Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Świat traci panowanie nad światem

Post autor: rekin oceanu » wt maja 14, 2019 5:50 am

This World loses control of the earth.
Ten Świat traci panowanie nad ziemią.

This is the Messiah, Jesus Christ, describes to us the signs of our time that we are to know them and how we are to act.
The whole world will catch the sea. Poisoned air poisoned poisoned food
The nation will stand against the other nation. The whole world will shake and I will keep its pillars.

We are to know the good of the world through fruits, but they are bitter and deadly.
We are killed by technology and electronics, etc. which we create with our own hands.
The reason we see in the victims of fate and not the facts that we create.
A lot is spent on the death of the broken cults
Instead of restoring the faith of the Messiah given to Peter and broken by Paul.
Detained in the old testament in repentance of rights.

And not Apostolic.
Otherwise the conscience of the Nations.
If we do not change the wrong path on the road to Truth, a huge cataclysm awaits us.
What world did not hear or see.

As God Himself, he speaks to these hard neck.
And I have chastised them and they are still there and until the world becomes the path of his Truth.
We will not destroy it completely.
And it will last for a long time.
As the prophets describe him.
So as a 100-year-old man dies, it's like a child would die.
This is how the time of the survival of our primeval Adam and Eve will be restored.
shark

Ten Świat traci panowanie nad ziemią.
To Mesjasz Jezus Chrystus opisuje nam znaki dzisiejszego czasu jakie mamy je poznać i jak mamy postępować.
Świat cały oziębnie Morza rzeki zatrute powietrze zatrute pokarm zatruty
Naród wystąpi przeciwko drugiemu Narodowi .Cały świat będzie się chwiał a ja jego filary będę trzymał.

Dobro świata mamy poznawać po owocach ależ one są gorzkie i zabójcze.
Zabija  nas technika i elektronika itd. którą tworzymy własnymi rękami.
Przyczynę widzimy w ofiarach losu a nie faktach którą tworzymy.
Na śmierć zepsutych kultów wydawane są krocie
Zamiast przywrócić wiarę Mesjasza daną Piotrowi a złamaną przez Pawła.
Zatrzymaną na starym testamencie na opamiętaniu praw.

A nie wznoszeniu Apostolskim.
Inaczej sumieniu Narodów.
Jeśli nie zmienimy drogi złej na drogę do Prawdy czeka nas ogromny kataklizm.
Jakiego świat nie słyszał i nie widział.

Jako sam Bóg mówi do tych twardego karku.
A ja ich karciłem a oni jeszcze jeszcze i jeszcze aż świat stanie się drogą jego Prawdy.
Nie zniszczymy go całkowicie.
A będzie trwał jeszcze długo.
Jako o nim opisują prorocy.
Tak jako umrze 100 letni człowiek który zgrzeszył to tak jako by umarło dziecko.
Tak zostanie przywrócony czas przeżycia pierwotnych naszych praojców Adama i Ewy.
rekin

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9101
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » wt maja 14, 2019 7:45 am

Świat traci panowanie nad światem (???)
Maslo jest maślane.
Cztery nogi pod blatem
A rekin ma w glowie … nas-rane.. :lol:

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9101
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » wt maja 14, 2019 7:53 am

Reflex pisze:
wt maja 14, 2019 7:45 am
Świat traci panowanie nad światem (???)
Maslo jest maślane.
Cztery nogi pod blatem
A rekin ma w glowie … nasrane.. :lol:

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt maja 14, 2019 12:07 pm

https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/

Obrazek
Polsko

Nie lękaj się cienia zawistnych
Gnębicieli
Nie roztaczaj smutku swego ducha
Gdyż oni szukają pęt naszych dusz
A w ten umierając sami
Patrz na słowa umilające
Które mówią raczej nie o nas
A jak by do nas
Strasząc nas rozerwaniem
Rodzinnych więzi
Chwaląc roztocza brudnych klęsk
To ich koniec
Czy ty o tym wiesz

rekin oceanu

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt maja 14, 2019 1:09 pm

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Poezji Polskiej
PrawdaRozwalaj niedołęstwa naszych wrogów
Co jako wszetecznym zepsuciem
Cofają nas do grobu
Swego robactwa nikczemności
A jako apokalipsa wytężaj siły
To oręż twego zwycięstwa
Naszego Mesjasza
Którego nie poznają.
Jako trzymasz filary naszego życia
Nie upuścisz
Nas ze swej dłoni
Tak aby poznali że nie jesteśmy sami
A znaki twoje
Wznosiły niebo i ziemię
Serca i sumienia
Aby Narody widziały i obaczyły cel swego istnienia.
A prawo zepsucia
Nie powstawało
Wbrew twego
Uczucia Natury jaką nas obdarzasz.
I pragniesz obdarowywać.
Porusz niebo i ziemię
Oceany i morza
Aby ich strach przeszył
Jakiego w życiu nie doznali
Gdyż ich okrucieństwa przerastają wszystkie granice
rekin.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/


Zrywać niewoli trent
Co toczy jak czerw
Ludzkie cierpienie
Z dolinami zepsucia
Rozkojarzonych
Mamrotach zarozumialstwa
W opętanej nagońcie
Wyższości
Tak by zaniemówił
Człowiek z przerażenia
Pod sztandarem nowej
Cywilizacji
Której nie znamy
A powolna śmierć
Zwija ludzi
Do piekieł Niemocy
Zakałą
Zabijania sumień
To w ich mocy
Z różnych źródeł narzędzi
Mieć
Powolna śmierć
Narodów
Z sumieniem i ciałem
Zapominasz
Że ostałeś otumaniony
Językiem słowa
Jako powierzchowna zgodność
Iluzjonistycznych
Światełek
E telewizorze
Za który płacisz
A Prawda w zapomnieniu
Wyschła w twoich uczuciach
Nie rozumiejąc
W czym świata tron śmierci
Ostał utopiony

Językiem niezgody

A na poróżnieniu języków
Napisano śmierć
Gdzie przechwały słowa
Podnoszą tron śmierci
Czy taka to ma być cywilizacja
Zabijać innych i siebie
Odcinać od życia ducha i ciała
A strach
Pożera przerażenie świata
Boimy się niepewności
A ją popieramy
Gdyż zapomniał człowiek
kim jest.

rekin oceanu
.

Któż może mieszać między nami - Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy

Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
Polsko; W mitrędze twojej i znoju twoim
Widzę cię kraino moja w prawdziwym stroju twoim
Boś moja; Ty co nękaniami konałaś jak nieboszczyk
Okłamana i okłamywana przez najwyższe autorytety kościelne
Gdzie twoje zdrowie w twojej odnowie
Gdzie w zbutwiałej nędze stoisz
Kto cię oszukał
Kto zmylił drogi
Podkowy pod nogo podłożył byś upadła
Nie tam droga
Nie te myśli co nami szarpią ku przepaści
Jesteś mi drogą polsko moja
Jak kwiat jedyny
Który zakwita prześliczną nadziei wiosny
Rekin oceanu - Grom
religijne
i różne masy misyjne mitręg porzucano tobą

Jak drzewem uschłym.
Otrzyj łzy ze swego oblicza
Naucz się wołać prawdziwego Ojca
I wyrzuć i odrzuć modlitwy co na palcach wyliczasz
Bo to nie twoje.
Bóg wprawdzie nie szuka ilości wznoszeń do niego
i ust twoich bez sumienia
Na którym kła-dzież rozmyty kamień bezdroży.
Bóg szuka pojednania z tobą z Duchem swoim
By cię chce okryć szczęśliwością swoją
Duchem swego światła Byś istniał na wieki. Rekin oceanu

Pieczęć Boga - Dla Narodów Świata
Mówisz o prawdzie a jej nie rozumieją
Gdzie jej drogi miłości I jej prawdziwe wiatry wieją i wznosić piękno jej okrycia
Nad wyraz co wznoszą jej uprawy w prawdziwych Winnicach sumień
Bo cóż nam opowiedzą o prawdzie ci co jej nie dotykają
Prawda pisze prawdziwy świat Prawdziwym haftem natury
Bo któż opowie nam o świecie tej ziemi. świętej natury
Jak nie mieszkańcy Niebios
Gdzie człowiek nie dotykał tej krainy.
Cóż czy nie mamy dróg drogowskazów
A kto nam powstawiał znaki zakazu
A kto nam zbudował ołtarze z krucyfiks białego
A kto namalował na ścianie z farb-ciemnego ciemność Przecież
Bóg naszym Duchem Miłością i naszym posłuchem naszych
sumień
Byśmy mogli go rozumieć prawdziwą jego mową
i dać sobie wbić pieczęć Boga
Do naszych sumień i myć je czystą wodą
Ducha Świętego
Tego nikt nie ma prawa stawiać znaku zakazu
Stawiając krucyfiksy
Dając tym do zrozumienia
że nie ma prawdziwego Boga.
Pieczęć Boga jest jedyną ostoją ludzkości którą to mają podążać Narody.
Bez tej świadomości sumienia nie może istnieć Naród - Narody Ludzkości

Wznoś - tam gdzie osnowa; wije swoje drogi prawd
i znamiona jej zapisuje nasze sumienie
pisz jej słowami swych gwiazd
I unikaj boczne cienie
Byś nie upadł.


Walcz swoją potęgą słowa
Wal prosto z mostu i na łeb
By nie ty ale twój wróg skomlał
Który ją zechce zagasić
Poezję duszy
Narodów kultury
By rozkwitały
Jak pęki kwiatów
W promieniu duszy
Co rozwesela nam
Dzień
Pomroku katuszy
rekin

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt maja 14, 2019 1:19 pm

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Polish Poetry
TruthBlow up the weaknesses of our enemies
What a harlot corruption
They are taking us back to the grave
His vermin of wickedness
And as an apocalypse, strain your strength
This is the weapon of your victory
Our Messiah
Which they do not recognize.
As you hold the pillars of our life
You will not drop
Us from your palm
So that they know that we are not alone
And your signs
They raised heaven and earth
Heart and conscience
That the nations may see and perceive the purpose of their existence.
And the law of corruption
It was not created
Against yours
The feelings of Nature that you give us.
And you want to give.
Move heaven and earth
Oceans and the sea
That their fear would pierce
What they have not experienced in their lives
For their atrocities overwhelm all boundaries
shark.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/


Survive trent
What turns like a red
Human suffering
With valleys of corruption
Rozkojarzonych
Mallards of conceit
In a possessed nudity
superiority
That would make him speechless
Man in terror
Under the banner of the new
civilization
Which we do not know
A slow death
It folds people
To the hell of the Impotence
Disgrace
Killing consciences
It's in their power
From various tool sources
Have
Slow death
Nations
With conscience and body
You forget
That you stayed bemused
The language of the word
As superficial compatibility
illusionist
lights
E TV
For which you pay
A Truth in Oblivion
She dried up in your feelings
Not understanding
In what the world is the throne of death
It has been sunk

A language of contention

And on the split of languages
Death has been written
Where did he speak?
They raise the throne of death
Is that such a civilization?
Kill others and yourself
Cut off the life of the spirit and body
And fear
Devours the terror of the world
We are afraid of uncertainty
And we support her
For man forgot
who he is.

ocean shark
.

Who can mix between us - Who can put on handcuffs for us
When with us a real freedom that no one will undermine

Who will break it on her - Who will fall to crush it with - But you, my pearl, make you clean
That no one would have anything to reproach against our God
Polish; In your throat and your strength
I see you in my true costume
Be mine; You were making death like harassment like a deceased
Lied to and lied to by the highest church authorities
Where is your health in your renewal
Where you stand in rotten misery
Who cheated you
Who fooled the roads
Horseshoe underneath you would put down
There is no way there
Not those thoughts that are tearing at us from the chasm
You are my Polish way
Like a flower only
Which blooms the lovely hope of spring
Ocean shark - Thunder
religious
and various missionary masses, the city has been abandoned

Like a dead tree.
Wipe tears from your face
Learn to call the real Father
And throw away and reject the prayers you calculate on your fingers
Because it's not yours.
God does not look for the amount of ascension to him
and your mouth without conscience
On which lies a fuzzy stone of uninhabited.
God is seeking reconciliation with you with His Spirit
That he wants to cover you with his happiness
With the spirit of your light, You would exist for ever. Ocean shark

God's seal - For the Nations of the World
You talk about the truth and do not understand it
Where her dear love and her true winds blow and raise the beauty of her cover
Exaggerably what her crops are in true vineyards of consciences
For what will they tell us about the truth, those who do not touch it
Truth writes a real world. A real embroidery of nature
For who will tell us about the world of this earth. holy nature
Like the inhabitants of Heaven
Where man did not touch this land.
Well, do not we have roadsigns
And who created the prohibition signs for us
And who built us the altars from the crucifix white
And who painted on the wall with paint-dark darkness
God, our Spirit of Love and our exile of ours
consciences
That we could understand him his real speech
and give myself to stamp God's seal
To our consciences and wash them with clean water
Holy Spirit
No one has the right to put a sign of prohibition
Putting crucifixes
Giving this to understand
that there is no real God.
The seal of God is the only mainstay of humanity that the nations are to follow.
Without this consciousness of conscience, there can not be a Nation - the Nations of Humanity

Rising - where there is a warp; wrath your truths
and her marks record our conscience
write her with the words of your stars
And avoid side shadows
You would not fall.


Fight your power with words
Wal straight from the bridge and head
It would not be you but your enemy whined
Who would want to extinguish her
Poetry of the soul
Nations of culture
That they flourished
Like bunches of flowers
In the radius of the soul
What makes us happy
Day
The shadow of torture
shark

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr maja 15, 2019 1:15 am

Obrazek

https://www.salon24.pl/u/iskra-poezji/9 ... usa-polska

POETRY NEWS _SALON Info News user site -Poezja USA -Polska


POETRY NEWS _SALON 24
Info News user site -Poezja USA -Polska
Reach the imagination of the spirit
For nations, for their consciences
Let their spirit move
Within the Truth
Then the way to a new civilization
He will open the gates.
Let the whole of Europe listen to what kind of defeat morale
He brings nations. Lucifer
In the shackles of their consciences
He will call for revenge.
What bars cramps dowks bring this civilization.
Fruit her death.

It is only the Creator who can revive the joy of Europe and bring the truth to her joy
Polish USA. Help
For the world, the holiness of Truth carry. [/ B]

Only in the honesty of life and development have.

The light of light The conqueror of hatred. The totality of the inconvenience of inability is not in your spirit to let it have
To our consciences.
You will not allow these hideous ways for us to suffer death.
At the stake of their morale perversions.


Truth Peace, get your districts.
Set out on the path of peace.
Raise your messages with life.
Embraced with Truth and life to the fullness of victory.
Our conscience.
That we may glorify you.

And not the leaven of hardened moldy bread
Seasoned with spice, billions and a trillion of repeated lies.
Called the Truth.
Away with Lucifer forever from our nations.
Lucifer Fascism The occult as to tell us to eat reptiles
This disgust is not the development of civilization
And death.
We do not have to accept the permission of civilization with reptiles.
It is not the path that does not aim for either civilization or life.
And the nightmare that brings Lucifer to the Nations.


And we have been given the talents of acquiring which he embodied in ours
Conscience, our Creator, Father God
shark


POETRY NEWS _SALON
Info News user site -Poezja USA -Polska
Dotrzeć do wyobraźni ducha
Dla Narodów do ich sumień
Niech ich duch się porusza
W obrębie Prawdy
Wtem droga do nowej cywilizacji
Otworzy wrota.
Niech cała Europa posłucha do jakiej klęski morale
Sprowadza Narody.Lucyfer
W kajdany ich sumień
Zemsty zawoła.
Jakie kraty kajdany dybów sprowadza tej cywilizacji.
Owoców jej śmierć.

To tylko Stwórca może Ożywić radość Europy i Prawdę jej radość nieść
Polsko USA.wspomóż
Dla świata świętość Prawdy nieść.[/b]

Tylko w uczciwości życie i rozwój miej.

Prawdo światła Pogromca nienawiści.Totalizmu zgryzoty niewyrozumiałości to w swym duchu nie dopuszczaj jej mieć
Do naszych sumień.
Nie dopuścisz nam tych ohydnych dróg byśmy ponieśli śmierć.
Na stosie ich wynaturzeń morale.


Prawda Pokojem zdobywaj swe dzielnice.
Wyruszaj w drogę pokoju.
Wznosić orędzia życiem.
Okraszaną Prawdą i życiem do syta zwycięstwa.
Naszych sumień.
Byśmy ciebie mogli wychwalać Prawdo.

A nie zakwasem zatwardziałego spleśniałego chleba
Okraszana przyprawą miliardy i trylion powtarzanych kłamstw.
Nazywaną Prawdą.
Precz Lucyferze na zawsze z naszych Narodów.
Lucyfer Faszyzm Okultyzm co z gadami nam jeść
To obrzydzenie nie rozwój cywilizacji
A śmierć.
Nie nam z gadami brać przyzwolenie cywilizacji.
To nie ta droga nie ten cel ani cywilizacji ani życia.
A koszmar jaki sprowadza Lucyfer Narodom.


A wręcz nam dano talentów przyswojenie jakie nam wcielił w nasze
Sumienie nasz Stwórca Ojciec Bóg
rekin

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9101
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » czw maja 16, 2019 7:32 am

Obrazek

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 16, 2019 8:39 am

Tylko tam jest racja i dobre co Żyd zechce.
Niestety tylko to jest dobre i Prawdą jest tam gdzie jest Prawda.
A czym i co ona jest nie umiecie skompletować.
Pomieszały wam się języki.
Wasze pra pokolenia znały poznanie.
Ale wybrali wolność.
Walcząc z kłusownikami.
Zamiast wznosić owoce Prawdy.
rekin
Ps
Jeszcze zechcesz ze mną dyskutować.?

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9101
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » czw maja 16, 2019 9:51 am

Ty biedny ciemny idioto...Ja cos dla tej Polski w swoim czasie zrobilem
a ty baranie wróciles do gotowej Polski żebrać i okradasz ja z PiSowskimi pedalami i kardynałami.
Z toba dyskutować?
Hahaha, ty biedna, ciemna, podkościelna dziwko.. :lol:

Obrazek

ODPOWIEDZ