Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw lis 12, 2020 3:45 am

The times 24 - Tytan poezji SH


https://sites.google.com/site/poezjatytan/

Prawda
jako potęgą grotem tytanowym
Rozwalaj niedołęstwa naszych wrogów
Co jako wszetecznym zepsuciem
Cofają nas do grobu
Swego robactwa nikczemności
A jako apokalipsa wytężaj siły
To oręż twego zwycięstwa
Naszego Mesjasza
Którego nie poznają.
Jako trzymasz filary naszego życia
Nie upuścisz
Nas ze swej dłoni
Tak aby poznali że nie jesteśmy sami
A znaki twoje
Wznosiły niebo i ziemię
Serca i sumienia
Aby Narody widziały i obaczyły cel swego istnienia.
A prawo zepsucia
Nie powstawało
Wbrew twego
Uczucia Natury jaką nas obdarzasz.
I pragniesz obdarowywać.
Porusz niebo i ziemię
Oceany i morza
Aby ich strach przeszył
Jakiego w życiu nie doznali
Gdyż ich okrucieństwa przerastają wszystkie granice
rekin.


Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
Puls tętna radości
Prawdy
Jako zdobywasz
Dla swej przyszłości
odpocznieniem dla mego Narodu
Polski

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

LIVE SITE 24 / POTĘGA PRAWDY

Post autor: rekin oceanu » pt lis 13, 2020 8:06 am

LIVE SITE 24 / POTĘGA PRAWDY

Obrazek

Potęgi Poezji czas
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
Nie rozwadniając zmysłów
Aby zrozumienie wyprzedzało nas
A czystość umysłu
Wnosiło czas naszego bytu

Bo jakże zdrowa informacja
Bez Prawdy zakłamaniem stoi
Co nazywasz zdrowe mocno boli fałszem
Ból do korzeni wgryza cierpienie

Demagogia wije skojarzenie
Iluzji Narodów cierpień
Fałsz tysiąc razy powtórzony
Prawdą fałszywą ostoi
Którą oglądasz jako iluzja
Jako mgła poranna
Co się rozmyła
W obłokach słońca
Którego nie widziałeś

Choć to mocno boli
Cierpi człowiek
W imię racji dobra
Czyichś interesów
Przywary cierń niedoli

Zasnął człowiek okultystycznej
Nagonce
Zahipnotyzował się
W swej plątaninie
W której się uwił
I uwierzył

Ku swemu zatraceniu
Śmierć
Wina musującego gniewu cześć
Jaką to zapowiadał Stwórca.
W Apokalipsie.

Jakże z innego poziomu inaczej widać
Pojmować rozumieć
Medytować i układać prawdziwe
Skojarzenia spostrzeżeń.
Osłab człowiek w dolinie
Swej mętnej wody
Co wypłukała mu resztki pojęć
Chlupiąc językiem
Popierają wroga
A może da skarbnika

Niestety zdrady przyszłych pokoleń
Co im przyjdzie żyć w kłamstwie.

Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.


A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od BogaNa poróżnieniu słów
Stworzono demokrację
Nie ta droga gdzie każdy ma rację
A Prawda co na niej kamień węgielny
Wyrzucił czas
Niewiedzy
Nie tam jest Polska
Nie ten styl
Mowy
A ni jej
Ubiór odnowy
Ależ Prawda jest naszym darem
Które pozna prawdziwy człowiek
I jej obrony jest godność
Nowej Polski
rekin

.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
https://sites.google.com/site/sumieniecom/

rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

LIVE SITE 24 / POTĘGA PRAWDY

Post autor: rekin oceanu » pt lis 13, 2020 8:06 am

LIVE SITE 24 / POTĘGA PRAWDY

Obrazek

Potęgi Poezji czas
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
Nie rozwadniając zmysłów
Aby zrozumienie wyprzedzało nas
A czystość umysłu
Wnosiło czas naszego bytu

Bo jakże zdrowa informacja
Bez Prawdy zakłamaniem stoi
Co nazywasz zdrowe mocno boli fałszem
Ból do korzeni wgryza cierpienie

Demagogia wije skojarzenie
Iluzji Narodów cierpień
Fałsz tysiąc razy powtórzony
Prawdą fałszywą ostoi
Którą oglądasz jako iluzja
Jako mgła poranna
Co się rozmyła
W obłokach słońca
Którego nie widziałeś

Choć to mocno boli
Cierpi człowiek
W imię racji dobra
Czyichś interesów
Przywary cierń niedoli

Zasnął człowiek okultystycznej
Nagonce
Zahipnotyzował się
W swej plątaninie
W której się uwił
I uwierzył

Ku swemu zatraceniu
Śmierć
Wina musującego gniewu cześć
Jaką to zapowiadał Stwórca.
W Apokalipsie.

Jakże z innego poziomu inaczej widać
Pojmować rozumieć
Medytować i układać prawdziwe
Skojarzenia spostrzeżeń.
Osłab człowiek w dolinie
Swej mętnej wody
Co wypłukała mu resztki pojęć
Chlupiąc językiem
Popierają wroga
A może da skarbnika

Niestety zdrady przyszłych pokoleń
Co im przyjdzie żyć w kłamstwie.

Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.


A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od BogaNa poróżnieniu słów
Stworzono demokrację
Nie ta droga gdzie każdy ma rację
A Prawda co na niej kamień węgielny
Wyrzucił czas
Niewiedzy
Nie tam jest Polska
Nie ten styl
Mowy
A ni jej
Ubiór odnowy
Ależ Prawda jest naszym darem
Które pozna prawdziwy człowiek
I jej obrony jest godność
Nowej Polski
rekin

.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
https://sites.google.com/site/sumieniecom/

rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

LIVE SITE 24 / THE POWER OF TRUTH

Post autor: rekin oceanu » pt lis 13, 2020 8:31 am

LIVE SITE 24 / THE POWER OF TRUTH

Obrazek
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
Not watering down the senses
So that understanding precedes us
And the purity of the mind It
brought the time of our existence

Because how healthy information
Without truth stands falsehood
What you call healthy strongly hurts false
Pain to the roots bites suffering

Demagogy twists the association of the
Illusion of the Peoples of Suffering
False repeated a thousand times with the False
Truth
that you see as an illusion
As the morning mist
What was blurred
In the clouds of the sun
You have not seen

Though it hurts a lot The Nagon Hypnotized In his tangle In which he got stuck And believed To his doom
Man suffers
For the sake of goodness
Someone's interests Vices a
thorn of misery An

occult man fell asleepDeath of
Wine, sparkling anger, honor
As it was announced by the Creator.
In the Apocalypse.

How else can
it be seen from another level. Understanding, understanding,
Meditating and making real
Associations of perceptions.
Weak man in the valley of
His cloudy water.
What has washed away the remnants of his concepts.
Splashing his tongue.
They support the enemy.
Or maybe he will give the treasurer.

Unfortunately, the betrayals of future generations
.

The Power of Truth
Erect a stone
What joins into a boulder
Powers of Nations

Like a word from the spirit of the flame
Draws with conscience
Our souls

Not this way of perdition
Not this goal
Not these thoughts
What our enemy chose to eat us with
His mission of intrigue

What snares have set
Strong's of
His violence
This is death
When we retreat
As reptiles the wickedness of
Such a culture
And he, as a species, knows about it
What chains the abysses of the oceans have
Where there is no law of the
Word of man
And darkness
Emptiness and death

As a man of his culture
As a human nature we should go The
powers of his Creator
As he is
Our Father
gave us life
is what right do we want to receive
in the name of inhumane practices
Serve
Gender
In the name of our rebellion
This violence is
the imposition of inhumane practices
Is this to be this freedom.
Do you get the visitation
of Our Creator
What are you accusing us
Who gave you the duty to eat clean grain
Instead chaff
only you deserve
and death
Eternal damnation


shark ocean.


And you, man, beat the drum of sobering.
Common sense
is the law of the
Community of
Valleys and Highlands.
Up inspiration.
What man has forgotten
About your duty to be
addicted to
charitable speech
From the soul of conscience
a
Ray of
New - New Life
radiates What is the duty of talents
Man
received from GodOn the difference of words
Democracy has been created
Not the way where everyone is right
And the truth what's on it The cornerstone of the
time of
ignorance
There is no Poland
Not this style of
speech
And not her
Dress of renewal
But the truth is our gift
Which will know a real man
And defend it is the dignity of the
New Poland
shark

.

If you remain on the guardian of conscience
And then the road and the world changes
What you will put in your hand is happiness
What you think is getting ready
It is not you, but yours God
Builds the real world with you.
And if the light of doubt comes
then Pray and
This is your test

https://sites.google.com/site/sumieniecom/

rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

ZNAKI CZASU DLA ŚWIATA

Post autor: rekin oceanu » sob lis 14, 2020 3:00 am

ZNAKI CZASU DLA ŚWIATA - które są pokryciem Pokłosie faktów

rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob lis 14, 2020 3:23 am

rekin oceanu pisze:
sob lis 14, 2020 3:00 am
ZNAKI CZASU DLA ŚWIATA - które są pokryciem Pokłosiem faktów
Które systematycznie się wypełniają .A które mają być finałem czasu końca dla Przestępców czy Wiernych.
Które się wypełniają w ich wypełnieniu.FAKTÓW.
Kto tkwi w grzechu dostanie owoc grzechu Kto się oczyszcza niech się oczyszcza.
Każdy z nas otrzyma owoc swego wypełnienia. Śmierci lub życia według rodzaju.
Pamiętając że wszystkie ideologie filozofie Okultyzmy i inne obiektywizmy z dolin nie pochodzą od człowieka a o cechy odzwierzęce.
Nie człowiecze które nie mają znamion człowieczych.

Człowiek został stworzony człowiekiem na podobieństwo Boga żywego Stwórcy i naszego Ojca.
Który ma wypisaną jego pieczęć inaczej jego program Natury na której jest wypisana jego pieczęć bezpieczeństwa i życia.
Kto jest przeznaczony do życia pójdzie do życia kto na śmierć ten na śmierć.
Tak wara Lucyferowi od tych co są jego dziećmi.Znaczy Naszego Boga Ojca Stwórcy naszego Ojca.

Poznanie znaków Stwórcy i jego znaczenia wartości jakie są ogromne w nas gdy stąpamy jego drogą.
Jeśli w Narodzie nie ma poznania Prawdy niezbędne jest Prawo.
Ale Prawo nie rasistowskie ale prawo człowieka inaczej Ludzie naprowadzające do relacji życia wszystkich.
Dziś one jest pogwałcone.
Jako to jest też znakiem życia.
To mówi nam Mesjasz Jezus Chrystus.
Całe narody oziębną Ale ja jego filary będę trzymał.
Inaczej nasza planeta by znikła z Ludzi człeka kształtnych.
Tak się nie stało i się nie stanie.
Mesjasz zwyciężył Prawdę na Krzyżu. I Otrzymał w Nagrodę Narzędzie władzy Apokalipsy w Nowym testamencie A starym się zwie rózga żelazna jaką będzie pasł Narody.
Jako sam Powiedział ja zwyciężyłem świat.
I tak uczyni.
Kto jest przeznaczony do życia pójdzie do życia. Kto na śmierć ten na śmierć.
Lucyfer który za gnieździł się w Masonerii dostał dopust nie władzę.
Ze względu na nasz grzech nie władzę.
Jeśli przekroczy władzę Bożego dopustu zostanie poskromiony.
Zostanie poskromiony jak to miało miejsce w Egipcie za czasów Mojżesza.

Napisał też nam o Najważniejszym znaku który jest.I się wypełnił przed naszymi oczami.
Jeśli obaczycie OHYDĘ TAM GDZIE STAĆ NIE POWINNA NIE SMUĆCIE SIĘ A PODNIEŚCIE SWOJE GŁOWY KU GÓRZE TO NAS CZAS NIE LUCYFERA.
Tak wypełnił się w czasie II SOBORU WATYKAŃSKIEGO>
Niech poczną wam mówić sami zdrajcy co wbrew sprzeciwu setki Biskupstwa dokonali Mordu na Narodach swoją zgodą.?
Jako w haśle swoim napisali /Wszystkie wiary łączcie się.
Jako Wiara jest jedna nie ma rozdwojenia Ważni.
Jako Stwórca jest jeden.Bóg Ojciec Święty Naszym Stwórcą.
Jako pogwałcili największe Przykazanie Boga Porównując go do Lucyfera.
To jest OHYDNE
A co na to FRANCISZEK?

ON DOSTANIE SWOJĄ NAGRODĘ WEDŁUG SWOJEGO OWOCU.
A wy rządzący sługo wykonawcy Lucyfera zastanówcie się komu służycie.
To nie jest świat czasu życia.
A zmiana Ery Życia Już zapowiadana i dana Pierwszym rodzicom na wszystkie Pokolenia.
Zastanówcie się jakie piekło wszech czasu bez czasu w bezkresie będziecie mieli następstwa.
Nie można tego porównać z wyrokiem sądu na ziemi. Do jakiego Się dopuszczacie.
To jest wyrok w bezkresie czasu.
Jakie mówi Apokalipsa.
SH

rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Times 24 news site We live in a time of possession.

Post autor: rekin oceanu » wt lis 17, 2020 4:12 am

Times 24 news site We live in a time of possession.

Obrazek
Let no one think that we are living in the time of the law of repentance.
It was - The SECOND COUNCIL OF COUNCIL changed it in the preceding takeovers of Lucifer's power in the Vatican.
And the Possessions which the Nations have been terrorized with by the various filths of their commanders.
Which follow our sufferings and tragedies that the world has not heard.
IT IS AN APOCALYPSE

And this is for the comfort of some with whom we have unimaginable strength and the end of those who do not work for their freedom.
Well, it was foretold from conception and foretold to us roughly to our first parents.
As Adam and Eve.
For all j Generations of these processes roughly.
This exact process is described by the Messiah the Master, the winner of the victors.
By winning with the Tool and getting a Prize from our Creator and the Holy Father.
As he tells us today, the whole world will tremble and I will not let go of my hands.
(thus leading the persistent to victory)
Leading us to a new ERA of life in this world a new way.
The whole generation of Man will go through them.
Calling himself the Son of the Most High God, filled with the Holy Spirit, Jesus Christ forever and ever.
This is the purpose of our mission.
Without this Share there is an abyss in the endless.
There is no life there.


Wisdom is the Creator, truth and life.
As the Messiah himself, he did not use that word and did not take on this nickname.
And yet we call him wise.
For he loved him and knew how to love him.
Knowing his intentions.
So he had full knowledge of the imagination and its values.
Yes, and Piotr, sir, and where are we going to go.
Without his light to the true Father of life, there is no life.
Only in this stage of worship can life be built.
Happiness, prosperity, the beauty of life and healthy relationships, relationships in all areas of talent that a person has.
Thus they were stolen into the darkness.
Who claim to be a false civilization.
Here is what some thinkers have gotten a crumb of this knowledge.
As I describe as golden thoughts.
And we became encircled and possessed by the forces of Lucifer in the body of a sect of Freemasonry.
And today we have the apocalypse.
And what should we be happy about.
This is what the Messiah tells us.
As nations they will split apart.
And a cold one the world has never seen.
And we are to be happy in such an atmosphere.
As every woman, she suffers before childbirth.
And then he enjoys his offspring.
Yes, and it is today.
Which is marked with signs.
And there is a lot of them, enough to read.

Except we don't know the end hour.
Seeing his closeness.
So Lucifer himself knows that he has little time left.
Poles read me little.
By writing for reflection and understanding.
God the Creator Himself will instruct us when we follow his path.
Not man not me.
But through a clear conscience, they will open - For
us, the gates to Knowing the Truth will open .
Then we will understand what the first parents lost.
And what the Enemy takes
as Lucifer in the body of Freemasonry and beyond.
SH

I greet you and greet you at the same time with True God.
That he would pour out his Holy Spirit on us as soon as possible.
But are we ready for this day for an hour?
SH
RegardsTimes 24 news site We live in a time of possession.
Let no one think that we are living in the time of the law of repentance.
It was - The SECOND COUNCIL OF COUNCIL changed it in the preceding takeovers of Lucifer's power in the Vatican.
And the Possessions which the Nations have been terrorized with by the various filths of their commanders.
Which follow our sufferings and tragedies that the world has not heard.
IT IS AN APOCALYPSE

And this is for the comfort of some with whom we have unimaginable strength and the end of those who do not work for their freedom.
Well, it was foretold from conception and foretold to us roughly to our first parents.
As Adam and Eve.
For all j Generations of these processes roughly.
This exact process is described by the Messiah the Master, the winner of the victors.
By winning with the Tool and getting a Prize from our Creator and the Holy Father.
As he tells us today, the whole world will tremble and I will not let go of my hands.
(thus leading the persistent to victory)
Leading us to a new ERA of life in this world a new way.
The whole generation of Man will go through them.
Calling himself the Son of the Most High God, filled with the Holy Spirit, Jesus Christ forever and ever.
This is the purpose of our mission.
Without this Share there is an abyss in the endless.
There is no life there.


Wisdom is the Creator, truth and life.
As the Messiah himself, he did not use that word and did not take on this nickname.
And yet we call him wise.
For he loved him and knew how to love him.
Knowing his intentions.
So he had full knowledge of the imagination and its values.
Yes, and Piotr, sir, and where are we going to go.
Without his light to the true Father of life, there is no life.
Only in this stage of worship can life be built.
Happiness, prosperity, the beauty of life and healthy relationships, relationships in all areas of talent that a person has.
Thus they were stolen into the darkness.
Who claim to be a false civilization.
Here is what some thinkers have gotten a crumb of this knowledge.
As I describe as golden thoughts.
And we became encircled and possessed by the forces of Lucifer in the body of a sect of Freemasonry.
And today we have the apocalypse.
And what should we be happy about.
This is what the Messiah tells us.
As nations they will split apart.
And a cold one the world has never seen.
And we are to be happy in such an atmosphere.
As every woman, she suffers before childbirth.
And then he enjoys his offspring.
Yes, and it is today.
Which is marked with signs.
And there is a lot of them, enough to read.

Except we don't know the end hour.
Seeing his closeness.
So Lucifer himself knows that he has little time left.
Poles read me little.
By writing for reflection and understanding.
God the Creator Himself will instruct us when we follow his path.
Not man not me.
But through a clear conscience, they will open - For
us, the gates to Knowing the Truth will open .
Then we will understand what the first parents lost.
And what the Enemy takes
as Lucifer in the body of Freemasonry and beyond.
SH

I greet you and greet you at the same time with True God.
That he would pour out his Holy Spirit on us as soon as possible.
But are we ready for this day for an hour?
SH
Regards

rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

live com site 24 - about captivating the public with the OHYDA OF YOUR TIME

Post autor: rekin oceanu » wt lis 17, 2020 5:27 am

live com site 24 - about captivating the public with the OHYDA OF YOUR TIME

Obrazek
About conquering public opinion
Remember, your God gave you reason to use it and check the word you want to take so that it would not kill you) And he did not love the teachings of lucifer below - This is the plague which he has seduced us today.
OHID of all time.

Protocols of the Elders of Zion - 1897 - Fragments
"Contemporary states have in their hands enormous power, generating the movement of thoughts in nations, - this is the press ....... States did not know how to use this force and here it is in our hands. Through it we gained influence, while remaining at the same time. on the sidelines and in the shadows, thanks to it we gathered gold in our possession, regardless of the fact that we were forced to extract it from the stream of blood and tears ... "

"The main factor of success in politics is the secrecy of its intentions: words should not be in line with the actions of a diplomat. We should force the rule of gentiles to do things that will be useful for our extensive plan, already near the longed-for end, with the help of an allegedly public opinion formed in secret by us through the so-called `` great power '', i.e. the press, remaining, with few exceptions, which are not worth counting
Fragments of the secret teaching - vol.4 - On
Opublikowano: 17 listopada 2020, 11:01


rekin oceanu
Posty: 4904
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob lis 21, 2020 2:57 am

DZICZ WSZECH CZASÓW A PRAWDZIWA CYWILIZACJA.

Wystarczy zrozumieć tych co byli nasi prekursorzy i myśliciele jak by zechcieli widzieć ten świat.
NP: ZŁOTE MYŚLI

Dlaczego jest niszczony ich dobytek w Polsce i poza nią.
Nawet nie zadajemy sobie sprawy co nam zabrano i naszym pokoleniom.
Jako zabierana jest nam wyobraźnia kultu prawdziwego cywilizacji i Planowany cel jaki Powinien być.
I na jakiej skale powinniśmy ją budować.

Już pomijając to co zostawił nam Mesjasz Jezus Chrystus.
Tam jest usadowiona przeogromna wiedza jakiej sobie dziś nie możemy wyobrazić jej Potęgi.
A dziś stajemy się nadzy przed nagimi Nauczycielami mniemających się za Głoszących Prawdy.
Do której nikt nie ma takiego Prawa.
Prawda pochodzi wprost od Boga przez jego Ducha Prawdy przekładająca się na nasze myśli a one skłaniają nas
Do prawdziwej wyobraźni i celu by móc wytyczać nową cywilizację.
Jaka jest nakreślona Przez naszego Stwórcę a w wykonawstwie Syna Bożego Który nią zwyciężył.
Pouczając nas wprost bezpośrednio.
I wykluczając tych którzy są mordercami złodziejami pasożytami i niszczycielami ziemię i wyjaławiając ją
Do niebytu.
Ci nie będą mieli udziału w niej.
Jeśli wznosimy swoje uczucia pragnień i myśli ku jego woli tej sprawy on jest z nami.
Nawet niewyobrażany sobie jakie siły są nad nami koło nas.
Które stają na straży ku tej sprawy.
Jako napisano w starym testamencie.
Jako już w nowym świecie inaczej nowej cywilizacji umrze 100 letni człowiek to jak by umarło dziecko.
To jakaż to musi być ta cywilizacja przeżycia i relacji między ludzkich by relacje i zgodność porozumiewania była
tak wielka.
By móc wytrwać jednemu pokoleniu prawie dziesięć wieków.
A planowanie świata będzie postępować nie w dziesiątki lat jak dzisiaj
A setki wieków.
To to służy Apokalipsa.
A w starym testamencie Rózga żelazna którą zwyciężył Mesjasz.
PS. Do was Polski Rządzie nie wydziczajcie Polaków i Polski.
Ona jest Państwem dla wszystkich.
I Dla was też.
Inaczej igracie z ogniem Niebios.
Nie będę tu w tym temacie rozwadniał się tak na marginesie.
Pamiętając że Stwórca dysponuje innym czasem jako pisze.

SH

https://sites.google.com/site/poezjatytan/.

Złote myśli innych
Wybrane i warte przemyślenia

Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją
J. Morgenstern

Nie krzywdź innych byś krzywdy nie doznał
Demokryt

Kto ma słuszność i cierpliwość, tego czas nadejdzie
Johann Wolfgang Goethe

Zrozumieć to znaczy zadawać wiele pytań
Fiodor Dostojewski

Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn
Francis Bacon

Nie masz w państwie nic boleśniejszego ponad to, kiedy ludzie sprytni uchodzą za mądrych
Francis Bacon

W życiu można liczyć tylko na samego siebie. Ale i tego nie radzę
Tristan Bernard

Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza
Johann Wolfgang Goethe

Nie ma nic bardziej nieznośnego niż głupiec któremu się powodzi
; Marcus Tullius Cicero

Niecnego czynu nie ukryją piękne słowa, a oszczerstwa nie zabrudzą szlachetnego
Demokryt

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy
Albert Einstein

Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje
Albert Einstein

Skrucha wypływa z poznania prawdy
Thomas Stearns Elliot

Nie sądzi się i nie krytykuje innych ludzi, kiedy samemu jest się pełnym wątpliwości
Hermann Hesse

Nie można uciec od samego siebie przenosząc się z miejsca na miejsce
Ernest Hemingway


Cierpliwość jest podporą słabości, niecierpliwość - ruiną silnych
Charles Caleb Colton

Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko
Francois Thibault

Kto ma innym grać pobudkę do życia, musi w samym sobie posiadać życie
Eliza Orzeszkowa

Technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo ciągle w epoce kamiennej
Erich Fromm

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą
Adam Mickiewicz


Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca
Hermann Hesse.
przeczytane.

ODPOWIEDZ