nie dał się zjeść z uciśnień niefortunnych
Słowom jakie na niego czyhają
Niosąc masę zwątpień.
Gdyż prawda ma owoc piękna
Która uszlachetnia każdego
Kto w niej się zakochał
Do puku miłości nieograniczonej

Awatar użytkownika
pomorzak
Posty: 7814
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:30 pm
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: pomorzak » ndz lis 17, 2019 3:33 pm

Obrazek

rekin oceanu
Posty: 4774
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn lis 18, 2019 1:25 am

pomorzak pisze:
ndz lis 17, 2019 3:33 pm
Obrazek
Wyleczyła ci służba zdrowia twoją bliską osobę?
Chemia na chemie.
Świat jest zatruty dogłębnie i systematycznie.
O wrzeszczy się nad komarem.
A słoń burzy nasze zdrowie.
Inaczej szpitale są symboliczne.
Już niedługo nie trzeba będzie wojen.
Już i szpitali nie będzie.potrzeba.
Statystyki inaczej pokazują.
Kliniki naturalne są dla wybranych.

To jest jedna sprawa druga to nie siej nienawiści do Polaków na forum Polonijnym.
Idż na niemiecki.
Tam jest bliższą twoją koszula.
Mówię ci nie będziesz szkalował polaków.
Nie będziesz wchodził z jakich pobudek sadyzmu i to czynisz na granicy rasizmu.Znęczasz się wirtualnie nad Narodem Polskim.
Hitler to czynił
Przed wybuchem wojny wznosił bunty i rozłamy na granicy Polskiej.
Śmierdzisz mi.
Mając się za Polaka.
rekin

Awatar użytkownika
pomorzak
Posty: 7814
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:30 pm
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: pomorzak » pn lis 18, 2019 5:20 am

w trosce o zrowie psachiczne

Obrazek

rekin oceanu
Posty: 4774
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn lis 18, 2019 7:47 am

Nie masz co pisać to wyciągasz co się da z internetu.
Niewierzący nie zrozumie ze zwierzęcym apetycie Wilka i gada.

Awatar użytkownika
pomorzak
Posty: 7814
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:30 pm
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: pomorzak » pn lis 18, 2019 12:27 pm

Nowy pomysł PiS: 13. emerytura z... funduszu dla niepełnosprawnych. "To jest kradzież pieniędzy"

Jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów będzie mogło być finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego (obecnie: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) - przewiduje projekt nowelizacji, złożony w środę przez posłów PiS. Z funduszu mają być też finansowane renty socjalne. Pomysł skrytykował w TOK FM szef klubu Lewicy - Krzysztof Gawkowski.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,2540 ... 7YoJBmgr6Q

rekin oceanu
Posty: 4774
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt lis 19, 2019 1:16 am

Świnio odwal się od Polski.
Zajmij się portalem niemieckim tam gdzie nadajesz.
Od razu policjaj dupsko by strzepało jak byś nadawał takie sprawy.
Anty
To jest Polska sprawa skąd rząd bierze na emerytury.
Tusk zabierał wszystko i jeszcze mówił składki Emerytalne nie są tych co wpłacają.
Obierał emerytury renty.
A tak dawał w tyłek.
A ludzie ci odwiedzali śmietniska.
Świnio.
Co ci do tego jak chałupa nie twoja razem wziętym Reflexsem
Dlaczego człowieka przyrównujesz co go broni immunitet.
Dlaczego się nie zrzeknie.
Tak prawo nie jest równe.
Takim sposobem Tusk jest na wolności.
Merkel o tym wie świnio.
Upokorzył ten Naród polski a ty komara wyszukujesz i to nie możesz z najść.

ODPOWIEDZ